Clicky

dinsdag 23 juli 2024 - 05:18 uur
Transport GmbH
HomeOVERIG NIEUWSVerder in het nieuwsWeinig Nederlandse bedrijven nu al volledig klimaatneutraal

Weinig Nederlandse bedrijven nu al volledig klimaatneutraal

DEN HAAG – Een relatief klein deel van de bedrijven in Nederland is nu volledig klimaatneutraal, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) becijferd. Daarmee is er nog een lange weg te gaan, wil Nederland aan de doelstelling voldoen om in 2050 helemaal klimaatneutraal te zijn.

Het CBS vroeg duizenden bedrijven waar ze nu staan als het gaat om de CO2-uitstoot. Ongeveer 1,5 procent antwoordde klimaatneutraal te zijn. En dan zijn heel kleine bedrijven en zzp’ers nog buiten beschouwing gelaten.

De enquête werd alleen gehouden onder bedrijven met vijf of meer werkzame personen in de industrie, auto- en detailhandel en de dienstverlening. Binnen die groep gaat het volgens CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen hooguit om enkele honderden ondernemingen.

Netto nul

Ruim een kwart van de bedrijven zei in kleine of zeer kleine mate klimaatneutraal te zijn. Daarnaast was er een hele grote groep van bedrijven, bijna 37 procent, die helemaal niet weet waar hij staat. Het is voor het eerst dat het CBS deze gegevens publiceert. Van Mulligen spreekt daarom van een “nulmeting”.

Volgens de econoom is het maar de vraag of het gaat lukken om in 2050 allemaal klimaatneutraal te zijn. “Alleen een ambitie is vaak niet genoeg”, stelt hij. “We hebben nog 26 jaar te gaan. Dan moeten er per jaar duizenden bedrijven bijkomen die volledig klimaatneutraal zijn.” Maar Van Mulligen benadrukt ook dat het uiteindelijk gaat om het verlagen van de CO2-uitstoot naar netto nul. Over de vordering op dat vlak zeggen deze enquêtecijfers volgens hem niets.

Elektriciteitsnet

Ruim tweederde van de ondernemingen verwacht dit jaar wel te investeren in verduurzaming. Dan gaat het vooral om investeringen om efficiënter om te gaan met energie, energie te besparen of circulair te produceren. Per saldo verwachten bedrijven dat ze dit jaar meer geld zullen steken in het klimaatneutraal maken van hun bedrijf dan vorig jaar. Ook rekenen bedrijven erop dat ze meer zullen besteden aan duurzame inkoop.

Een kwart van de bedrijven heeft aangegeven belemmeringen te ervaren bij het klimaatneutraal maken van de onderneming. De belangrijkste obstakels zijn de hogere kosten van duurzamere alternatieven en onzekerheid over de economie of het beleid.

In onder meer de horeca zeggen ondernemers ook dat ze te weinig eigen geld hebben of niet makkelijk financiering voor verduurzaming kunnen vinden. Industriebedrijven hebben er verder last van dat ze bijvoorbeeld moeten wachten op een stroomaansluiting doordat het elektriciteitsnet vol is, of ze hebben nog geen toegang tot een waterstofnetwerk.

ViaANP
MEER NIEUWS

LAATSTE NIEUWS

×