Clicky

dinsdag 23 juli 2024 - 04:20 uur
Transport GmbH
HomeTRANSPORTNIEUWSScheepvaartMinder goederen geladen en gelost in Nederlandse zeehavens

Minder goederen geladen en gelost in Nederlandse zeehavens

DEN HAAG – De aan- en afvoer van goederen in Nederlandse zeehavens is in 2023 met 7,6 procent gedaald tot 574 miljoen ton. Er werden zowel minder goederen gelost als geladen. Vooral de aanvoer vanuit Rusland daalde sterk, terwijl die vanuit de Verenigde Staten juist flink steeg. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

In 2023 werd 396 miljoen ton aan goederen gelost, een daling van 8,6 procent ten opzichte van 2022. Ook de afvoer van goederen naar het buitenland daalde, met 5,1 procent, tot 178 miljoen ton.

Minder aanvoer van droge bulkproducten

De aanvoer van alle soorten goederen nam af. Vooral de aanvoer van droge bulkgoederen daalde (-17,1 procent), waarvan steenkool het sterkst afnam met 32 procent. Met name uit Rusland werd minder steenkool aangevoerd (van 8,5 miljoen ton in 2022 naar bijna 100 duizend ton in 2023). Ook werden er minder ertsen gelost (-2,3 procent).

Minder aanvoer van aardolie(producten) en containers

De aanvoer van natte bulkgoederen, waaronder aardolie(producten) en gas, daalde met 3,5 procent in 2023. De aanvoer van aardolie en aardolieproducten nam af met 5,1 procent. Vanuit de Verenigde Staten, het land met het grootste aandeel, was er een toename van 61,4 procent.

Bij het Verenigd Koninkrijk, de op een na grootste leverancier, was er een daling van 11,1 procent. Net als in 2022 daalde de aanvoer vanuit Rusland, de grootste leverancier voordat de oorlog in Oekraïne begon, opnieuw sterk (-77 procent).

In 2023 werden ook minder goederen in containers gelost in de Nederlandse zeehavens. Het gewicht van deze goederen daalde met 4,6 procent, en het aantal containers (in TEU) daalde met 6,9 procent. Meer dan een kwart van de containers kwam uit China. Hoewel het aandeel containers uit China gelijk bleef, nam deze stroom af met 5,5 procent.
Bij de afvoer van goederen daalde vooral de export van natte bulkgoederen en goederen in containers, met respectievelijk -5,4 en -8,4 procent.

Aanvoer van gas uit de VS verdubbeld

De aanvoer van gas steeg met 25,5 procent. Het grootste deel hiervan, 70 procent, kwam uit de Verenigde Staten. Vóór 2022 was Rusland nog de grootste leverancier. In 2023 kwam 52,1 procent meer gas uit de Verenigde Staten, terwijl de aanvoer van Russisch gas met 61,0 procent daalde.

Meeste goederen uit Verenigde Staten in 2023

Uit de Verenigde Staten werd 28,8 procent meer aangevoerd dan in 2022. Met 58,5 miljoen ton komt het grootste aandeel van de goederen daarvandaan (14,8 procent). In 2022 kwamen de meeste goederen nog uit Rusland. Door extra EU-sancties vanaf december 2022 op aardolie, aardolieproducten en steenkool vanuit Rusland, veranderde dat. In 2023 kwam nog maar 2,7 procent van de goederen uit Rusland.

Na de Verenigde Staten kwamen de meeste geloste goederen in 2023 respectievelijk uit het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Brazilië en China.

MEER NIEUWS

LAATSTE NIEUWS

×