Clicky

 Anti Ongeval Systeem

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat, Connekt, TNO en Buck Consultants International zijn een proef gestart om de doorstroming in het verkeer te bevorderen en het aantal ongevallen met vrachtwagens te verminderen. In deze proef worden vijf afzonderlijke systemen getest die ongevallen met vrachtwagens kunnen voorkomen. De eerste resultaten van deze test worden in december 2008 verwacht.

Ontwikkeling vrachtvervoer
Iedereen is doordrongen van de noodzaak van vrachtverkeer voor economie en welvaart in Nederland. Tegelijkertijd willen wij dat wel graag zo veilig en schoon mogelijk en zonder oponthoud. Van al het verkeer op de Nederlandse wegen is op dit moment circa vijftien procent vrachtverkeer. De mobiliteit zal blijven toenemen, en dan niet alleen in het personenvervoer of de auto. Ook de hoeveelheid vrachtverkeer zal naar verwachting tussen 2000 en 2020 nog sterk stijgen, afhankelijk van de groei van de economie. Deze ontwikkelingen zetten echter steeds meer druk op die andere wensen met betrekking tot veilig, schoon en bereikbaar. Mobiliteit blijft dus een punt van continue aandacht. Uit diverse rapportages blijkt dat circa tachtig procent van de files wordt veroorzaakt door reguliere drukte. Zo’n twintig procent van de files wordt door incidentele factoren veroorzaakt (ongevallen, wegwerkzaamheden, evenementen en weer).

Perceptie
Ongevallen met vrachtauto's zijn verantwoordelijk voor twee à drie procent van deze ‘incidentele’ files, in praktijk zo’n tweehonderd keer per jaar. Dit genoemde percentage staat in schril contrast met de perceptie van de gemiddelde weggebruiker: uit twee recente publieksmetingen blijkt de gemiddelde autorijder er vanuit gaat dat vrachtauto’s betrokken zijn bij circa vierenveertig procent (!) van de ‘ongevals’-files. Deze perceptie is waarschijnlijk toe te schrijven aan de grote media-aandacht voor vrachtauto-ongevallen en aan het feit dat dit soort ongevallen langere files oplevert. Bovendien ontstaan dit soort files per definitie onverwacht; dus wanneer iemand een dergelijke, lange onverwachte file zelf heeft meegemaakt dan blijft dat lang bij.

Kans op ongevallen verlagen
Tegen deze achtergrond is het nuttig na te gaan wat er met technische middelen gedaan kan worden om te zorgen dat er minder vrachtauto's bij ongevallen op de weg zijn betrokken. Op de markt zijn diverse systemen beschikbaar om de veiligheid van vrachtauto's te verhogen en de kans op ongevallen te verlagen. Toch worden deze systemen nog maar nauwelijks toegepast. Enerzijds door de hoge kosten en anderzijds door het relatief kleine voordeel voor de transporteur. De verwachte maatschappelijke kosten-baten verhouding van deze systemen (minder ongevallen en files) is veel hoger. Ook kunnen de systemen een positief effect hebben op het imago van de transportbranche, een belangrijke economische sector.

Technische mogelijkheden
Een voorstudie van TNO stelt vast dat een grootschalige proef met anti-ongevalsystemen (AOS) kan bijdragen aan verbetering van de verkeersveiligheid en verlichting van de filedruk. Er zijn diverse systemen op de markt die de veiligheid van vrachtauto's verhogen en de kans op ongevallen verlagen. De voorgestelde omvang van de proef betreft enkele procenten van het totale vrachtautopark. Met een uitgebreide registratie van voertuigbewegingen is het mogelijk om belangrijke informatie over de werking van de verschillende antiongevalsystemen te verkrijgen.

Pilot AOS
Het ministerie van Verkeer en Waterstaat, Connekt, TNO en Buck Consultants International gaan actief aan de slag met een pilot om de doorstroming op het Nederlands wegennet te bevorderen en het aantal ongevallen met vrachtauto's terug te dringen. In een breed opgezette proef waarbij een grote delegatie bedrijven en overkoepelende organisaties betrokken is, zal worden getest wat de technische mogelijkheden zijn om te zorgen dat er minder vrachtauto's bij ongevallen op de weg betrokken zijn. De proef test vijf afzonderlijke systemen die ongevallen met vrachtauto's kunnen voorkomen. Gedurende acht maanden worden deze technisch geavanceerde systemen toegepast op 3.000 vrachtauto's. Door deze omvang en door een uitgebreide registratie van voertuigbewegingen levert de proef belangrijke en representatieve informatie over de werking van vijf verschillende antiongevalsystemen. Twee systemen zijn gericht op het voorkomen van kop-staart botsingen. Drie systemen richten zich op het voorkomen van kantelen en aanrijdingen van de zijkant. De voertuigbewegingen van de vrachtauto's in de proef worden gedurende acht maanden geregistreerd en verwerkt. In december 2008 verwacht het ministerie van Verkeer en Waterstaat de eerste resultaten.

