Clicky

dinsdag 23 juli 2024 - 04:18 uur
Transport GmbH
HomeOVERIG NIEUWSBedrijfsnieuwsMAN Truck & Bus roept klanten met bepaalde vrachtwagens op deze te...

MAN Truck & Bus roept klanten met bepaalde vrachtwagens op deze te laten controleren in de werkplaats

MÜNCHEN – MAN Truck & Bus heeft klanten van bepaalde vrachtwagens en bussen met Euro 6c-motoren van het type D2676LF51-53 of D2676LOH35-37 opnieuw opgeroepen om hun voertuigen te laten controleren bij een MAN-gespecialiseerde werkplaats. Motorvarianten van de latere Euro 6d- en Euro 6e-emissienormen worden door deze maatregel niet beïnvloed.

In zeer zeldzame gevallen kan bij de genoemde voertuigtypen, die op grond van nieuwe wettelijke eisen zijn uitgerust met loodvrije lagers, gebouwd tussen 11/2016 en 08/2019, motorschade en, onder ongunstige omstandigheden, daaropvolgend brand ontstaan.

Schadegevallen kunnen zich vooral voordoen als er sprake is van overmatige veroudering en vervuiling van de motorolie, waardoor de onderdelen van het oliefilter beschadigd raken, bijvoorbeeld door het niet naleven van de onderhoudsintervallen of door ondeskundig uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden.

Andere bekende redenen voor dergelijke schade zijn: bijzondere bedrijfsomstandigheden en met name te hoge snelheid van de vrachtwagen, het binnendringen van (koel)water in de motorolie, het tunen van de motor, het gebruik van niet-goedgekeurde motoroliën en het mengen daarvan en het gebruik van onderhoudsonderdelen zoals zoals motoroliefilters, lucht- en dieselfilters, die niet voldoen aan de specificaties van de fabrikant.

De wettelijk verplichte loodvrije lagers uit de genoemde bouwjaren zijn gevoeliger voor vervuiling en olieveroudering. Als onderhoudsafspraken en geplande werkplaatsacties niet worden nageleefd, kunnen de eerste schadegevallen optreden na een langere kilometerstand, meestal tussen de 400.000 en 500.000 kilometer.

Als alle geplande onderhouds- en olieverversingsafspraken voor deze motortypen op tijd worden nageleefd, ziet MAN geen merkbare opeenstapeling van motorschade, maar eerder een zeer hoog niveau van robuustheid over alle motorseries heen met kilometerstanden van ruim een ​​miljoen kilometer in sommige gevallen.

Het naleven van voorgeschreven serviceafspraken is dan ook van het grootste belang voor de betrouwbaarheid en veiligheid van de voertuigen. MAN heeft zijn klanten hiervoor opnieuw gesensibiliseerd in een brief aan de betrokken eigenaren.

MAN heeft de getroffen voertuigeigenaren sinds eind 2022 meerdere keren geïnformeerd en hen gevraagd passende werkplaatsmaatregelen te nemen om schade te voorkomen en de robuustheid te vergroten. Naar aanleiding van de informatieverstrekking aan klanten zijn in de werkplaatsen in totaal ruim 60.000 maatregelen uitgevoerd. Dit komt overeen met ongeveer 50 procent van de getroffen voertuigen. Voor de andere voertuigen in het veld werden werkplaatsen bewust gemaakt van het belang van de oliekwaliteit en kregen ze specifieke instructies.

Daarnaast zijn passende technische maatregelen getroffen, zoals het uit voorzorg vervangen van een oliefilterdeksel dat mogelijk beschadigd is door verouderde olie. Waar dit vanwege bijzonder veeleisende gebruiksprofielen vereist is, werd in directe communicatie met de klant een toepassingsspecifieke aanpassing van de olieverversingsintervallen en andere maatregelen geïnitieerd.

MAN heeft een wagenpark van ongeveer 880.000 voertuigen op de weg in Europa. Hiervan zijn ongeveer 120.000 vrachtwagens en ruim 5.000 bussen gebouwd tussen 2016 en 2019 uitgerust met de genoemde motortypes. De afgelopen jaren zijn er al maatregelen getroffen aan tal van voertuigen. Volgens de bevindingen van MAN hebben zich onder de algemene bevolking 170 brandgevallen voorgedaan sinds de genoemde motoren op de markt werden gebracht, die – naast andere mogelijke oorzaken – konden worden toegeschreven aan het genoemde motorschadepatroon. In 2024 hebben zich 18 gevallen voorgedaan, waarvan de oorzaak hoogstwaarschijnlijk ligt in het beschreven schadepatroon.

Alle branden resulteerden in materiële schade, maar geen ernstig persoonlijk letsel. Als preventieve maatregel roept MAN voertuigbezitters die de afgelopen jaren nog geen gebruik hebben gemaakt van het serviceaanbod nu opnieuw op om de werkplaatsen te bezoeken.

Branden hebben in principe verschillende oorzaken en kunnen ook door totaal verschillende factoren veroorzaakt worden. Zij moeten daarom afzonderlijk worden onderzocht. Bij het monitoren van producten besteedt MAN veel aandacht aan motorschade, die in zeldzame gevallen ook tot brand kan leiden. In het ergste geval wordt er een analyse uitgevoerd met behulp van de expertise van experts en in nauwe communicatie met de klant.

MEER NIEUWS

LAATSTE NIEUWS

×