'Veiligheidscultuur in bedrijven nog voor verbetering vatbaar'

'Veiligheidscultuur in bedrijven nog voor verbetering vatbaar'
17-04-2018 10:09 | Bedrijfsnieuws | auteur Redactie [FE]

ZOETERMEER - Veel werknemers werken nog ongezond en onveilig. Het aantal onderzoeken naar arbeidsongevallen nam het afgelopen jaar met 7 procent toe tot 2500, zo schrijft de ISZW (Inspectie ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) in het dinsdag 17 april verschenen rapport ‘De staat van arbeidsveiligheid’. Een betere veiligheidsstructuur moet wat ondernemersorganisatie evofenedex betreft de basis zijn voor preventie.

De nog steeds tekortschietende arbeidsveiligheid in bedrijven ligt voor een deel in de afwezigheid van een adequate veiligheidscultuur. Uit het Inspectierapport blijkt onder meer dat met name jongeren en uitzendkrachten vaker betrokken zijn bij incidenten op de werkvloer.

Gezond en veilig handelen is een gevolg van het nemen van voorzorgsmaatregelen, het in gesprek gaan met werknemers, de juiste voorbeeldhouding van teamleiders, voortdurende aandacht aan alle aspecten van veilig en gezond werken. Dit bovenop het voldoen aan verplichtingen als het hebben van een RI&E.

evofenedex, de behartiger van de handels- en logistieke belangen van 15.000 bedrijven, ondersteunt het verbeteren van de veiligheidscultuur. Ook in de afgelopen jaren heeft de ondernemersorganisatie zich ingezet om bij veel bedrijven de veiligheidscultuur te verbeteren. Onder meer in overleg met de ISZW heeft evofenedex meegewerkt aan een nieuwe aanpak. Een aantoonbaar goede veiligheidscultuur draagt bij aan kosten- en boetevermindering.

Beroepsziekten

Naast arbeidsveiligheid gaat de ISZW in haar rapport ook in op beroepsziekten en het voorkomen daarvan. Daarmee gaat zij een stap verder dan in het verleden, waarbij de rapportage beperkt bleef tot het aantal en de aard van arbeidsongevallen. De inspectie schrijft dat in 2016 ruim 4100 mensen zijn overleden vanwege een beroepsziekte. De meeste beroepsziekten hebben betrekking op fysieke overbelasting. Dodelijke beroepsziekten zijn vooral het gevolg van het omgaan met gevaarlijke en kankerverwekkende stoffen. Onbekendheid van de Arbo-verplichtingen en wat precies gevaarlijke stoffen zijn, zorgen ervoor dat bedrijven onvoldoende preventieve maatregelen nemen.

Gevaarlijke stoffen

De Inspectie lanceert samen met vakbond FNV voor werknemers de gevaarlijke stoffenapp. Dit lijkt een stap te vroeg, omdat de inspectie ook constateert dat een groot deel van de werkgevers, met name in het MKB, onvoldoende beseffen dat zij gevaarlijke en kankerverwekkende stoffen in huis hebben. Jarenlang is dit onderwerp blijven liggen, terwijl de verplichtingen vanuit de Europese Unie al lang bestaan.

evofenedex pleit er dan ook voor eerst in te zetten op een bewustwordingscampagne voor werkgevers, en werkt daar graag aan mee. Vervolgens moeten werkgevers, op wie de grootste verantwoordelijkheid rust, samen met de werknemers aan de slag.Nieuwsbrief

Elke werkdag het laatste nieuws rond lunchtijd
in uw e-mail ontvangen?

Stuur mij de nieuwsbrief

Wilt u zich afmelden klik dan hier

Truckoccasions

Rijverboden