Transport Online - De Flex-BV: aantrekkelijk alternatief voor eenmanszaak of VOF

Geplaatst op: donderdag 11 oktober 2012

De Flex-BV: aantrekkelijk alternatief voor eenmanszaak of VOF

Per 1 oktober 2012 is de Flex- BV ingevoerd. Hiermee ontstaat voor veel startende ondernemers in het transport een aantrekkelijk alternatief voor de nu nog veel gebruikte VOF. Toch is het belangrijk de voor- en nadelen goed af te wegen. Hieronder de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de bekende BV.

Oprichting BV is nu veel eenvoudiger. Er gelden minder eisen aan de oprichting van een BV. Zo is het vereiste minimumkapitaal van 18.000 euro niet meer noodzakelijk en de bank- of accountantsverklaring daarmee ook niet meer. De Flex-BV eist dus geen minimum kapitaal bij oprichting. Wel is een notariële akte nodig voor de oprichting.

Scheiding tussen zakelijk en privé vermogen. De keuze voor een BV is met name gelegen in een scheiding tussen het zakelijk en het privé vermogen. Bij een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid zoals de eenmanszaak of VOF bent u met uw privévermogen aansprakelijk voor de schulden van uw bedrijf. Bij een rechtspersoon zoals de BV is de bestuurder in principe niet in privé aansprakelijk. Maar let op, deze bescherming kan in geval van misbruik doorbroken worden. Bestuurders moeten op straffe van aansprakelijkheid toetsen of de vennootschap na de uitkering kan blijven voldoen aan de lopende verplichtingen.

Betere bescherming schuldeisers bij wanbeleid. Met de aanpassingen naar de Flex-BV is nadrukkelijk ook geprobeerd de rechtspositie van schuldeisers te verbeteren in het geval van wanbeleid. Om hen beter te beschermen is er een regeling ingevoerd waarbij de aandeelhouders en bestuurders persoonlijk aansprakelijk kunnen zijn als er dividend wordt uitgekeerd terwijl duidelijk is dat de schulden van de BV niet kunnen worden afgelost. Het bestuur dient namelijk goedkeuring te weigeren indien het weet of behoort te voorzien dat de BV na uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van de opeisbare schulden. Op bestuurders rust een hoofdelijke aansprakelijkheid waarbij in het geval van meerdere bestuurders slechts één van de bestuurders hoeft te worden aangesproken.

Inrichting. De grootste veranderingen bevinden zich intern. Voorheen was aan het bezit van aandelen altijd het stemrecht verbonden in een vergadering van aandeelhouders. In de nieuwe opzet zijn er ook stemrechtloze aandelen mogelijk. Er kunnen aandeelhouders zonder zeggenschap zijn maar wel met winstrecht of omgekeerd, aandeelhouders zonder winstrecht, maar met zeggenschap. Ook de procedures voor geschillen tussen aandeelhouders en die voor de prijsbepaling bij uittreding zijn verbeterd. Aandeelhouders kunnen nu gemakkelijker besluiten nemen buiten de aandeelhoudersvergadering. Iedere aandeelhouder kan zijn eigen bestuurder benoemen als de statuten daarin voorzien.

Blokkeringsregeling afgeschaft. Onder de oude BV moesten aandelen eerst aan de overige aandeelhouders worden aangeboden alvorens deze aan derden aan te bieden. Door de komst van de Flex-BV is dit afgeschaft.

Financiële en fiscale aspecten. De financiële voordelen zijn vooralsnog beperkt tot het vervallen van de eis van het minimumkapitaal. Fiscaal gezien is er niets veranderd ten opzichte van de oude BV. Het blijft hierbij noodzakelijk om een zorgvuldige afweging te maken met behulp van uw accountant of fiscaal adviseur alvorens u mocht besluiten over te stappen naar een andere rechtsvorm. Als IB-ondernemer hebt u immers recht op een zelfstandigenaftrek (voor 2012: € 7.280), eventueel verhoogd met een startersaftrek (2012: € 2.123). Tenslotte hebt u recht op de MKB-winstvrijstelling (2012: 12 procent van de winst na ondernemersaftrek). En indien uw partner meewerkt in uw onderneming, kunt u -onder voorwaarden- gebruik maken van de meewerkaftrek (2012: tot 4 procent van de winst).

Indien u uw onderneming vanuit de BV uitoefent, vervallen deze fiscale ondernemersfaciliteiten. Als u vanuit een eigen BV gaat werken, verandert uw functie van eigenaar naar directeur-aandeelhouder. Dit betekent dat u een salaris uit uw BV gaat genieten, het zogeheten gebruikelijk loon. Voor 2012 is dit door de Belastingdienst vastgesteld op minimaal 42.000 euro, maar kan beduidend hoger uitvallen. Hierover draagt u inkomstenbelasting en premies af. De winsten in de BV kunnen op een later tijdstip aan u worden uitgekeerd als dividend.

Omzetten van bestaande BV. De FLEX-BV is geen nieuwe rechtsvorm, naast de bestaande NV en BV, maar voorziet in een aantal vereenvoudigingen en aanpassingen waardoor deze nu beter aansluit op de praktijk van het midden- en kleinbedrijf. Voor veel kleine bedrijven in het transport ontstaat hiermee een aantrekkelijk alternatief voor bijvoorbeeld de VOF. Maar pas op dat u niet over één nacht ijs gaat. Het gaat om een weloverwogen keuze waarin alle aspecten zoals de fiscale gevolgen, aansprakelijkheid en inrichting van een BV in meegenomen moeten worden. Een accountant of advocaat kan u hierbij adviseren.

Auteur: Mr. René de Bondt van Vos & Vennoten Advocaten

 

« Terug naar overzicht

Rijverboden

De rijverboden voor deze week: maandag 25 mei t/m zondag 31 mei

Alle Rijverboden
Nieuwsbrief

Elke werkdag het laatste nieuws rond lunchtijd
in uw e-mail ontvangen?

Stuur mij de nieuwsbrief

Wilt u zich afmelden klik dan hier

Actuele Brandstofprijzen
Euro951,623
Diesel1,296

Aangeleverd door UnitedConsumers

Meer brandstofprijzen

Truckoccasions