Clicky

 
Transport Online - Bijzonder sterke groei containeroverslag Rotterdamse haven

Bijzonder sterke groei containeroverslag Rotterdamse haven

Bijzonder sterke groei containeroverslag Rotterdamse haven
15-02-2018 10:14 | Haven Nieuws | auteur Redactie [FE]

ROTTERDAM - Een bijzonder sterke groei van de containeroverslag met 12,3 procent (tonnen) was de belangrijkste motor achter de groei van de haven van Rotterdam over heel 2017. De totale goederenoverslag groeide met 1,3 procent. Daarmee pakte de haven de groeitrend van vóór 2016 weer op. Het totale tonnage steeg van 461 miljoen naar 467 miljoen. Tegenover de stijging bij containers stonden dalingen in het droog massagoed met 2,6 procent en het nat massagoed met 4,1 procent. Breakbulk (Roll on/Roll off en overig stukgoed) steeg met 7 procent.

Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam: “De Rotterdamse haven heeft een goed jaar achter de rug. Onder aanvoering van de containersector groeide de goederenoverslag naar het hoogste niveau ooit. Juist de containersector is van groot belang omdat die een essentiële rol speelt in het creëren van toegevoegde waarde zoals werkgelegenheid in de haven en het achterland. Daarnaast ben ik tevreden over het hoge niveau van investeringen omdat we hierdoor onze bestaande en nieuwe klanten nog beter kunnen faciliteren. Ook over de snelheid waarmee wij onze plannen uitvoeren voor wat betreft energietransitie en digitalisering kunnen we content zijn. Het Havenbedrijf steunt de ambitie in het regeerakkoord om in de CO2 uitstoot in 2030 te reduceren tot 49 procent van het niveau in 1990. Om dit waar te maken is nu een groot aantal projecten in onderzoek.

Ook op het gebied van digitalisering zetten we stappen vooruit. Samen met klanten, ketenpartners en digitale platforms zorgen wij ervoor dat in Rotterdam de meest kansrijke digitale innovaties worden ontwikkeld. Het Havenbedrijf neemt een actieve rol op zich bij het verkrijgen en beschikbaar stellen van data en informatie om uiteindelijk de haven én de logistieke ketens slimmer maken en te zorgen voor een naadloze doorstroom van verkeer en goederen. De haven staat ook in 2018 voor de nodige uitdagingen, waarvan de voorbereiding op de Brexit een van de belangrijkste is.”

Financieel goed jaar

Paul Smits, CFO Havenbedrijf Rotterdam: “In financieel opzicht was 2017 een goed jaar voor het Havenbedrijf met een hogere omzet en een hoger resultaat vóór belastingen. Daardoor konden wij de investeringen in onder meer verbetering van de haveninfrastructuur op een hoog niveau houden. Samen met de eigen investeringen van de bestaande klanten in de haven is er een zeer hoog investeringsniveau. Dat is nodig om de concurrentie voor te blijven. Het nettoresultaat van het Havenbedrijf daalde doordat over de winst in 2017 voor het eerst vennootschapsbelasting verschuldigd is. Dit verscherpt de noodzaak voor een goede kostenbeheersing.”

Containers

De overslag van containers steeg spectaculair met 10,9 procent naar 13,7 miljoen TEU (twenty feet equivalent unit, de eenheidsmaat voor containers) en 12,3 procent in gewicht naar 142,6 miljoen ton. In het tweede halfjaar werd 14,1 procent meer ton (12,4 procent in TEU) overgeslagen dan in dezelfde periode het jaar ervoor. In de laatste vijf halfjaren is er sprake van een gestage groeilijn. Het marktaandeel van Rotterdam op de containermarkt is met 31 procent (2017 t/m Q3) op het hoogste niveau sinds 2000.

De groei manifesteerde zich vooral op Azië en Zuid-Amerika en de aanvoer uit Noord-Amerika. Vooral het feedervolume groeide sterk (21 procent in TEU) op alle Europese vaargebieden en met name Scandinavië en de Baltische staten. Bij shortsea bedroeg de groei 10,2 procent (TEU) waarbij vooral de overslag op diensten van en naar het Middellandse Zeegebied en ScanBaltic toenam. Ook het achterlandvolume steeg (6,3 procent). Deze groei en die van het feedervolume bevestigt de sterke positie van Rotterdam in de netwerken van de container rederijen en grote allianties.

De overslag op Maasvlakte 2 nam sterk toe en ook bijna alle overige terminals vertoonden stijgingen. De overslag van beladen containers nam met 12,1 procent (TEU) sterker toe dan die in lege containers (+6,1 procent).

Nat massagoed

De overslag van ruwe olie steeg met 2,3 procent naar 104,2 miljoen ton. Dit was vooral te danken aan hogere bezettingsgraden van de raffinaderijen. De aan- en afvoer van minerale oliën en olieproducten daalde met 10,8 procent naar 79,2 miljoen ton, vooral door minder export van stookolie uit Rusland. Ook de afvoer van stookolie naar Azië daalde. Een daling van de overslag van ‘middle distillated products’, met name kerosine, werd ten dele gecompenseerd door een groei van de naftaoverslag.

De overslag van LNG steeg met 16,5 procent vooral als gevolg hogere leveringen aan het gasnet en de ontwikkeling van LNG-bunkerfaciliteiten. De overslag van chemische producten bleef stabiel terwijl die van biobrandstoffen steeg door een groeiende Europese vraag naar biodiesel. Ook plantaardige en dierlijke producten namen in volume toe. De resterende producten uit de categorie overig nat massagoed daalden in overslag, waardoor de totale categorie afnam met 7,3 procent.

