Clicky

 
Transport Online - Port of Antwerp-Bruges sluit zich aan bij RH2INE

Port of Antwerp-Bruges sluit zich aan bij RH2INE

Port of Antwerp-Bruges sluit zich aan bij RH2INE
30-06-2022 18:47 | Bedrijfsnieuws | auteur Redactie

ROTTERDAM- De provincie Zuid-Holland werkt over de landsgrenzen heen aan duurzame binnenvaart en duurzaam vervoer van goederen. Binnen het netwerk RH2INE bestond al nauwe samenwerking met Duitsland. En vanaf vandaag sluit ook de Port of Antwerp-Bruges zich aan bij deze samenwerking. Dit werd bekend gemaakt tijdens de Vlaams-Nederlandse Havendag in Rotterdam.

Gedeputeerde Jeannette Baljeu, voorzitter van RH2INE, heette de Port of Antwerp-Bruges, vertegenwoordigd door CEO Jacques Vandermeiren, officieel van harte welkom: “Wij zijn erg blij dat de Haven van Antwerpen Brugge aansluit bij ons netwerk of excellence rondom toepassing van waterstof in de binnenvaart. Dit toetreden geeft een extra impuls aan de grensoverschrijdende kennis- en netwerkontwikkeling tussen Duitsland, België en Nederland op dit urgente onderwerp.”

De binnenvaart is volop in beweging. Overheden en bedrijven werken nauw samen aan de vergroeningsopgave waar de sector zich voor gesteld weet. Bijvoorbeeld op het gebied van elektrificering; stimulering vanuit het Nationaal Groeifonds geeft de toepassing van accu’s inmiddels een duw in de goede richting. Ook waterstof staat meer en meer in de belangstelling. Het wordt uitermate geschikt bevonden als energiedrager voor zwaar transport en transport over lange afstanden. Toepassing in de binnenvaart geldt bij uitstek als kansrijk.

Koplopers in de sector staan dan ook in de startblokken. Een groot aantal partijen zet zich in voor funding en regelgeving, zodat toepassing van waterstof in de binnenvaartsector de gewenste kickstart kan krijgen. Binnen het netwerk RH2INE werken bedrijven en overheden in Nederland en Noordrein-Westfalen intensief samen aan de standaardisatie (het systeem, veiligheid en techniek), die benodigd is om waterstoftoepassing in de binnenvaart van de grond te krijgen.

Het RH2INE netwerk groeit hard, en met de toetreding van de Port of Antwerp-Bruges vandaag ook richting Vlaanderen. Baljeu: “Dit is ongelooflijk belangrijk voor de verdere ontwikkeling en toepassing van waterstof. Om onze klimaatdoelstellingen te kunnen halen moeten we stevig doorpakken: de technologie is beschikbaar en de kans op succes wordt groter door onze activiteiten te versnellen en samenwerking te zoeken. Daar is ook de overheid bij nodig, bijvoorbeeld voor stimulerende wetgeving, geflankeerd door subsidieregelingen. Maar het is daarnaast zaak om te werken aan concrete business cases om te zorgen dat de technologie ook landt bij de bedrijven. Door de toetreding van de belangrijke haven van Antwerpen-Brugge vergroten we het speelveld en hebben we meer slagkracht, waardoor veranderingen sneller zullen gaan.”

Energievoorzieningszekerheid

De crisis in Oekraïne legt bloot dat de energievoorzieningszekerheid voor Noordwest-Europa urgent om nieuwe oplossingen vraagt. De noodzaak om de energieafhankelijkheid van Rusland af te bouwen noopt tot een versnelde decarbonisatie van de energiebehoeftes op langere termijn, en het openen van nieuwe toevoerkanalen op de korte. Jacques Vandermeiren: “West-Europese havens spelen een cruciale rol in de energietransitie. Port of Antwerp-Bruges is één van de grootste bunkerhavens ter wereld en daarom willen we ook een Multi Fuel Port worden, waar naast conventionele, ook meer duurzame brandstoffen gebunkerd worden. Maar de energietransitie kan niet dooréén enkele haven gerealiseerd worden. Onderlinge samenwerking versterkt de kans op een succesvolle transformatie. Het RH2INE netwerk is hierin een belangrijke bindende factor.”

Het RH2INE-programma richt zich op de gezamenlijke ontwikkeling van een emissievrije, grensoverschrijdende vervoerscorridor van de Noordzee tot de Alpen. Deelnemers aan het programma streven naar gestandaardiseerde, marktklare waterstoftoepassingen voor goederenvervoer over de weg, per spoor en over de rivier. Een gezamenlijke basis hiervoor is gelegd door de ‘Kickstart Studies’, gefinancierd vanuit het Connecting Europe Facilities fonds en terug te lezen op www.rh2ine.eu.

Het Rhine Hydrogen Integration Network of Excellence (RH2INE) is een initiatief van de provincie Zuid-Holland en het ministerie van Economische Zaken, Innovatie, Digitalisering en Energie van Noordrein-Westfalen en wordt onderschreven door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Foto's

  • J.Roeland
    KLG EUROPE

Nieuwsbrief

Elke werkdag het laatste nieuws rond lunchtijd
in uw e-mail ontvangen?

Stuur mij de nieuwsbrief

Wilt u zich afmelden klik dan hier

Actuele Brandstofprijzen
Euro952,080
Diesel2,084

Aangeleverd door UnitedConsumers

Meer brandstofprijzen

Truckoccasions

Geen advertenties gevonden

meer truckoccasions
Rijverboden