Clicky

 
Transport Online - Transportbedrijf, en eigenaar, uit Oldebroek veroordeelt vanwege mestfraude

Transportbedrijf, en eigenaar, uit Oldebroek veroordeelt vanwege mestfraude

Transportbedrijf, en eigenaar, uit Oldebroek veroordeelt vanwege mestfraude
12-01-2022 10:15 | Criminaliteit | auteur Redactie

ZWOLLE/OLDEBROEK -  De rechtbank in Zwolle heeft maandag 10 januari 2022 een transportbedrijf uit Oldebroek veroordeeld tot een boete van 25.000 euro vanwege mestfraude. De 60-jarige eigenaar van het transportbedrijf kreeg een taakstraf van 180 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden opgelegd, met een proeftijd van drie jaar voor onder meer valsheid in geschrifte. Ook een vertegenwoordiger in Friesland kreeg een taakstraf van 180 uur opgelegd. Volgens lokale media betreft het hier Mestverwerkings- en transportbedrijf Jan Bakker uit Oldebroek.

Het transportbedrijf heeft, volgens de rechtbank, in een periode van vijf jaar valselijk vervoersbewijzen voor dierlijke meststoffen opgemaakt en deze opgestuurd naar de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). Daarnaast heeft het bedrijf tientallen vrachten met uienwater en proceswater afgegeven aan een bedrijf dat niet bevoegd was om die afvalstoffen te ontvangen.

Op 13 juni 2019 werd een onderzoek ingesteld door het Openbaar Ministerie en werden ook een aantal medewerkers gearresteerd en werd de administratie in beslag genomen bij een doorzoeking van het bedrijf. De eigenaar gaf toen enkele dagen later in een verklaring aan "altijd te goeder trouw" te hebben gehandeld.

Het bedrijf heeft honderden boeren als klant. Het transportbedrijf zorgde ervoor dat boeren die te veel dierlijke meststoffen produceerden, faciliteerden met frauderen door deze mest alleen op papier af te laten voeren. Hierdoor konden deze boeren meer mest op hun eigen bedrijf toepassen dan er officieel was toegestaan. Hierbij zijn valse vervoersdocumenten en facturen opgemaakt om de mestadministratie kloppend te maken. De gebruiksnormen van de boeren werden zo “op papier” niet overschreden.

Daarnaast is het transportbedrijf veroordeeld voor het afgeven van afvalwater, afkomstig van verwekingsbedrijven van onder meer uien,  aan ontvangers die deze afvalstoffen niet mochten ontvangen. Ook hier werden valse documenten opgemaakt. Op de vervoersdocumenten leek het of het afvalwater naar een biogasinstallatie zou gaan.

Tot slot werd het bedrijf veroordeeld voor het "omkatten" van mest van vleesvarkens. Dit deden de verdachten vermoedelijk om een financieel voordeel te halen, omdat de laatste mest meer oplevert dan de overige mest. Door het niet naleven van de regels is de hoeveelheid fosfaat en nitraat uit dierlijke meststoffen niet meer inzichtelijk, meldt het OM.

Fraude met mest ondermijnt de samenleving

In Nederland is een mestoverschot. Voor de hoeveelheid dieren en daarbij behorende hoeveelheid mest moeten kostbare dierrechten betaald worden door boeren. Daarnaast zijn aan de legale afvoer van mest kosten verbonden. Met het niet naleven van de regels valt al snel veel geld te verdienen. Om controle te houden op het mestoverschot en om het risico op verspreiding van dierziekten zo klein mogelijk te houden, hebben boeren administratieve verplichtingen. Het is ernstig wanneer er met de administratie gesjoemeld wordt, want hierdoor wordt het beleid van de overheid ondermijnd.

Fraude met mest ondermijnt ook het stelsel van afspraken die we in internationaal verband gemaakt hebben over mest. Ondernemers moeten veel kosten maken voor de legale verwerking van hun mest. Illegale mestafzet zorgt voor concurrentievervalsing. Een teveel aan mest op het land is schadelijk voor de leefomgeving en de volksgezondheid en illegale mestafzet moet daarom bestreden worden. Door fraude kan verwevenheid tussen onder- en bovenwereld ontstaan, met alle risico’s van dien: de samenleving raakt gecorrumpeerd en wordt van binnen uitgehold. Dat is onwenselijk en daarom treedt de overheid hiertegen op.

Foto's

  • J.Roeland
    JAN BAKKER
Nieuwsbrief

Elke werkdag het laatste nieuws rond lunchtijd
in uw e-mail ontvangen?

Stuur mij de nieuwsbrief

Wilt u zich afmelden klik dan hier

Actuele Brandstofprijzen
Euro951,935
Diesel1,909

Aangeleverd door UnitedConsumers

Meer brandstofprijzen

Truckoccasions

Geen advertenties gevonden

meer truckoccasions
Rijverboden