Transport Online - Incassomiddelen bij grensoverschrijdend zakendoen

Incassomiddelen bij grensoverschrijdend zakendoen

Incassomiddelen bij grensoverschrijdend zakendoen
02-05-2018 09:49 | Juridische Column | auteur Mr. René de Bondt

Wanneer u een vordering heeft op een bedrijf in Nederland bestaan er ruime mogelijkheden om uw vordering te kunnen verhalen. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om beslag te leggen op de banktegoeden van de debiteur. De tegoeden worden dan ‘veiliggesteld’ totdat duidelijk is geworden of u op deze tegoeden aanspraak kunt maken. Maar hoe pakt u dit aan wanneer u een vordering heeft op een bedrijf buiten Nederland?

Zorg voor goed debiteurenbeheer

Dat tijdig betalen van facturen door debiteuren een belangrijke zaak is hoeft een ondernemer niet te worden verteld. Goed debiteurenbeheer is voor de cashflow en daarmee de levensvatbaarheid van een bedrijf van levensbelang. Voor succesvol incasseren van uw vorderingen zijn zaken als een volledig up to date debiteurendossier, met daarin opgenomen de facturen, juiste gegevens van de debiteur en gevoerde correspondentie met de debiteur in de vorm van herinneringen en aanmaningen een minimaal vereiste.

Als een debiteur ondanks aanmaningen niet vrijwillig tot betaling overgaat, komen juridische acties om de hoek kijken, waaronder het leggen van beslag. In Nederland kan al beslag worden gelegd zonder dat de crediteur de beschikking heeft over een uitspraak; dit heet conservatoir beslag. Hiermee verkrijgt de crediteur meer zekerheid om de uitstaande vorderingen na een vonnis van de rechtbank ook daadwerkelijk te kunnen incasseren.

Buitenlandse debiteuren

Bij buitenlandse debiteuren kunnen de volgende situaties worden onderscheiden. Bij een buitenlandse debiteur zonder bekende woonplaats in Nederland kan conservatoir beslag worden toegepast, indien er zich goederen, waaronder banktegoeden, vorderingen etc. van de debiteur in Nederland bevinden; dit wordt het vreemdelingenbeslag genoemd. Lastiger wordt het indien de buitenlandse debiteur geen goederen of tegoeden heeft in Nederland. Het nieuwe Europese bankbeslag kan in die gevallen uitkomst bieden.

Europees bankbeslag

Sinds 18 januari 2017 is de Europese verordening nr. 655/2014 voor het leggen van Europees bankbeslag van toepassing. De verordening is bedoeld om op vereenvoudigde wijze beslag te leggen op bankrekeningen van debiteuren in andere Europese landen. Dit kan door middel van een zogenoemde European Account Preservation Order (EAPO). Hiermee kan bij een Nederlandse rechter toestemming worden verkregen voor het leggen van een beslag op de bankrekening van een debiteur in het buitenland.

De verordening is van toepassing in alle lidstaten met uitzondering van Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. Het moet wel gaan om een grensoverschrijdende vordering. Een vordering is grensoverschrijdend indien de bankrekening waarop het beslag betrekking heeft wordt aangehouden in een andere lidstaat, dan de lidstaat waar het verzoek wordt ingediend of de lidstaat waar de schuldeiser zijn woonplaats heeft. De verordening is uitsluitend van toepassing op geldvorderingen tussen bedrijven onderling of tussen bedrijven en consumenten.

Standaardformulier

Het verzoek bij de rechter om een EAPO vindt plaats door het indienen van een standaardformulier. Na het indienen van het formulier beslist de rechtbank binnen een aantal dagen op uw verzoek. Er gelden uiteraard wel een aantal eisen. Het verzoek moet vergezeld zijn van de nodige bewijsstukken dat u daadwerkelijk een vordering heeft op de debiteur. De rechter zal veelal pas toestemming geven indien u voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat het bankbeslag noodzakelijk is vanwege het reële risico dat het verhaal op een later moment onmogelijk zal worden.

De door de Nederlandse rechter afgegeven EAPO is vervolgens uitvoerbaar in de betrokken lidstaat. Aan het bevel wordt in de regel de schuldeiser verplicht een vorm van zekerheid te stellen voor een bedrag dat volstaat om misbruik van de procedure te voorkomen en voorts vanwege mogelijke schade die de debiteur zou kunnen lijden als gevolg van ten onrechte gelegd beslag. Na het beslag moet de betrokken bank binnen 3 werkdagen laten weten of het beslag doel heeft getroffen.

Conclusie

Het Europese bankbeslag kan onder bepaalde voorwaarden zeker interessant zijn bij het verhalen van uw vorderingen op buitenlandse debiteuren. Heeft u te maken met niet betalende debiteuren neemt u dan contact met ons op. Wij adviseren u graag over de juridische mogelijkheden.Nieuwsbrief

Elke werkdag het laatste nieuws rond lunchtijd
in uw e-mail ontvangen?

Stuur mij de nieuwsbrief

Wilt u zich afmelden klik dan hier

Rijverboden

Actuele Brandstofprijzen
Euro951,665
Diesel1,307

Aangeleverd door UnitedConsumers

Meer brandstofprijzen

Foto's

Stuur uw foto's naar onze redactie, dan plaatsen wij deze voor u.

Truckoccasions