 

Anti Ongeval Systeem

Kop-staart ongevallen
Ongevallen die ontstaan doordat een auto diens voorganger te dicht nadert. Bij een plotselinge vertraging van de voorganger die bijvoorbeeld remt bij de staart van een file kan een kop-staart ongeval ontstaan. Te testen systemen:

 • Headway Warning Monitoring (HWM) en Forward Collision Warning (FCW). Het Headway Warning Monitoring en Forward Collision Warning systeem waarschuwt de bestuurder om een botsing te voorkomen;
 • Adaptive Cruise Control (ACC). De bestuurder wordt gewaarschuwd als de ACC zelf moet gaan remmen om een veilige afstand tot de voorganger te bewaren. De ACC kan tot een bepaalde grens ingrijpen in de voertuigsnelheid.

Flank-ongevallen
Ongevallen die ontstaan doordat een auto onbedoeld over de belijning van zijn rijstrook heen gaat. Te testen systemen:

 • Lane Departure Warning Assist (LDWA). Een LDWA waarschuwt de chauffeur bij het verlaten van de rijstrook (weg);

Eenzijdige ongevallen
Vaak gaat het dan om auto’s die van de weg afraken of kantelen door manoeuvres van andere weggebruikers of overcorrectie na een stuurfout. Te testen systemen:

 • Black Box (BB). Een black box (zwarte doos) meet en legt het gedrag van de bestuurder tijdens het rijden vast. Dit kan met of zonder terugkoppeling naar de bestuurder.
 • Directional Control. Een systeem dat over- en onderstuurproblemen kan corrigeren.

Parallelle praktijkproeven
Naast de geteste anti-ongevalsystemen gericht op het voorkomen van kop-staart, flank- en eenzijdige ongevallen zullen er parallelle praktijkproeven worden gehouden zoals het op een testbaan meten van anti-kantel sensoren en steekproeven met gedragswaarneming maar ook zullen er grotere groepen wagens uitgerust met AOS of specifieke doelgroepen (tankwagens) worden gemonitord.

Betrokken organisaties
Bij dit breed opgezette project worden meerdere externe organisaties betrokken, waaronder:

 • Wetenschappelijke instituten. Zij zijn betrokken bij de opzet van het onderzoek en het technologische advies;
 • Adviesbureaus die verantwoordelijk zijn voor de oganisatie en uitvoering van de proef, de selectie van bedrijven en het systematisch verzamelen van de grote stroom te genereren gegevens (data-aqcuisitie systeem);
 • Branche-organisaties op gebied van voertuigen en transport. Advisering over de proef en deelname aan de op te zetten klankbordgroep;
 • Vele transporteurs als deelnemer aan de proef;
 • De leveranciers van de betrokken systemen;
 • De EU in Brussel vanwege de aansluiting bij grotere internationale onderzoeksprogramma’s.

Doel
Het doel van de proef is drieledig, te weten: - Het terugdringen van het aantal ongevallen met vrachtauto's en het in kaart brengen van de effecten hiervan op de verkeersveiligheid. - Het meten van het effect op verbetering van de doorstroming wanneer de veiligheid toeneemt door toepassing van AOS. - Het verkrijgen van inzicht in de effectiviteit van de verschillende systemen die kunnen bijdragen aan de veiligheid van vrachtverkeer. Het project Anti-ongevalsystemen voor vrachtauto's is één van de ruim 40 projecten van Fileaanpak op de korte termijn (FileProof) die het ministerie van Verkeer en Waterstaat samen met partners uitvoert om in de periode van 2006 tot 2009 het aantal files te verminderen.


 

Geraadpleegde bronnen:
Ministerie van Verkeer en Waterstaat

 

Nieuwsbrief

Elke werkdag het laatste nieuws rond lunchtijd
in uw e-mail ontvangen?

Stuur mij de nieuwsbrief

Wilt u zich afmelden klik dan hier

Rijverboden

Foto's

Stuur uw foto's naar onze redactie, dan plaatsen wij deze voor u.

Actuele Brandstofprijzen
Euro952,076
Diesel1,896

Aangeleverd door UnitedConsumers

Meer brandstofprijzen

Truckoccasions

Truckoccasions

Geen advertenties gevonden

meer truckoccasions
Logistieke Marktplaats
meer logistieke marktplaats