Transport Online - De controleplicht van de wegvervoerder

De controleplicht van de wegvervoerder

De controleplicht van de wegvervoerder
10-09-2013 20:08 | Juridische Column | auteur Mr. René de Bondt

Om logistieke stromen en het transport goed en vlot te laten verlopen is samenwerking en samenspel tussen de verschillende partijen in de keten noodzakelijk. Hoewel in het vervoerrecht de taken en verantwoordelijkheden zoveel mogelijk gescheiden zijn, loopt dit in de praktijk al snel door elkaar heen. En voor het geval het een keer fout gaat begint iedereen naar elkaar te wijzen.

Vaak gaat het dan om schade of een boete door het verkeerd beladen, stuwen en vastzetten van lading, overbelading of het gebruik van ongeschikt transportmateriaal. De vraag is dan wie hiervoor aansprakelijk is. In veel gevallen geldt helaas het recht van de sterkste en trekt de vervoerder, maar vaker nog de charter aan het kortste eind. De volgende casus waarvoor een vervoerder mij om advies vroeg laat dit goed zien.

Het bedrijf reed als vaste charter met volle trailers tussen een productielocatie en een distributiecentrum. Dagelijks werden meerdere ritten uitgevoerd waarbij steeds een volle trailer werd aangekoppeld en op de terugreis een lege trailer werd meegenomen die bij de productievestiging werd afgezet. Het laden en lossen gebeurde door medewerkers van de verlader, de trailers die werden ingezet waren van het transportbedrijf waarvoor de charter reed. De charter had geen enkele bemoeienis met het laden en vastzetten van de trailers. Om te voorkomen dat er onderweg iemand bij de lading zou kunnen komen werden de trailers verzegeld.

Als gevolg van een klapband kantelde de trailer waardoor de lading begon te schuiven en meerdere pallets op de weg terecht kwamen met aanzienlijke schade tot gevolg. Het transportbedrijf kreeg een forse prent. Deze zette daarop zijn charter onder druk en eiste dat deze de boete zou voldoen. De charter stelde zich op het standpunt dat niet hij maar de opdrachtgever zelf de boete diende te voldoen.

Wat is hierover geregeld in het vervoerrecht? Niet zo veel is het antwoord. Hoofdregel in de AVC is dat de verplichting tot laden op de afzender rust (art. 4 lid 1 onder e), tenzij partijen hiervan afwijken.

De vervoerder op zijn beurt heeft echter ook een controleplicht op grond van artikel 9 lid 5 van de AVC. Hij moet immers met het voertuig en de lading de weg op. Dit is onderdeel van de zorgplicht van de vervoerder. Als de vervoerder niet bij de lading kan om deze te controleren of hem dat verboden is, doet hij er verstandig aan dit op de vrachtbrief of op andere wijze te vermelden.

Het bekende voorbeeld is de verzegelde container of trailer: "Trailer geladen en afgesloten door afzender, controle van lading en colli niet mogelijk."

Maar hoe zit het met boetes?
In veruit de meeste gevallen krijgt de vervoerder een boete omdat hij meestal als eerst verantwoordelijke wordt aangesproken. Ook in het geval er bijvoorbeeld schade aan derden is toegebracht. In dat geval kan de vervoerder met een beroep op een vrijwaringsclausule regres (proberen) te nemen op de afzender als veroorzaker. In dat geval rust er wel op de vervoerder een verplichting te bewijzen dat de schade door de afzender is veroorzaakt.

In het geval van een technisch gebrek is de vervoerder bijna altijd aansprakelijk. De wet maakt echter een uitzondering in die gevallen waarin het voertuig of het getrokken materiaal door een ander ter beschikking is gesteld. Ook hier echter geldt een zorgplicht voor de vervoerder. Bij duidelijk zichtbare technische gebreken mag een vervoerder natuurlijk niet zomaar de weg op.

In het aangehaalde geval had de charter gelukkig voldoende bewijzen beschikbaar om de claim van zijn opdrachtgever af te wijzen. Niet alleen kon de charter bewijzen dat hij niet verantwoordelijk kon worden gehouden voor het laden en lossen en de inzet van dit type trailer. Bovendien kon hij aantonen dat de oorzaak van de klapband het gevolg was van slecht onderhoud.

Dit voorbeeld maakt het belang duidelijk om de taken en verantwoordelijkheden vooraf goed vast te leggen en zich hier ook in de praktijk aan te houden. Teveel vervoerders laten zich onder druk zetten om verantwoordelijkheden op zich te nemen waarop ze geen invloed hebben.

Auteur: Mr. René de Bondt van Vos & Vennoten AdvocatenRijverboden

LET OP: Extra rijverboden rondom Pinksteren:
> Klik Hier! <

De rijverboden voor deze week: maandag 1 juni t/m zondag 7 juni

Alle Rijverboden
Nieuwsbrief

Elke werkdag het laatste nieuws rond lunchtijd
in uw e-mail ontvangen?

Stuur mij de nieuwsbrief

Wilt u zich afmelden klik dan hier

Actuele Brandstofprijzen
Euro951,623
Diesel1,297

Aangeleverd door UnitedConsumers

Meer brandstofprijzen

Foto's

Stuur uw foto's naar onze redactie, dan plaatsen wij deze voor u.

Truckoccasions