Droog massagoed

De overslag van ertsen en schroot bleef stabiel op ruim 31 miljoen ton, al was er onderling een lichte verschuiving in de tonnages waarbij schroot groeide en erts licht daalde. Bij kolen was er een daling met 9,5 procent doordat er acht kolencentrales (twee in Nederland en zes in Duitsland) werden gesloten en de overige centrales minder produceerden. De overslag van cokeskolen, nodig voor de productie van staal, daalde licht. De sector Agribulk steeg met 6,6 procent naar 11,1 miljoen ton. De hoeveelheid overig droog- en biomassagoed daalde licht met 0,6 procent naar 12,1 miljoen ton. Tegenover een groei van de doorvoer van biomassa naar België stond een daling van het overige droog massagoed. Alles bij elkaar daalde het droog massagoed 2,6 procent naar 80,2 miljoen ton.

RoRo en Overig Stukgoed

Roll on/Roll off profiteerde van het gebruik van grotere schepen, uitbreiding van het aantal diensten en groei bij bestaande diensten. Dit resulteerde in een groei van 6,2 procent. Overig stukgoed groeide met 9,8 procent als gevolg van toegenomen export, de afvoer van monopiles voor offshore windprojecten, een hogere aanvoer van staal en een toename van de aluminiumoverslag.

Prognose

Het Havenbedrijf verwacht dat het overslagvolume in 2018 verder zal groeien, waarbij de groei in de containersector op een lager niveau zal zijn dan de uitzonderlijke groei in 2017.

Financiële resultaten Havenbedrijf

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft in 2017 een omzet geboekt van € 712,1 miljoen, een stijging met 4,6 procent ten opzichte van 2016. De nettowinst kwam uit op € 187 miljoen, een daling met 16,6 procent toe te schrijven is aan het feit dat het Havenbedrijf Rotterdam per 1 januari 2017 vennootschapsbelastingplichtig is. De exacte hoogte van het af te dragen bedrag kan pas worden vastgesteld wanneer het overleg met de Belastingdienst over de fiscale openingsbalans is afgerond. De investeringen stegen met 18,9 procent naar € 213,8 miljoen, het hoogste bedrag sinds de aanleg van de tweede Maasvlakte.

De verhuur van terreinen, de grootste opbrengstenpost, steeg met 10 procent naar € 377,3 miljoen. Deze stijging is het gevolg van nieuwe contracten en indexeringen of van verlenging van bestaande contracten tegen herziene prijzen. Hierin zit een eenmalige bate van € 25,8 miljoen als gevolg van contractherzieningen met klanten. De opbrengsten uit havengelden, het geld dat schepen betalen bij een bezoek aan de haven, daalden licht met 1,7 procent naar € 303,9 miljoen.

Dit kwam door een daling van de gemiddelde prijs per ton en een toename van de kortingen. De overige opbrengsten kwamen uit op € 30,9 miljoen, een groei met 8,7 procent.

De operationele kosten stegen met 9,3 procent tot € 261 miljoen. De twee belangrijkste oorzaken hiervoor zijn de toename van de activiteiten op de twee strategische prioriteiten Energietransitie en Digitalisering alsmede de bijdrage aan de in 2016 afgesloten sociale dialoog.

Conform de bestaande langlopende afspraken stelt het Havenbedrijf aan de aandeelhouders, de gemeente Rotterdam (70,83 procent) en de Staat (29,17 procent), voor om over 2017 € 94,6 miljoen (+2 procent) dividend uit te keren waarvan € 67,0 miljoen aan de gemeente en € 27,6 miljoen aan
de Staat.

Investeringen

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft als missie om economische en maatschappelijke waarde te creëren door samen met klanten en stakeholders duurzame groei te realiseren. De winst die het Havenbedrijf maakt, wordt na uitkering van het dividend en aflossing van schulden geïnvesteerd in de verdere ontwikkeling van de haven. In 2017 werd onder andere geïnvesteerd in het Offshore Center Rotterdam, de nieuwe ligplaats voor Stena Line, de modernisering van ligplaatsen in het Calandkanaal, Maasvlakte Plaza en de RDM Grofsmederij als locatie voor nieuwe bedrijven.

In totaal investeerde het Havenbedrijf vorig jaar € 213,8 miljoen tegenover € 179,8 miljoen in 2016. Het Havenbedrijf verwacht het komende jaar het hoge niveau van de investeringen te handhaven. Belangrijke projecten zijn onder meer de ontwikkeling van de Hartel Tank Terminal en de aanpassing van de Havenspoorlijn via de Theemsweg waardoor het transport per spoor en zeeschip elkaar niet langer hinderen.

Foto's

 • N. van Leeuwen Transport
  N. van Leeuwen Transport
 • J.Roeland
  KLG EUROPE
 • J.Roeland
  VAN BREE
 • J.Roeland
  D.V.M. Transport
Nieuwsbrief

Elke werkdag het laatste nieuws rond lunchtijd
in uw e-mail ontvangen?

Stuur mij de nieuwsbrief

Wilt u zich afmelden klik dan hier

Actuele Brandstofprijzen
Euro951,938
Diesel1,912

Aangeleverd door UnitedConsumers

Meer brandstofprijzen

Truckoccasions

Geen advertenties gevonden

meer truckoccasions
Rijverboden