Clicky

zaterdag 20 juli 2024 - 00:15 uur
HomeTRANSPORTNIEUWSLuchtvaartReactie KLM op aangepast maatregelenpakket Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Reactie KLM op aangepast maatregelenpakket Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

AMSTELVEEN – Vandaag heeft KLM haar zienswijze ingediend op het onlangs aangepaste maatregelenpakket van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat. Hierin beschrijft KLM de mogelijkheden om het gemeenschappelijke doel van reductie van geluidshinder te behalen, zonder de economische positie en de verbondenheid van Nederland met de rest van de wereld aan te tasten.

“KLM houdt Nederland al ruim 100 jaar sterk verbonden met de wereld. Tegelijkertijd heeft vliegen impact op de omwonenden van Schiphol. KLM heeft een verantwoordelijkheid als het gaat om het beperken van de geluidshinder.”

“KLM heeft de aanvullende maatregelen ter reductie van geluidsoverlast voor omwonenden beoordeeld. Wij vinden het een goede stap dat het ministerie een aantal maatregelen uit het sectorbrede plan “Schoner, Stiller, Zuiniger” heeft overgenomen. Tegelijkertijd zijn er ook belangrijke verschillen, waardoor het aangepaste pakket van het ministerie nog niet voldoet aan de door de Geluidsverordening voorgeschreven aanpak van de Balanced Approach.”

“Met het breed gedragen sectorplan worden de geluidsdoelstellingen van het ministerie volledig behaald door vlootvernieuwing, slimmere processen in onze operatie en door de stilste vliegtuigen zoveel mogelijk ’s nachts in te zetten.”

“Wij gaan graag in gesprek met het ministerie en belanghebbenden om onze zienswijze verder toe te lichten. Zo kunnen we komen tot een evenwichtig en effectief pakket voor het reduceren van geluidshinder met behoud van de goede internationale verbindingen die voor Nederland, bedrijven en mensen van cruciaal belang zijn”, aldus Barry ter Voert, CXO & EVP Business Development.

Geluidsdoelstellingen overheid ruimschoots binnen bereik

KLM heeft op basis van een analyse van het Koninklijke NLR (Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum, NLR) de zes grootste verbeterpunten vastgesteld voor de aanvullende consultatie in de Balanced Approach voor de plannen van het ministerie. Met evenwichtige en effectieve aanpassingen zijn capaciteitsbeperkingen en het verminderen van secundair baangebruik niet nodig, wat overeenkomt met de randvoorwaarden van de Balanced Approach.

De NLR-analyse van de plannen van het ministerie bevestigt dat de door de overheid gestelde geluidsdoelstellingen ruimschoots behaald kunnen worden met het KLM-voorstel. Onderstaande afbeelding laat zien welk percentage reductie van geluidshinder voor omwonenden per november 2026 bereikt kan worden zonder vermindering van het aantal vliegtuigbewegingen op Schiphol.

Evenwichtig en effectief

Voor KLM staat voorop dat de uitgangspunten van de Balanced Approach-procedure op de juiste wijze worden nageleefd. Dat betekent dat de maatregelen evenwichtig en effectief zijn.

Evenwichtig: het voorstel moet voldoen aan de eisen van de Balanced Approach, zorgvuldig zijn en gebaseerd zijn op een objectieve, feitelijke en juridische grondslag

Effectief: de maatregelen moeten proportioneel, kosteneffectief en uitvoerbaar zijn, waarbij de effecten van de maatregelen op de juiste manier in kaart zijn gebracht

Er is een realistisch tijdpad nodig om de stilste vliegtuigen in de nacht in te kunnen zetten. Dit geldt ook voor een duidelijk startpunt in de Balanced Approach, waarbij de gebruikelijke en gangbare rekenmethodes worden gebruikt om het feitelijke geluidsprobleem te onderbouwen.

KLM blijft zich inzetten voor een evenwichtig en effectief pakket voor het reduceren van geluidshinder met behoud van de goede internationale verbindingen met de rest van de wereld die voor Nederland, bedrijven en mensen van cruciaal belang zijn.

MEER NIEUWS

LAATSTE NIEUWS

Bijna tweehonderd vluchten op Schiphol geannuleerd na storing

SCHIPHOL - Op Schiphol zijn vrijdag zo'n tweehonderd vluchten geannuleerd door de wereldwijde computerstoring die ook de luchthaven trof. De systemen op Schiphol worden...
×