Transport Online - Brandstofbranche voldoet niet aan de milieuregels, intensiever toezicht ILT

Brandstofbranche voldoet niet aan de milieuregels, intensiever toezicht ILT

Brandstofbranche voldoet niet aan de milieuregels, intensiever toezicht ILT
10-07-2018 11:33 | Algemeen | auteur Redactie [FE]

DEN HAAG  - Producenten van blendstocks en handelaren die benzine en diesel voor West-Afrika of stookolie voor zeeschepen mengen, voldoen niet aan Europese regels voor chemische stoffen. Zij beschrijven niet welk risico mens en milieu lopen bij gebruik van hun brandstoffen. Zij melden niet of onvoldoende wat er in zit. Gebruikers, hulpverleners, toezichthouders en terminals hebben daardoor geen betrouwbaar beeld van de gevaren van de mengsels.

Dit blijkt uit onderzoeken naar de herkomst en kwaliteit ervan door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De inspectie intensiveert haar toezicht op de juiste registratie van de stoffen in deze mengsels.

Stookolie voor zeeschepen

In stookolie voor zeeschepen worden vaak restanten van productieprocessen uit raffinaderijen en chemische industrie verwerkt. Omdat niet nauwkeurig wordt bijgehouden wat in de mengsels gaat, kan stookolie ontstaan die bij op- en overslag en bij verbranding een onbekend risico vormt voor mens en milieu. In sommige gevallen is volgens de ILT de afvalstoffenwet overtreden. Dit ging om blendstocks met bijvoorbeeld een te hoog organochloorgehalte dat giftig en verzurend is of een te hoog gehalte aan PCB. De ILT treedt hiertegen strafrechtelijk en bestuursrechtelijk op.

Aanpak ILT

De inspectie zal er scherp op letten dat de branche de effecten voor mens en milieu bij de verbranding van hun mengsels juist beschrijft. De ILT wil dat raffinaderijen en chemische bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen door alleen ingrediënten te verkopen waarvan zij hebben aangetoond dat die geen onnodige risico’s opleveren voor gezondheid en milieu. Met een goede registratie kan de ILT het gebruik van ongeschikte blendcomponenten door handelaren beter aanpakken.  

De ILT gaat nader onderzoeken of de branche zich houdt aan het verbod om chemische processen op zeeschepen uit te voeren tijdens de vaart. Zij stuitte op een geval waarbij dit verbod mogelijk is overtreden. Dergelijke processen zijn sinds 2014 verboden, onder andere naar aanleiding van de Proba Koala. Zo moet worden voorkomen dat gevaarlijk afval dat bij zo’n proces ontstaat, illegaal wordt geloosd.

Naar aanleiding van de ILT-controles stelt de Vereniging van Onafhankelijke Tankopslagbedrijven (VOTOB) onder meer een leidraad op voor de naleving van milieuregels. Bij de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) en de Vereniging Nederlandse Petrochemische Industrie (VNPI) zal de ILT aandringen om een vergelijkbaar traject te starten.

Foto's

  • J.Roeland
    NOVA CURA
  • J.Roeland
    ALFA-NERO
  • J.Roeland
    ANCOLIA

Nieuwsbrief

Elke werkdag het laatste nieuws rond lunchtijd
in uw e-mail ontvangen?

Stuur mij de nieuwsbrief

Wilt u zich afmelden klik dan hier

Rijverboden

Actuele Brandstofprijzen
Euro951,822
Diesel1,499

Aangeleverd door UnitedConsumers

Meer brandstofprijzen

Truckoccasions