Transport Online - De wat? De wet WAADI!

De wat? De wet WAADI!

De wat? De wet WAADI!
17-08-2012 13:29 | Juridische Column | auteur Mr. René de Bondt

Op 1 juli is de Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs, afgekort de WAADI gewijzigd. Door een wijziging in de Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs (Waadi) is vanaf 1 juli 2012 iedere ondernemer die arbeidskrachten inhuurt of verstrekt verplicht zich te registreren bij de Kamer van Koophandel.

In artikel 7a is het volgend bepaald:
1. Het is een ieder verboden in Nederland arbeidskrachten ter beschikking te stellen anders dan door middel van een onderneming of rechtspersoon die in het handelsregister, bedoeld in artikel 2 van de Handelsregisterwet 2007, is ingeschreven of waarvan is opgenomen dat deze de activiteit van het ter beschikking stellen van arbeidskrachten uitoefent of mede uitoefent.

2. Het is een ieder verboden om als inlener arbeidskrachten, die ter beschikking zijn gesteld in strijd met het eerste lid, arbeid te laten verrichten. lndien de Arbeidsinspectie een overtreding signaleert, riskeren zowel inlener als uitlener een bestuurlijke boete van €12.000,- per werknemer, die tot een bedrag van maar liefst € 76.000 kan oplopen.

Hoewel de wijziging van de WAADI primair bedoeld is om uitzendkrachten te beschermen en malafide uitzendbureaus aan te pakken, heeft de wet door deze ruime formulering een veel bredere strekking. Dit heeft begrijpelijk tot veel onrust en vragen geleid. Nu al ontvangen bedrijven brieven met het verzoek zich te registreren en een aangepast uittreksel van de Kamer van Koophandel over te leggen, omdat er anders geen zaken meer worden gedaan.

Het vervelende is dat de meningen vooralsnog sterk verdeeld zijn over wanneer de wet van toepassing is. Zo kent de wet een aantal uitzonderingen. Bijvoorbeeld in het geval er bij de uitlening geen sprake is van winstoogmerk; de wet zegt “bij wijze van hulpbetoon”. Zo zal wanneer werknemers worden uitgeleend en daarvoor de loonkosten plus werkgeverslasten worden betaald, de WAADI op die activiteit niet van toepassing zijn. Ook in het geval van een intra-concern uitlening, tussen twee bedrijven uit dezelfde groep, is de WAADI niet van toepassing. Ook is de WAADI niet van toepassing bij het ter beschikking stellen van arbeidskrachten te behoeve van het uitvoeren van geleverde zaken of tot stand gebrachte werken. Dit is een situatie die niet snel zal voorkomen in het transport, wellicht wel in het kader van diverse logistieke diensten. In alle andere gevallen is er al snel sprake van een het ter beschikking stellen in de zin van deze wet.

Dit laat zich het beste toelichten aan de hand van een voorbeeld. U heeft een contract met een grote logistieke dienstverlener voor het rijden van containers. U maakt gebruik van eigen werknemers en eigen materiaal. Van het ter beschikking stellen is in dat geval geen sprake. In perioden van drukte echter huurt u een aantal extra chauffeurs in. Deze gaan zowel op uw eigen materiaal als dat van de logistiek dienstverlener rijden. U factureert aan uw opdrachtgever en betaalt de ingehuurde werknemers vervolgens uit. In dit voorbeeld kan men zich op het standpunt stellen dat u onder deze wet valt, nu u arbeidskrachten aan een ander ter beschikking stelt, waarbij ze onder toezicht en onder leiding van die ander werk verrichten. Anderzijds is niet helemaal duidelijk wie nu inlener is en wie uitlener.

Verder is van belang wat de status is van de ingeleende werknemers, zijn dit uitzendkrachten, werknemers van een ander bedrijf of wellicht eigen rijders al of niet met een eenmanszaak. Met name de positie van zzp’ers is erg onduidelijk. Bekend is dat deze regelmatig delen van een opdracht bij andere zzp’ers onderbrengen. Volgens enkele belangenorganisaties kunnen alleen zzp'ers met een bv kunnen onder de regeling vallen. Dit is het geval als de zzp’er onder toezicht en leiding van een derde (inlener) werkt, de bv is dan de uitlenende partij. In dat geval stelt de bv niet-bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking en moet dit worden opgegeven aan de Kamer van Koophandel.

Kortom het laatste woord is nog niet gezegd over deze wet. Vooralsnog lijkt het verstandig om in geval van twijfel contact op te nemen met de Kamer van Koophandel voor advies.

Auteur: Mr. René de Bondt van de Haan LawNieuwsbrief

Elke werkdag het laatste nieuws rond lunchtijd
in uw e-mail ontvangen?

Stuur mij de nieuwsbrief

Wilt u zich afmelden klik dan hier

Rijverboden

De rijverboden voor deze week: maandag 29 juni t/m zondag 5 juli

Alle Rijverboden

Actuele Brandstofprijzen
Euro951,679
Diesel1,317

Aangeleverd door UnitedConsumers

Meer brandstofprijzen

Truckoccasions