Copyright

Copyright
Alle (nieuws) artikelen op Transport Online zijn, tenzij anders vermeld, auteursrechtelijk beschermd. Dit betekent dat niets van Transport Online in zijn geheel of gedeeltelijk mag worden opgeslagen, overgenomen, verspreid of gedeeld worden zonder vooraf schriftelijk, dan wel per e-mail, toestemming van Transport Online.
Artikel geheel of gedeeltelijk overnemen
Het is niet toegestaan een (nieuws)artikel in zijn geheel over te nemen van Transport Online. Een gedeelte van een artikel overnemen is toegestaan onder bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden zijn:

  • U dient vooraf toestemming te vragen aan Transport Online. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar info@transport-online.nl. Vermeld daarin het artikel waar het om gaat, de reden waarom u het wilt gebruiken, in welke vorm u het wilt gebruiken, uw persoonsgegevens en de url waar u de informatie wilt plaatsen. De redactie neemt dan z.s.m. contact met u op.
  • U mag maximaal de eerste alinea van een bericht overnemen.
  • U dient een aanklikbare lees verder link te creëren onder het artikel naar het originele nieuwsartikel op Transport Online

Gebruik van fotomateriaal

Het is niet toegestaan fotomateriaal gepubliceerd op Transport Online over te nemen of naar te deeplinken.

Aansprakelijkheid

Transport Online wijst alle verantwoordelijkheid af en kan niet aansprakelijk worden gehouden wanneer informatie niet juist blijkt te zijn of tussentijds gewijzigd is door Transport Online.

Schending Auteursrecht

Ontdekt Transport Online op enig ogenblik dat het copyright op artikelen van Transport Online geschonden zijn zal Transport Online zich het recht voorbehouden een factuur te sturen met de kosten voor het oneigenlijk gebruik van (nieuws) artikelen en/of fotomateriaal van Transport Online.