Clicky

zaterdag 13 juli 2024 - 18:29 uur
HomeTRANSPORTNIEUWSLogistiekBiobrandstoffabriek Neste Rotterdam na incidenten onder scherp toezicht

Biobrandstoffabriek Neste Rotterdam na incidenten onder scherp toezicht

DEN HAAG – De provincie Zuid-Holland heeft Neste, een fabriek voor biobrandstoffen in de Rotterdamse haven, onder verscherpt toezicht gesteld na een reeks incidenten. Volgens Zuid-Holland zijn de afgelopen jaren “veel (zware) overtredingen” geconstateerd bij het bedrijf, dat onder meer duurzame vliegtuigbrandstof en hernieuwbare diesel produceert.

Op advies van DCMR, de milieudienst van de provincie in het Rijnmondgebied, heeft Zuid-Holland de raffinaderij op de Maasvlakte onder verscherpt toezicht gesteld. Dat betekent onder meer dat er extra inspecties komen. Ook moet Neste in een plan van aanpak aangeven hoe het de naleving van de regels “structureel wil verbeteren” en hoe het bedrijf zijn “houding van reactief naar proactief” verandert. Behalve Neste staan ook de raffinaderij van bp in Rotterdam en Chemours in Dordrecht onder verscherpt toezicht.

DCMR legde Neste al een paar keer een zogeheten last onder dwangsom op, een boete die geïnd wordt als bepaalde zaken opnieuw misgaan. Zo heeft het bedrijf meer stoffen uitgestoten dan toegestaan en heeft het volgens DCMR onvoldoende maatregelen genomen om zware ongevallen te voorkomen.

‘Constructieve dialoog’

“Het bedrijf heeft veelal een reactieve houding en DCMR heeft niet het vertrouwen dat zonder steviger ingrijpen de situatie op korte termijn in voldoende mate verbeterd wordt”, aldus de Zuid-Hollandse gedeputeerde Meindert Stolk (toezicht en handhaving, CDA).

Het Finse bedrijf laat schriftelijk weten dat het “een constructieve dialoog” voert met DCMR en al “druk bezig” is om maatregelen uit het plan van aanpak door te voeren. “Neste is volledig toegewijd om te voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving en te zorgen voor de veiligheid van medewerkers, de nabije omgeving en het milieu.”

Neste produceert op dit moment jaarlijks 1,4 miljoen ton aan hernieuwbare producten in Rotterdam. Het bedrijf heeft ongeveer 2 miljard euro uitgetrokken voor uitbreiding van de raffinaderij, waarmee de productie stijgt naar 2,7 miljoen ton per jaar.

ViaANP
MEER NIEUWS

LAATSTE NIEUWS

Piekdrukte op Schiphol nu ook regio Midden zomervakantie heeft

SCHIPHOL - Op Schiphol is sprake van 'piekdrukte', omdat de zomervakantie nu ook voor het midden van het land is begonnen. Volgens een woordvoerder...
×