Transport Online - Groei containeroverslag Rotterdam zet door in eerste kwartaal 2018

Groei containeroverslag Rotterdam zet door in eerste kwartaal 2018

Groei containeroverslag Rotterdam zet door in eerste kwartaal 2018
19-04-2018 10:01 | Haven Nieuws | auteur Redactie [FE]

ROTTERDAM - In de Rotterdamse haven zijn in het eerste kwartaal van 2018 1,2 procent minder goederen overgeslagen dan in dezelfde periode vorig jaar. In totaal is 117,8 miljoen ton overgeslagen tegen 119,3 miljoen ton in dezelfde periode in 2017. De daling betrof vooral de overslag van kolen, ijzererts, schroot en ruwe olie.

Daarentegen heeft de groei in containeroverslag sterk doorgezet (+6,1 procent in TEU, +4,6 procent in tonnen). De overslag van minerale olieproducten nam toe, met name de afvoer. De overslag van biomassa en LNG steeg spectaculair.

Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam: “De voortzetting van de containergroei is een bevestiging dat Rotterdam een steeds belangrijkere positie inneemt in de netwerken van maritieme verbindingen van de grote rederij-allianties. Dat we na de sterke groei vorig jaar nu een wat meer gematigde groei zien is geheel volgens onze verwachting.”

Nat massagoed

In totaal bleef de overslag van nat massagoed vrijwel constant met een lichte groei van 0,5 procent tot 55,9 miljoen ton. Binnen dit marktsegment werd minder ruwe olie (-4,5 procent; 25,4 miljoen ton) aangevoerd dan in het eerste kwartaal vorig jaar. Dit verschil betrof met name januari vanwege een uitzonderlijk hoge overslag vorig jaar. De overslag van minerale olieproducten, die gedurende vorig jaar structureel daalde, laat in het voorbije kwartaal weer een opgaande lijn zien (+4,8 procent).

De daling in aan- en afvoer van stookolie is tot stilstand gekomen. Ook is in het eerste kwartaal veel meer LNG overgeslagen dan vorig jaar (+210 procent; 0,7 miljoen ton), met een record volume van ruim 500.000 ton in februari. Deze groei betreft zowel aanvoer als afvoer van LNG. Dit bevestigt het belang van Rotterdam als trading hub voor LNG.

Droog massagoed

Binnen het marktsegment droog massagoed zijn ijzererts & schroot en kolen de belangrijkste goederensoorten. De overslag van beide daalde aanzienlijk: de overslag van ijzererts & schroot met 9,3 procent tot 7,1 miljoen ton, de overslag van kolen met 19,0 procent tot 6,5 miljoen ton. De daling van ijzererts trad vooral op in januari, ten opzichte van een hoog overslagvolume vorig jaar. Het volume in de overige twee maanden van het eerste kwartaal ligt in lijn met dat van vorig jaar.

De daling bij kolen betreft met name de afname van aanvoer voor energiecentrales als gevolg van sluiting vorig jaar van oudere centrales in Duitsland en Nederland.

De overslag van agribulk daalde met 8,2 procent tot 2,6 miljoen ton als gevolg van een slechte sojaoogst in Argentinië. Ook het overig droog massagoed daalde aanzienlijk met 20,4 procent tot 2,4 miljoen ton. Deze daling wordt met name veroorzaakt door een verlaagde productie bij afnemers van mineralen.

Alles bij elkaar nam de overslag van droog massagoed met 13,6 procent af tot 18,8 miljoen ton.

Containers

De overslag van containers nam in gewicht met 4,6 procent toe tot 35,9 miljoen ton en in volume met 6,1 procent tot 3,5 miljoen TEU (standaardmaat voor containers). Deze groei is een voortzetting van de sterke stijging die vorig jaar is gerealiseerd en is vooral het gevolg van toenemende overslagprestaties van de grote container terminals in de haven. Dit is ook noodzakelijk omdat de rederijen die in drie grote allianties varen Rotterdam als een belangrijke draaischijf in hun netwerken beschouwen waardoor steeds meer ladingoverslag wordt geconcentreerd in Rotterdam.

De toename van feeder volume bleef hierdoor sterk stijgen met 7,5 procent naar 0,6 miljoen TEU. Feederschepen vervoeren containers met intercontinentale lading naar en van andere havens die niet rechtstreeks worden aangelopen door de intercontinentale, zogenoemde deepsea diensten. Ook vindt in Rotterdam steeds meer uitwisseling tussen deepsea diensten plaats, waarmee rederijen meer combinaties tussen laad- en loshavens in Azië en in Europa kunnen aanbieden aan hun klanten.

Verder hebben de nieuwe verbindingen met het oostelijk deel van de Middellandse zee geleid tot een toename van shortsea overslag met 6,9 procent naar 0,7 miljoen TEU.

RoRo en overig stukgoed

De totale overslag van het marktsegment breakbulk (Roll on Roll off en overig stukgoed) daalde met 4,7 procent tot 7,2 miljoen ton. Het RoRo verkeer is licht gestegen met 0,8 procent naar 5,8 miljoen ton ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar, mede door uitbreiding van de afhandelingscapaciteit van RoRo schepen op één van de terminals in Rotterdam.

De overslag van overig stukgoed lag een stuk lager dan het hoge niveau van het eerste kwartaal van 2017 (-22,2 procent naar 1,4 mln ton), omdat dit jaar de extra overslag van staal in de vorm van brammen weer is gestopt. Deze stroom was vorig jaar het gevolg van renovaties van hoogovens in Duitsland, waardoor de staalproductie tijdelijk was teruggebracht. Ook zijn in de afgelopen periode vrijwel geen windturbinefunderingen geladen voor positionering in de offshore windparken. Dit zal naar verwachting in het tweede kwartaal weer toenemen.Nieuwsbrief

Elke werkdag het laatste nieuws rond lunchtijd
in uw e-mail ontvangen?

Stuur mij de nieuwsbrief

Wilt u zich afmelden klik dan hier

Rijverboden

Actuele Brandstofprijzen
Euro951,683
Diesel1,265

Aangeleverd door UnitedConsumers

Meer brandstofprijzen

Truckoccasions