Logistiek: winstgroei trekt aan, brede maar beperkte omzetgroei

Logistiek: winstgroei trekt aan, brede maar beperkte omzetgroei
23-05-2018 09:42 | Algemeen | auteur Redactie [FE]

NIEUWEGEIN - De logistieke sector zag de omzet en winst in 2017 minder hard stijgen dan het mkb-gemiddelde. Er waren echter wel bovengemiddeld veel bedrijven, ruim 70 procent, die de omzet wisten te stabiliseren of zelfs zagen stijgen. De brutomarge stond onder druk. Binnen de branche liet vooral het vervoer over water een sterk herstel zien. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport ‘Branches in Zicht 2018, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen’.

Meer ondernemers zien winst verbeteren

De omzet is in de logistieke branche in 2017 met 4,4 procent toegenomen, versus 5,6 procent een jaar eerder. Het gewone resultaat voor belastingen kwam 14,3 procent hoger uit. Dit was een forse verbetering ten opzichte van 2016 (+6,3 procent), maar nog wel beneden het mkb-gemiddelde (+15,5 procent). Er waren in 2017 meer logistieke ondernemers die de winst zagen stabiliseren of toenemen dan een jaar eerder (56 procent versus 46 procent). De groei van de brutomarge stond wel onder druk: van +7,3 procent in 2016 naar +4,5 procent in 2017. Dit is mogelijk de verklaring voor het feit dat het percentage bedrijven met een winststijging van 25 procent of meer beduidend lager lag dan het mkb-gemiddelde.

Goed jaar vervoer over water

Binnen de logistieke sector liet vooral het vervoer over water een sterke winstontwikkeling zien. Dit segment profiteerde van hogere tarieven als gevolg van de laagwaterstanden. Het goederenvervoer over de weg zag de winst licht krimpen. In deze subbranche namen de personeelskosten, goed voor ongeveer 50 procent van de totale kosten, relatief sterk toe. Dit hangt samen met de komst van de nieuwe cao voor het beroepsgoederenvervoer over de weg.

Sterke verbetering eigen vermogen

De bedrijfskosten namen per saldo met bijna 5 procent toe, versus bijna 8 procent een jaar eerder. Opnieuw lieten de verkoopkosten een sterke daling zien, terwijl de personeelskosten veel minder hard stegen dan in 2016. Wel liepen de loonkosten en de kosten voor sociale zekerheid sterker op. Opvallend was daarnaast de sterke verbetering van het eigen vermogen. De schulden, zowel langlopend als kortlopend, zijn afgenomen, waar in 2016 nog sprake was van een stijging.

Krappe arbeidsmarkt

De sterke economie geeft de logistiek een impuls, maar heeft ook een keerzijde: het aantal vacatures loopt op en het is steeds moeilijker om die op te vullen. Zo is er volgens het UWV in bijna alle regio’s in Nederland sprake van een krappe tot zeer krappe arbeidsmarkt voor chauffeurs. Dit komt deels door de groei van het goederenvervoer, maar ook doordat relatief veel chauffeurs met pensioen gaan. Daar komt bij dat de transportketen steeds complexer wordt. Logistieke ondernemers zullen daarom efficiënter moeten (samen)werken en innoveren.

De SRA-rapporten ‘Branches in Zicht 2018; de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen’, bevatten de belangrijkste financiële kengetallen van het Nederlandse mkb. Onderscheid wordt gemaakt in de branches: automotive, bouw, detailhandel, horeca, industrie, specialistische zakelijke dienstverlening, medische zorg en logistiek. Per branche zijn cijfers beschikbaar over omzet- en winstontwikkeling, bedrijfskosten en –bezittingen in 2017.

De rapporten zijn gebaseerd op een grootschalige cijferanalyse van 180.000 jaarrekeningen uit de SRA-Benchmarkdatabase, genaamd Branche in Zicht (BiZ). De massa, validiteit en actualiteit van deze data zijn uniek. De jaarrekeningen zijn afkomstig van SRA-accountantskantoren en worden in elektronisch formaat aangeleverd en volledig automatisch ingelezen in het SRA-BiZ Online Benchmarkplatform.Nieuwsbrief

Elke werkdag het laatste nieuws rond lunchtijd
in uw e-mail ontvangen?

Stuur mij de nieuwsbrief

Wilt u zich afmelden klik dan hier

Truckoccasions

Rijverboden