Uitspraak Raad van State: plannen voor aanleg N69 onherroepelijk

Uitspraak Raad van State: plannen voor aanleg N69 onherroepelijk

DEN BOSCH - De Raad van State heeft vandaag het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de nieuwe Grenscorridor N69 onherroepelijk vastgesteld. Daarmee zijn alle juridische planologische procedures voor de nieuwe provinciale weg tussen Eindhoven en de Belgische grens doorlopen en kan de weg daadwerkelijk aangelegd worden.

Gedeputeerde Christophe van der Maat: “Dit is heel goed nieuws voor de inwoners van Valkenswaard, Waalre, Bergeijk en Eersel. Na jaren van voorbereiding en zorgvuldige plannenmakerij heeft nu ook de hoogste rechter van Nederland besloten dat dit plan inhoudelijk klopt en dat alle procedures correct doorlopen zijn. We gaan nu snel verder om het project aan een aannemer te gunnen zodat de schop snel de grond in kan. We willen dat de nieuwe N69 eind 2021 gereed is voor verkeer zodat die stromen met auto’s en vrachtwagens voortaan niet meer door de kernen van Valkenswaard en Waalre hoeven te rijden en Bergeijk en Eersel verlost worden van sluipverkeer.”

Planning

Door het definitieve oordeel van de Raad van State kan de provincie verder met de voorbereiding van de uitvoering. In de afgelopen jaren zijn alle voorbereidende werkzaamheden die gedaan konden worden al uitgevoerd en in juni 2017 is de provincie, vooruitlopend op een definitieve uitspraak van de Raad van State, alvast met de aanbestedingsprocedure van het project gestart. Hierdoor kan een aannemer zo snel mogelijk met de daadwerkelijke realisatie van het project beginnen en is verdere vertraging van de aanleg van de nieuwe N69 beperkt. Naar verwachting wordt het project voor het eind van dit jaar al gegund aan een aannemer en kan in januari 2019 daadwerkelijk de eerste schop in de grond.

Aansluiting Veldhoven

De nieuwe N69 sluit ten zuiden van Veldhoven aan op de A67. Voor die aansluiting heeft de gemeente Veldhoven een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Dit bestemmingsplan wacht op de uitspraak van het Europees Hof in aantal vergelijkbare zaken over de gevolgen van de aansluiting op de natuur door de uitstoot van stikstof. Concreet betekent dit dat het bestemmingsplan voor de aansluiting nu is aangehouden. De gemeente Veldhoven onderzoekt in nauw overleg met de provincie welke mogelijkheden er zijn om de aansluiting van de N69 op de Kempenbaan toch tijdig te kunnen realiseren. Tegen de tijd dat de aannemer van de N69 start met de aanleg, zal ook duidelijk op welke manier de N69 op de A67 kan worden aangesloten.

Grenscorridor N69

Een schonere en veiligere weg, vlottere doorstroming, minder sluipverkeer en een mooiere omgeving. Dat is waar de provincie zich met diverse partijen voor inzet. De N69 gaat nu dwars door Valkenswaard en Dommelen en veroorzaakt er al tientallen jaren veel overlast. Om de leefbaarheid voor de bewoners in de regio te verbeteren, legt de provincie een nieuwe 80 kilometerweg aan die buiten de dorpen ligt. De weg krijgt twee aparte rijstroken, stil asfalt en past in het landschap.

Er komen ruime beekdalpassages en goede voorzieningen om de nieuwe weg veilig te kunnen kruisen. Maar het gaat niet alleen om de nieuwe weg. Binnen de totale gebiedsontwikkeling Grenscorridor N69 – die in 2025 klaar moet zijn – nemen gemeenten Bergeijk, Eersel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre lokaal extra verkeersmaatregelen om sluipverkeer tegen te gaan. Daarnaast worden door Waterschap De Dommel, provincie, ZLTO en natuurpartners zoals Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten investeringen gedaan in natuur, water, landbouw, landschap en recreatie.


Vergiet op hoofd op pasfoto niet toegestaan

missing-image DEN HAAG - Verplicht een vergiet op je hoofd zetten. Geloven in een godheid van spaghetti en gehaktballen. Opwarming van de aarde komt door het verdwijnen van piraten. Een hemel van bier en strippers. Zulke opvattingen waren voor ...

Bewoners moeten ADM-terrein uiterlijk op 25 december 2018 verlaten

missing-image AMSTERDAM - De bewoners en gebruikers van het zogenoemde ADM-terrein in het Westelijk havengebied in Amsterdam moeten dat uiterlijk op 25 december 2018 verlaten hebben. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrec...

Inspectie Leefomgeving en Transport zag opnieuw terecht af van optreden tegen Schiphol

missing-image DEN HAAG - De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft er – net als in 2013 – terecht van afgezien om maatregelen te nemen tegen de luchthaven Schiphol vanwege geluidsoverlast. Dat staat in een uitspraak va...

Milieuzone Rotterdam volledig van kracht voor oude diesel- én oude benzineauto’s

missing-image ROTTERDAM - De gemeente Rotterdam mag dieselauto's van vóór 2001 en benzineauto's van vóór 1 juli 1992 weren uit het centrum van de stad. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State he...

NAM niet in beroep tegen directe compensatie

missing-image ASSEN - Door de gaswinning gedupeerde huiseigenaren hoeven definitief niet te wachten tot ze hun woning hebben verkocht om hun schade vergoed te krijgen. Gaswinningsbedrijf NAM, dat van de rechter opdracht kreeg de waarde die...

Transportrisico

Rijverboden

maandag 13 augustust/m zondag 19 augustus:

Voor alle rijverboden van deze week klikt u hier!


Meer rijverboden
Nieuwsbrief

Elke werkdag het laatste nieuws rond lunchtijd
in uw e-mail ontvangen?

Wilt u zich afmelden klik dan hier

Fotoalbum
Laatste toegevoegde foto's

Stuur uw foto's naar onze redactie, dan plaatsen wij ze voor u!

Naar fotoalbum

Uitgelichte Video

Voordelig Adverteren op Transport Online

Realtime Scheepsinfo

Weten welke schepen worden verwacht, hoelaat, uit welk land? U kunt het checken op onze speciale pagina met Realtime Scheepsinformatie

Meer realtime scheepsinformatie

facebook twitter LinkedIn Pinterest Volg ons op Instagram!

Tip de redactie
Tip de redactie!