Clicky

maandag 27 mei 2024 - 02:20 uur
HomeOVERIG NIEUWSFinancieelDriekwart aangevoerde goederen verlaat Zuid-Holland weer

Driekwart aangevoerde goederen verlaat Zuid-Holland weer

DEN HAAG – Veruit de grootste Nederlandse goederenstromen gaan door Zuid-Holland. In 2022 kwam 425 miljard kilogram aan goederen de provincie in. Uit de provincie werd 418 miljard kilogram vervoerd. Andere provincies hebben beduidend kleinere goederenstromen. Naar schatting had 65 procent van de gebruikte goederen in Zuid-Holland een herkomst in het buitenland. Dit meldt het CBS op basis van nieuw onderzoek naar de goederenstromen per provincie.

Ook de goederenstroom binnen de provincie Zuid-Holland was groter dan in andere provincies. De veel grotere goederenstromen in Zuid-Holland hangen samen met de aanwezigheid van de grootste zeehaven van Europa in deze provincie. Zuid-Holland is dan ook de provincie met relatief gezien het grootste aandeel internationale goederen in de totale goederenstroom. De internationale oriëntatie van het goederengebruik was het grootst voor de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland en het kleinst voor Fryslân en Utrecht.

Driekwart aangevoerde goederen verlaat Zuid-Holland weer

In 2022 kwam er 425 miljard kilogram aan goederen de provincie Zuid-Holland binnen. Hiervan was ruim een kwart bedoeld voor gebruik in de provincie, zoals grondstoffen voor de industrie in Zuid-Holland. De rest van de inkomende stroom was bestemd voor wederuitvoer of doorvoer naar andere provincies in Nederland of het buitenland. Tegelijk verliet 418 miljard kilogram aan goederen de provincie, waarvan een kwart aanbod van regionaal product. Binnen de provincie zelf werd er 75 miljard kilogram vervoerd. Hiervan betrof 44 procent goederen die zowel werden geproduceerd als werden gebruikt in de provincie. De rest van de intraprovinciale stroom was distributie.

Van de gebruikte goederen in Zuid-Holland kwam 65 procent uit het buitenland, 12 procent uit andere provincies in Nederland en 22 procent uit Zuid-Holland zelf. De regionaal geproduceerde goederen gingen voor 48 procent naar het buitenland, voor 29 procent naar de rest van Nederland en 23 procent bleef in de eigen provincie.

Relatief veel aanbod en gebruik van fossiele brandstoffen in Zuid-Holland
Zuid-Holland was in 2022 de provincie met het grootste gebruik en het grootste aanbod van goederen, gevolgd door Noord-Holland en Noord-Brabant. In vergelijking met de andere provincies maken fossiele brandstoffen een relatief groot deel uit het aanbod en gebruik van goederen in Zuid-Holland. Voedings- en genotmiddelen maken een kleiner dan gemiddeld deel uit.

Aanbod en gebruik goederen in Zuid-Holland afgenomen

In de periode 2015-2022 kromp het goederengebruik in Zuid-Holland met 12 procent en het aanbod van goederen 9 procent. In de meeste andere provincies nam het gebruik en het aanbod van goederen juist toe. De krimp in Zuid-Holland komt vooral door een afname van het gebruik van fossiele brandstoffen en in mindere mate door dalingen bij de voedingsproducten en de land- en tuinbouwproducten. Exclusief fossiele brandstoffen namen ook in Zuid-Holland de goederenstromen toe.

MEER NIEUWS

LAATSTE NIEUWS

Qatar Airways

Twaalf gewonden bij nieuw incident met turbulentie in vliegtuig

DUBLIN - In een vliegtuig van Qatar Airways dat onderweg was van Doha (Qatar) naar Dublin, zijn twaalf mensen lichtgewond geraakt door turbulentie boven...