Transport Online - CMR niet van toepassing. Wegvervoerder is onbeperkt aansprakelijk voor schade door verkeerd aanleveren van ladinggegevens

CMR niet van toepassing. Wegvervoerder is onbeperkt aansprakelijk voor schade door verkeerd aanleveren van ladinggegevens

CMR niet van toepassing. Wegvervoerder is onbeperkt aansprakelijk voor schade door verkeerd aanleveren van ladinggegevens
18-04-2016 09:38 | Juridische Column | auteur Mr. René de Bondt

De aansprakelijkheid van de wegvervoerder onder nationaal en internationaal recht is redelijk vastomlijnd. Op grond van Boek 8 BW en de CMR is de vervoerder uitsluitend aansprakelijk voor schade of verlies en vertraging in de aflevering.

Maar hoe zit het met de aansprakelijkheid van de vervoerder voor eventuele bijkomende verplichtingen die niet onder de eigenlijke vervoerovereenkomst vallen? De Hoge Raad heeft hierover eind vorig jaar een belangrijk arrest gewezen.

In deze zaak ging het om het verkeerd aanleveren van laadgegevens waardoor de opdrachtgever van de vervoerder Trans F. schade leed. Trans F. was overeengekomen een aantal containers met elektronica over de weg te vervoeren van Roosendaal naar Finland. Vandaaruit zouden de containers door Finse vervoerders naar Moskou worden vervoerd.

Voor het opmaken van de douanedocumenten voor de uitvoer uit de EU vroeg de opdrachtgever bij Trans F. informatie over de lading op. Trans F. verwisselde daarbij bepaalde gegevens, waardoor de containers bij de Russische grens werden vastgehouden en pas na het betalen van een forse boete werden vrij gegeven. De opdrachtgever stelt Trans F. aansprakelijk voor de geleden schade van bijna € 83.000 voor boetes, en kosten.

De rechtbank wijst de vorderingen van de opdrachtgever toe. Volgens de rechtbank heeft de vervoerder weliswaar aan zijn verplichtingen onder de vervoerovereenkomst voldaan door de goederen zonder vertraging en schade op de overeengekomen plaats van bestemming af te leveren, maar niet aan zijn andere verplichting namelijk het doorgeven van de correcte ladinggegevens. De rechtbank is dan ook van oordeel dat Trans F. toerekenbaar is tekortgeschoten en gehouden is de opdrachtgever volledig schadeloos te stellen.

Trans F. gaat tegen dit vonnis in beroep en krijgt hierbij gelijk van het Hof. Volgens het Hof is de contractuele verplichting van Trans F. beperkt tot de transportopdracht waarop de CMR van toepassing is. Aangezien is komen vast te staan dat de goederen tijdig en in goede staat zijn afgeleverd, is de vervoerovereenkomst hiermee geëindigd. De gestelde fout door Trans F. heeft niet tot schade tijdens het vervoer door Trans F. geleid. De schade is pas ingetreden tijdens het verdere vervoer naar Rusland. Trans F. was hierin echter geen partij en daarmee niet aansprakelijk.

De opdrachtgever laat het er niet bij zitten en gaat in cassatie bij de Hoge Raad. De advocaat van de opdrachtgever voert aan dat de CMR niet voorziet in een uitputtende regeling van de aansprakelijkheid en de vervoerder voor deze vorm van schade ook buiten de CMR aansprakelijk kan zijn. De Hoge Raad gaat hierin mee door te bepalen dat hoewel de schade pas is ontstaan nadat de vervoerovereenkomst tussen de opdrachtgever en Trans F. al was geëindigd, maar dat dit niet betekent dat de opdrachtgever niet buiten de vervoerovereenkomst aansprakelijk gehouden kan worden. Omdat de vervoerder zich in dit geval ook niet kan beroepen op de CMR is hij in beginsel ook nog eens onbeperkt aansprakelijk.

De vraag is uiteraard hoe vervoerders kunnen voorkomen voor dit soort fouten of onzorgvuldigheden buiten de vervoerovereenkomst te worden aangesproken. Zonder te veel in allerlei juridische details te treden lijkt het verstandig om een duidelijke disclaimer op te nemen bij het verzenden van e-mail berichten dat de afzender niet verantwoordelijk gehouden kan worden voor de inhoud en hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaardt.

Daarnaast is het raadzaam om in de algemene voorwaarden een clausule op te nemen dat aanvullende werkzaamheden zoals het verstrekken van informatie voor risico van de opdrachtgever is en er geen verantwoordelijkheid wordt aanvaard voor fouten en verschrijvingen.

________________

Mr René de Bondt. Levenbach&Gerritsen Advocaten, Schiphol-Rijk. Voor vragen naar aanleiding van dit artikel kunt u contact opnemen met r.debondt@levenbach-gerritsen.nl

Disclaimer. Hoewel aan dit artikel de grootste zorg is besteed kunnen hier geen rechten aan worden ontleend.Nieuwsbrief

Elke werkdag het laatste nieuws rond lunchtijd
in uw e-mail ontvangen?

Stuur mij de nieuwsbrief

Wilt u zich afmelden klik dan hier

Rijverboden

Actuele Brandstofprijzen
Euro951,687
Diesel1,267

Aangeleverd door UnitedConsumers

Meer brandstofprijzen

Truckoccasions