Clicky

maandag 27 mei 2024 - 21:31 uur
HomeOVERIG NIEUWSVerder in het nieuwsNVWA wil erkenning Brabants slachthuis intrekken

NVWA wil erkenning Brabants slachthuis intrekken

DEN HAAG – De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is voornemens om de erkenning van een klein slachthuis in Brabant in te trekken. Het bedrijf mag al geen levende dieren aanvoeren en slachten. Eerder schorste de NVWA de erkenning van het slachthuis namelijk al omdat dierenwelzijn en hygiëne onvoldoende werden geborgd. Ondanks verschillende ingediende verbeterplannen is er geen vertrouwen dat het bedrijf in staat is om dierenwelzijn en hygiëne op orde te brengen.

In oktober 2023 vond er een bedrijfsmeting plaats bij dit slachthuis waar met name schapen worden geslacht. Tijdens deze inspectie bleek er veel mis te zijn op gebied van de slachthygiëne. Zo waren de bedrijfsruimtes voor levensmiddelen niet schoon. Ook was de temperatuur van het water in de sterilisator, dat wordt gebruikt om messen te ontsmetten, 43,2 graden. Dit moet ten minste 82 graden zijn. Daarnaast namen medewerkers geen goede persoonlijke hygiëne in acht en was er voor de dieren op stal geen drinkwatervoorziening aanwezig.

Daarop heeft de NVWA besloten de erkenning van het slachthuis te schorsen. Tijdens een schorsing mag het bedrijf niet slachten en moet het een verbeterplan indienen bij de NVWA. In dit plan moet het slachthuis aantonen hoe ze wel op een goede manier kunnen slachten.

Verschillende verbeterplannen

Het bedrijf heeft meerdere verbeterplannen ingediend. In februari 2024 heeft het slachthuis, onder streng toezicht van de NVWA, proefslachtingen uitgevoerd. Tijdens de slacht bleek de hygiëne wederom niet op orde. Vuile vachten raakten het vlees van de karkassen en werden daardoor verontreinigd. Ook bleken medewerkers zich niet bewust van de noodzaak van hygiënisch werken.

Er is toen een nieuw verbeterplan geëist door de NVWA. Dit resulteerde uiteindelijk in een tweede proefslachting begin maart. Ook tijdens deze proefslachting waren er permanent dierenartsen van de NVWA aanwezig. De hygiëne was tijdens deze slachting op orde, maar dierenwelzijn werd onvoldoende geborgd. Zo was de elektrische bedwelming onvoldoende waardoor dieren weer bij bewustzijn kwamen. Dit is een zware overtreding.

Onvoldoende vertrouwen

Ondanks dat het slachthuis niet mag slachten, heeft de NVWA er onvoldoende vertrouwen in dat dit slachthuis in de toekomst dierenwelzijn en hygiëne kan borgen. Daarom is de NVWA voornemens om de slachthuiserkenning in te trekken. Het slachthuis kan, conform wetgeving, een nieuwe erkenning aanvragen bij de NVWA. De NVWA is verplicht de eventuele nieuwe aanvraag te beoordelen.

MEER NIEUWS

LAATSTE NIEUWS