Clicky

 Overbelading

Overbelading belemmert de bereikbaarheid en doorstroming van het verkeer. Van de gecontroleerde vrachtauto's is 15 tot 20% overbeladen. Er is namelijk extra wegonderhoud nodig, waardoor files ontstaan. Bovendien is een overbeladen vrachtwagen niet verkeersveilig en zorgt hij voor oneerlijke concurrentie. WIM-VID draagt daarom bij aan efficiënt, veilig en duurzaam goederenvervoer over de weg.

Wat wordt verstaan onder overbelading?
In onderstaande gevallen is er sprake van overbelading:
het totale gewicht van het voertuig is te hoog en/of de druk op een of meer assen is te hoog.

Hoe werkt WIM-VID?
Aan de buitenkant is vaak niet te zien of een voertuig overbeladen is. Bij WIM-VID meten sensoren in het wegdek de asdrukken. Als er sprake is van overbelading maakt een videocamera boven de weg een foto van de kentekenplaat en het voertuig. Door een computerscherm aan deze videocamera te koppelen ziet men direct welk voertuig overbeladen is. Het voertuig kan worden geselecteerd en van de weg worden gehaald.

Ter plekke wordt het voertuig opnieuw gewogen met speciale meetapparatuur. Is het voertuig inderdaad overbeladen dan wordt proces-verbaal opgemaakt. Is er sprake van ernstige mate van overbelading dan kunnen andere maatregelen worden getroffen. Deze maatregelen kunnen variëren van her- of overladen van de lading tot het in beslag nemen van het voertuig. Het KLPD voert deze controles uit en kan boetes opleggen.

WIM-VID als preventie
De Inspectie Verkeer en Waterstaat, Divisie Vervoer (voorheen Rijksverkeersinspectie) gebruikt informatie uit het WIM-VID-systeem om ondernemingen aan te spreken op overbelading. De Divisie Vervoer ontvangt alle gegevens van de overbeladen voertuigen. Deze gegevens worden gekoppeld aan de bestanden van het RDW Centrum voor voertuigtechniek en informatie. Zo wordt de bedrijfsnaam aan het kenteken gekoppeld.

De Divisie Vervoer bezoekt een aantal van deze bedrijven. Met de ondernemer bespreekt de inspecteur hoe in de toekomst overbelading kan worden voorkomen. Bij onvoldoende resultaat volgt zo nodig gerichte actie.

Hoe voorkom je overbelading?
De praktijk wijst uit dat overbelading veelvuldig voorkomt. Zowel vervoerders als verladers kunnen maatregelen nemen om dit te voorkomen. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden:

  • door bij het beladen van het voertuig rekening te houden met de maximale asdruk(ken) en niet alleen met het maximale treingewicht/totaalgewicht
  • door het voertuig zo te beladen dat er tijdens het lossen bij verschillende afleveradressen geen overbelading ontstaat.
  • door te investeren in apparatuur in de vrachtwagen waarmee bij laden of lossen wordt gecontroleerd of de maximale asdruk niet wordt overschreden.
  • door op bedrijfsterreinen naast of in plaats van weegbruggen aslastmeetapparatuur aan te brengen.

WIM-VID nu en in de toekomst
Momenteel zijn op de snelwegen in de Randstad 7 meetsystemen aangelegd. In de toekomst kan dit aantal worden uitgebreid om een landelijk dekkend net van WIM-VID-systemen te creëren. Ook wordt onderzocht of een volledig automatisch afhandelingssysteem mogelijk is, zodat statische naweging overbodig wordt.

Locaties WIM-VID

locaties WIMVID

Boeteoverzicht voor overbelading
De bepalingen voor belading van vrachtwagens staan in het Voertuigreglement. De Wet Goederenvervoer over de weg regelt de strafbaarheid en sanctionering. De overtredingen van de Wet Goederenvervoer valllen onder de Wet economische delichten. Daarmee is overbelading een economisch delict.

Iedere vrachtwagen heeft z’n eigen maximum massa, die in Nederland nooit meer dan 50 ton mag bedragen (60 ton voor rijdende werktuigen). Ook heeft iedere vrachtwagen z’n eigen maximum aslast, die vaak per as verschilt. Verder is de koppelingsdruk belangrijk. Deze gegevens staan in het kentekenregister van de oplegger vermeld en het is verboden om meer te laden. Er wordt proces-verbaal opgemaakt als de maximum massa met 5% of meer is overschreden, als de aslast meer dan 10% te hoog is of als de koppelingsdruk 10% of meer te hoog is. Bij het beladen van vrachtauto’s gaat het dus niet alleen om de maximum massa, ook de manier van beladen is van belang.

De boetes liegen er niet om, want overbelading is een economisch delict. Daarnaast kan de politie een maatregel opleggen: de auto moet blijven staan en de lading moet overgeladen worden. De politie legt deze maatregel op als de aslast of koppelingsdruk met meer dan 20% is overschreden, als de totale maximum massa meer dan 10% te hoog is of als het treingewicht meer dan 55.000 kg bedraagt. Als de aslastoverschrijding minder dan 20% is, kan de lading ook anders worden verdeeld.

Wie rijdt met een aanhanger (geen trekker-oplegger) moet weten dat de aanhanger formeel een apart voertuig is en dus ook apart bekeurd kan worden voor overbelading. Voor buitenlandse chauffeurs geldt een lik-op-stuk beleid: als zij met een overbeladen voertuig worden aangehouden, wordt het Openbaar Ministerie direct gebeld en krijgt de chauffeur meteen een transactie aangeboden.

 

Nieuwsbrief

Elke werkdag het laatste nieuws rond lunchtijd
in uw e-mail ontvangen?

Stuur mij de nieuwsbrief

Wilt u zich afmelden klik dan hier

Rijverboden

Foto's

Stuur uw foto's naar onze redactie, dan plaatsen wij deze voor u.

Actuele Brandstofprijzen
Euro952,155
Diesel1,976

Aangeleverd door UnitedConsumers

Meer brandstofprijzen

Truckoccasions

Truckoccasions

Geen advertenties gevonden

meer truckoccasions
Logistieke Marktplaats

Geen advertenties gevonden

meer logistieke marktplaats