Verzekeringen & Preventie

Als eigenaar van een transportbedrijf, of als eigen rijder, heeft u hoogstwaarschijnlijk veelvuldig te maken met vraagstukken met betrekking tot verzekeringen en het voorkomen van schade, diefstal en ongelukken.

Op onze website geeft William Baekers op regelmatige basis advies over verzekeringen en preventie.

William Baekers is sinds 1984 actief in de verzekeringswereld. De laatse 15 jaar is hij zeer gespecialiseerd in Transport & Logistiek. Hij treedt regelmatig op als onafhankelijk riskmanager, waarbij hij een risico-inventarisatie maakt van het transportbedrijf. Het grote voordeel hiervan is dat de contacten tussen ondernemer en zijn assurantietussenpersoon gewaarborgd blijven.

Zijn werkzaamheden vinden plaats bij elke vorm van logistiek ondernemer, van eigen rijder tot grootbedrijf, van warehouser tot trailerverhuurbedrijf, van koeriersbedrijf tot kraanverhuurbedrijf. Elk bedrijf vergt een gespecialiseerde aandacht, waarbij de ondernemer centraal staat bij hem en op een niet complexe manier gecommuniceerd wordt met hem.

Vraagstukken?

Zoals gezegd zal de heer Baekers op geregelde basis vraagstukken aan de orde stellen en tevens is er een mogelijkheid om uw vraagstukken aan hem voor te leggen die hij vervolgens weer met de bezoekers zal delen. Mochten er vraagstukken zijn die u graag behandeld ziet neemt u dan even contact op met de redactie van Transport Online: redactie@transport-online.nl


Geplaatst op: dinsdag 22 januari 2015

Contract management

Contract management is het proces dat ervoor zorgt dat de juiste informatie op het juiste tijdstip op de juiste plaats is, dit ter ondersteuning van het gehele contracteringsproces. Naast het afsluiten van contracten gaat het ook om ook het beheer van de contracten. Een heel belangrijk proces dat vaak wordt vergeten of onvoldoende wordt ingevuld.

U bent allemaal bekend met de vervoerscondities zoals AVC voor binnenlands vervoer en CMR voor grensoverschrijdend vervoer. Daarnaast bestaan er nog diverse meer op het soort vervoer toegespitste vervoerscondities zoals voor (gestrande) voertuigen, vee- tank- en verhuisvervoer.

Deze vervoerscondities zijn in het leven geroepen om de contract verhoudingen vast te leggen tussen partijen. Het is erg belangrijk dat u de vervoersovereenkomst goed vastlegt. Immers ontstaat er een meningsverschil over de opdracht of is er schade ontstaan tijdens het vervoer dan is de "overeenkomst" of de "vrachtbrief" van enorm belang. Op basis van de wet, overeenkomst of vrachtbrief wordt een geschil of een schade beoordeeld.

Afwijken van standaardvoorwaarden

De standaard vervoerscondities beperken de aansprakelijkheid van de vervoerder en zorgen er onder andere voor, dat zijn aansprakelijkheid verzekerbaar is. Steeds vaker constateer ik dat (veelal grotere) opdrachtgevers van transporten min of meer eigen condities aan de vervoerder opleggen, die mogelijk wel verwijzen naar bijvoorbeeld AVC of CMR, maar ook aanvullend de aansprakelijkheid van de vervoerder uitbreiden of aanvullende eisen stellen aan het vervoer.

Realiseer je heel goed wat de consequenties kunnen zijn van clausules die verladers in contracten kunnen opnemen! Sommige consequenties kunnen bedreigend zijn voor het voortbestaan van de onderneming. Doorhaling van de uitsluiting van gevolgschade is een voorbeeld waarbij een eventuele schade niet is te overzien. Als u met afwijkende contracten te maken krijgt is het daarom van groot belang om het contract voor de ondertekening voor te leggen aan een deskundige waaronder uw in vervoerdersaansprakelijkheid gespecialiseerde verzekeringsadviseur. Hij/zij kan dan bepalen of het contract redelijk is en of uw verzekeringsdekking toereikend is, uitgebreid kan worden of u adviseren bepaalde bepalingen niet te accepteren omdat deze onredelijk of onverzekerbaar zijn. De consequenties van ondertekening van een overeenkomst zonder deze vooraf te laten beoordelen door deskundigen kunnen leiden tot extra kosten die ten koste gaan van de winst of onverzekerde en wellicht onverzekerbare risico's die u uw bedrijf kunnen kosten.

Ik constateer dat veel contracten door de commerciële afdeling van een bedrijf getekend worden, zonder dat naar de werkelijke inhoud en de consequenties daarvan gekeken wordt, immers men ziet een kans om zaken te doen. Een op het oog winstgevend contract kan echter door aanvullende verzekeringspremies of niet verzekerde risico’s verliesgevend worden en dus het voortbestaan van de onderneming in gevaar brengen. Kortom contractmanagement is een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering.

En dan nog...

Graag wijs ik u er nog eens op dat het ook belangrijk is dat wanneer u plots van soort vervoer wisselt ook hieraan de juiste aandacht besteed. Bijvoorbeeld u doet jarenlang stukgoed vervoer en u krijgt nu de mogelijkheid om veevoeders in bulkwagens te vervoeren. Zo'n (voor de ladingverzekering) ingrijpende wijziging dient u te melden bij uw verzekeringsadviseur.

Voor het juiste bijbehorende verzekeringsadvies neemt u altijd contact op met uw verzekeringsadviseur met kennis van zaken van de transportbranche. U kunt beter een keer bellen en de bevestiging krijgen dat uw ladingaansprakelijkheidsverzekering in orde is dan niet bellen en daarna letterlijk ver van huis zijn…... Het komt helaas vaker voor dan u denkt!

Voor meer informatie naar aanleiding van dit artikel kunt u contact opnemen met William Baekers, william@baekers.nl

Eerder verschenen artikelen

» Uw ladingverzekering en uw uitbesteed vervoer
» Kan dat zomaar?
» Forse verhoging assurantiebelasting, wat nu?
» Is uw (vracht)autopolis nog op orde?
» Sjaaltjes, gordijnen en kerstboompjes
» Gebruik van handelaarskenteken in het buitenland
» Contaminatie, was is dat ook al weer?
» Winterweer: opgepast
» Gebruik heftruck op losadres
» Tip: Roofovervallen langs snelwegen
» Hoe te handelen bij het laden en lossen
» Schadeformulier volledig invullen!
» De Container-Trailerpolis (CTA-polis)
» De alarminstallatie: wel of niet jaarlijks keuren?

 

 

Rijverboden
Nieuwsbrief

Elke werkdag het laatste nieuws rond lunchtijd
in uw e-mail ontvangen?

Stuur mij de nieuwsbrief

Wilt u zich afmelden klik dan hier