Clicky

maandag 27 mei 2024 - 20:47 uur
HomeTRANSPORTNIEUWSWegvervoerEuropees Parlement maakt innen grensoverschrijdende verkeersboetes makkelijker

Europees Parlement maakt innen grensoverschrijdende verkeersboetes makkelijker

BRUSSEL – Woensdag versterkten de EP-leden de samenwerking tussen de EU-lidstaten bij het grensoverschrijdende onderzoek naar verkeersovertredingen om roekeloos rijgedrag in het buitenland te helpen voorkomen.

Nu ongeveer 40 procent van de grensoverschrijdende verkeersovertredingen momenteel ongestraft blijft, hebben de leden van het Europees Parlement de regels aangepast om de EU-landen ertoe te brengen meer samen te werken en elkaar te helpen een buitenlandse bestuurder aansprakelijk te stellen voor een verkeersovertreding.

De nieuwe regels verplichten de nationale autoriteiten om verzoeken van een ander EU-land onverwijld te beantwoorden, en niet later dan twee maanden nadat dat land de nodige informatie heeft verzameld.

Bovendien kan het EU-land waar de overtreder woont, op verzoek van de lidstaat waar de overtreding heeft plaatsgevonden, de inning van verkeersboetes overnemen, op voorwaarde dat het bedrag meer dan 70 euro bedraagt ​​en niet is betaald nadat alle juridische mogelijkheden zijn uitgeput.

Meer overtredingen

De bijgewerkte regels zullen de lijst uitbreiden van verkeersovertredingen gepleegd door niet-ingezeten bestuurders die aanleiding geven tot grensoverschrijdende bijstand en die tot een boete kunnen leiden.

Naast te hard rijden, rijden onder invloed of het niet stoppen bij een rood licht, voegden de EU-wetgevers onder meer gevaarlijk parkeren, gevaarlijk inhalen, het overschrijden van een ononderbroken lijn en hit and run-overtredingen toe.

Duidelijke deadline en verbod op particuliere incassobureaus

Het EU-land waar de verkeersovertreding heeft plaatsgevonden, heeft vanaf de datum van de overtreding elf maanden de tijd om een ​​verkeersovertredingsaangifte uit te vaardigen. De kennisgeving van de overtreding moet het tijdstip en de omstandigheden van de overtreding bevatten, evenals informatie over hoe u in beroep kunt gaan tegen de boete.

Op initiatief van de Europarlementariërs zullen particuliere entiteiten verboden worden om EU-landen te helpen bij het innen van verkeersboetes van buitenlandse bestuurders (vanaf twee jaar nadat de regels in nationaal recht zijn omgezet).

Online portaal

Om de transparantie te vergroten en de implementatie van de nieuwe regels te vergemakkelijken, heeft de Commissie de taak een onlineportaal op te zetten met onder meer de regels, beroepsmogelijkheden en de relevante verkeersboetes.

EP-rapporteur Kosma Złotowski (ECR, PL) zei: “Om de verkeersveiligheid te vergroten moeten de EU-landen samenwerken en over effectieve instrumenten beschikken om verkeersovertreders uit het buitenland te straffen. De vernieuwde regels helpen dit te bereiken, maar zijn ook gunstig voor chauffeurs, die binnen een strikt tijdsbestek informatie zullen ontvangen, in een taal die zij begrijpen en met een beschrijving van de beroepsprocedure. Het verbod op het gebruik van particuliere bedrijven om boetes te innen zal bestuurders effectief beschermen tegen oplichting en het lekken van persoonlijke gegevens.”

Volgende stappen

De nieuwe regels voor de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over verkeersveiligheidsgerelateerde verkeersovertredingen zijn aangenomen met 570 stemmen voor, 36 stemmen tegen en 24 onthoudingen. Zodra de Raad ze heeft goedgekeurd, hebben de EU-landen dertig maanden de tijd om zich op de implementatie ervan voor te bereiden.

MEER NIEUWS

LAATSTE NIEUWS