Clicky

maandag 27 mei 2024 - 11:58 uur
HomeTRANSPORTNIEUWSLuchtvaartOpnieuw voornemen Last onder Dwangsom bagage-afhandelaren Schiphol

Opnieuw voornemen Last onder Dwangsom bagage-afhandelaren Schiphol

DEN HAAG – De Nederlandse Arbeidsinspectie legt opnieuw maatregelen op aan bagage-afhandelaren op Schiphol. Vier bedrijven krijgen een voornemen voor een Last onder Dwangsom (vLoD). De fysieke belasting van de medewerkers bij de bagageafhandeling is nog te hoog.

Dat blijkt uit inspecties van de Arbeidsinspectie in de afgelopen maanden. De nieuwe dwangsommen verschillen per bagage-afhandelaar; de hoogste dwangsom bedraagt maximaal € 1.062.000,00. Tegen het voornemen kunnen de bagage-afhandelaren een zienswijze indienen. Zij krijgen daarvoor 15 dagen de tijd.

De Arbeidsinspectie legde vorig jaar aan 6 bagage-afhandelaren een last onder dwangsom op. De afhandelaren namen onvoldoende maatregelen om ervoor te zorgen dat de fysieke belasting bij het grondpersoneel voldoende wordt beperkt.

Twee bedrijven beperken nu de fysieke belasting voldoende. Zij krijgen daarom geen nieuwe dwangsom opgelegd. De Arbeidsinspectie blijft inspecteren of de tilhulpen ook in de toekomst worden ingezet en dat taken voldoende worden afgewisseld.

De eerdere dwangsommen zijn afgerond en worden geïnd over de maanden dat niet aan de last is voldaan. Het gaat in totaal om € 1.095.625,00,-

Hulpmiddelen

Schiphol heeft inmiddels meer tilhulpen die in de toekomst ingezet kunnen worden, naast de tilhulpen die er al zijn.

Verbetering is zichtbaar op de luchthaven, maar uit controles van de Inspectie in 2024 blijkt dat vier bagage-afhandelaren de beschikbare hulpmiddelen nog niet op alle arbeidsplaatsen gebruiken of dat er onvoldoende wordt afgewisseld in werkzaamheden.

Toekomst
De Arbeidsinspectie eist (maart 2023) dat het afhandelen van bagage in de bagagehallen de komende jaren volledig geautomatiseerd, dan wel gemechaniseerd wordt. De eis beoogt dat de gevaren voor fysieke belasting van grondpersoneel wordt voorkomen.
Bagage-afhandelaren stellen met Schiphol hiervoor een plan van aanpak op. De Arbeidsinspectie heeft regelmatig contact met de betrokken werkgevers en Schiphol over de voortgang.

Nieuwe maatregelen
Om te voorkomen dat het grondpersoneel in de tussenliggende tijd te zwaar fysiek wordt belast, moeten afhandelaren er dus voor zorgen dat beschikbare hulpmiddelen worden gebruikt en dat er wordt afgewisseld in werkzaamheden.
De Arbeidsinspectie legt daarom opnieuw maatregelen op om op korte termijn al verandering op Schiphol te bewerkstelligen voor de bagage-afhandeling.
De nieuwe dwangsommen gaan over de afhandeling van passagiersbagage in de bagagekelders én het laden en lossen van bagage bij de vliegtuigen op de platforms.

LoD
Een last onder dwangsom is een verplichting die, in dit geval door de Arbeidsinspectie, op grond van de wet wordt opgelegd. Een dwangsom is een bedrag dat betaald moet worden aan de overheid zolang niet binnen een bepaalde termijn aan een verplichting wordt voldaan.
De komende periode blijft de Arbeidsinspectie regelmatig controleren of de vereiste maatregelen nu wel worden genomen.

MEER NIEUWS

LAATSTE NIEUWS