FNV: uitsluiting transportsector gemiste kans

FNV: uitsluiting transportsector gemiste kans
24-10-2017 20:10 | Arbeidsvoorwaarden | auteur Redactie [FE]

AMSTERDAM - FNV vindt dat het voorstel van de Raad voor herziening van de detacheringsrichtlijn een stapje vooruit in gelijke beloning voor gelijk werk. Werknemers moeten betaald worden volgens de cao van het land waar ze werken. Maar de bond heeft nog flink wat punten van kritiek.

Dagelijks Bestuurder FNV Tuur Elzinga: "Dit voorstel is stapje vooruit dat eraan bijdraagt dat collega’s minder elkaars concurrent worden omdat meer werkgevers nu de cao moeten volgen van het land waarin iemand werkt. Maar het is nog lang niet goed genoeg. Loonkosten voor iemand van 1000 kilometer verderop zijn nog steeds minder dan voor Nederlandse arbeidskrachten doordat sociale premies nog steeds in het woonland afgedragen mogen worden. De kortere detacheringstijd van een jaar is ook een stapje de goede kant op. Maar de Raad stelt nog steeds de markt boven de mens. Daardoor zijn werknemers onvoldoende beschermd. Bovendien valt de transportsector er niet onder en is de overgangstermijn met vier jaar te lang."

CAO straks breder van toepassing

Door de aanpassing van de detacheringsrichtlijn moeten werknemers die van 1000 kilometer verderop naar Nederland komen volgens de cao betaald worden. Dat gold in Nederland al voor werknemers die onder een algemeen verbindend verklaarde cao vallen, maar nog niet voor mensen die onder bedrijfscao’s vallen. De cao is dus breder van toepassing. Werkenden die hier gedetacheerd zijn, mogen hier straks één jaar werken en eventueel een half jaar langer. Dat is nu nog 5 jaar; werkgevers kunnen zo jarenlang mensen goedkoper inhuren. 

Transportsector

"De transportsector is uitgezonderd van de herziening van de detacheringsrichtlijn. Dat is een gemiste kans. De werkgelegenheid van Nederlandse chauffeurs komt onder druk doordat er geen beschermende maatregelen zijn. De regelgeving vanuit Europa voor transport is niet best. Het kamperen van chauffeurs uit Midden- en Oost Europa op parkeerplekken langs de snelweg zal mogelijk alleen maar toenemen."

Oproep FNV aan onderhandelaars

FNV roept Europarlementariërs Jongerius en Morin-Chartier op om vol in te zetten op de door hen gewenste dubbele rechtsgrondslag. Hiermee zou het evenwicht tussen de bescherming van de rechten van werknemers en het vrij verrichten van diensten voortaan gewaarborgd zijn. 

Tuur Elzinga: "Gerechtigheid voor gedetacheerde werknemers is van belang voor alle werknemers, omdat uitbuiting van gedetacheerde werknemers overal druk op de lonen en arbeidsvoorwaarden van werknemers legt. Gelijke loonkosten voor gelijk werk op dezelfde plek is de enige garantie op een eerlijke uitkomst."Nieuwsbrief

Elke werkdag het laatste nieuws rond lunchtijd
in uw e-mail ontvangen?

Stuur mij de nieuwsbrief

Wilt u zich afmelden klik dan hier

Truckoccasions

Rijverboden