Speedliner Logistics valt onder systeemtoezicht van het ILT

Speedliner Logistics valt onder systeemtoezicht van het ILT
13-03-2018 17:16 | Bedrijfsnieuws | auteur Redactie [FE]

OISTERWIJK - Systeemtoezicht is één van de toezichtvormen die de Inspectie Leefomgeving en Transport inzet in het wegvervoer (bestaande uit personen- en goederenvervoer, inclusief het vervoer van gevaarlijke stoffen).Bij systeemtoezicht wordt door middel van audits onderzocht in hoeverre een bedrijf aantoonbaar zijn processen beheerst. Voorafgaand aan een audit toetst de inspectie de mate van geschiktheid.

Vertrouwen vormt de basis van systeemtoezicht. Het sluit aan bij de wens van bedrijven om rechtvaardig en niet als nummer te worden behandeld. Bedrijven worden gestimuleerd meer eigen verantwoordelijkheid te nemen voor veiligheid en duurzaamheid. Ook is het een doel van de overheid om toezicht efficiënter en effectiever te maken: bedrijven moeten minder last hebben van de overheid. Systeemtoezicht op basis van vertrouwen kan leiden tot vermindering van de toezichtlast bij bedrijven, en stimuleert ondernemingen om wet- en regelgeving actief na te leven.

In september is Speedliner Logistics bezocht voor de eerste quick scan. Dit om te kijken of Speedliner Logistics in aanmerking kon komen om onder systeemtoezicht te vallen. Tijdens dit eerste bezoek zijn de systemen en processen globaal doorgesproken om de ILT een kijkje te geven in onze keuken. Na deze quick scan hebben wij groen licht gekregen en gegeven om door te gaan met de audit.

Begin 2018 heeft de ILT toegang gekregen tot Sharepoint. Dit is een platform van Microsoft dat Speedliner Logistics gebruikt als raamwerk voor het opzetten van een website voor informatie uitwisseling en online samenwerking binnen de organisatie. Op dit platform staan de procedures en documenten die binnen Speedliner Logistics gehanteerd worden.

Tijdens de audit is Speedliner Logistics getoetst, door middel van verschillende interviews en reality checks, of de systemen en processen worden beheerst en om vast te stellen of hetgeen op Sharepoint staat overeenkomt met wat er tijdens de interviews naar voren is gekomen. De interviews zijn gehouden met verschillende personeelsleden zoals chauffeurs, planners, magazijnmedewerkers en leden van het managementteam.

Het eindoordeel zoals door het ILT is afgegeven luidt als volgt: “De beheersmaatregelen die Speedliner Logistics heeft geïmplementeerd in haar kwaliteitsmanagementsysteem, zijn voldoende om de naleving van wet- en regelgeving ten aanzien van het vervoer te borgen. De beheersmaatregelen die zijn genomen zijn effectief en efficiënt. Speedliner heeft meerdere rollen/veiligheidsplichten op het gebied van gevaarlijke stoffen. Bij het vaststellen van het eindoordeel is hier rekening mee gehouden en maatwerk geboden.”Nieuwsbrief

Elke werkdag het laatste nieuws rond lunchtijd
in uw e-mail ontvangen?

Stuur mij de nieuwsbrief

Wilt u zich afmelden klik dan hier

Truckoccasions

Rijverboden