Clicky

zaterdag 13 juli 2024 - 18:37 uur
HomeTRANSPORTNIEUWSWegvervoerRAI Vereniging omarmt verlenging vrijstelling C-rijbewijs elektrische bedrijfswagens

RAI Vereniging omarmt verlenging vrijstelling C-rijbewijs elektrische bedrijfswagens

AMSTERDAM – RAI Vereniging omarmt het besluit van minister Harbers om de vrijstelling voor het C-rijbewijs voor lichte bedrijfswagens tot 4.250 kg te verlengen tot 1 juli 2025. Dit besluit is essentieel voor de continuïteit van zero-emissie logistiek en biedt ondernemers die in deze voertuigen hebben geïnvesteerd de zekerheid dat zij hun activiteiten kunnen voortzetten. De verlenging is het resultaat van een gezamenlijke actieve inzet van RAI Vereniging met andere brancheorganisaties en het ministerie.

“Met deze verlenging is het politiek haalbare gedaan. Wij waarderen de inzet van demissionair minister Harbers”, aldus Frits van Bruggen, algemeen voorzitter RAI Vereniging.

De gedoogregeling blijft van kracht voor voertuigen die hier nu al gebruik van maken, namelijk elektrische bedrijfswagens tot 4250 kg (N2-catergorie) die voor 1 oktober 2023 zijn geregistreerd of aantoonbaar voor deze datum zijn besteld. Wel worden er aanvullende voorwaarden gesteld, zoals opleidingseisen voor het beperken van verkeersveiligheidsrisico’s.

Deze eisen worden vastgelegd in een nog nader te bepalen convenant. Helaas is het niet gelukt om nieuwe na 1 oktober 2023 geregistreerde en bestelde voertuigen onder deze verlengde gedoogregeling te laten vallen. Die moeten tot medio 2025 wachten op de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB).

Deze verlenging van het gedoogbeleid is een belangrijke stap die mogelijk is, omdat er zicht is op permanente regelgeving. Het ministerie werkt hard aan een definitieve regeling binnen nationale en Europese kaders voor de rijbewijsregelgeving.

De bedoeling is om vooruitlopend op de implementatie van de nog niet vastgestelde 4e rijbewijsrichtlijn, 1 juli volgend jaar te komen met een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Met de AMvB is het dan wettelijk toegestaan om een elektrisch bedrijfsvoertuig tussen de 3.501 en 4.250 kg TMM met rijbewijs B te besturen.

Plan is om de AMvB zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de voorstellen van de 4e rijbewijsrichtlijn, maar de juridische grondslag zal de 3e rijbewijsrichtlijn zijn.

MEER NIEUWS

LAATSTE NIEUWS

Piekdrukte op Schiphol nu ook regio Midden zomervakantie heeft

SCHIPHOL - Op Schiphol is sprake van 'piekdrukte', omdat de zomervakantie nu ook voor het midden van het land is begonnen. Volgens een woordvoerder...
×