Milieuhandhaving controleert opslag- en transportbedrijven

Milieuhandhaving controleert opslag- en transportbedrijven
09-04-2008 09:06 | Milieu | auteur de redactie
STAPHORST - De afdeling Bouwen en Milieu van de gemeente Staphorst gaat, zoals dat eerder branchegericht met de agrarische loonbedrijven is gedaan,
in mei 2008 steekproefsgewijs 25 bedrijven controleren in de opslag- en transportbranche. Bedrijven worden vooraf op de hoogte gesteld van de geplande milieucontroles, om zo het naleefgedrag te verbeteren.

Sinds 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (beter bekend als Activiteitenbesluit) inwerking getreden. Dit betekent dat voor een groot gedeelte van de bedrijven in de gemeente Staphorst (waaronder de opslag- en transportbedrijven), algemene regels van toepassing zijn. Omdat met de komst van het Activiteitenbesluit in sommige gevallen ook regels veranderd zijn, zal naast de controle ook aandacht worden besteed aan voorlichting over het nieuwe Besluit.

Tijdens milieucontroles kunnen handhavers van Bouw- en Woningtoezicht, Waterschap Groot Salland of Waterschap Reest en Wieden meegaan. Met deze integrale aanpak wil de gemeente het aantal bezoeken van handhavers tot een minimum beperken. Tijdens de controles zal onder andere gecontroleerd worden op:

Milieu
- het correct op- en/of overslaan van gevaarlijke en/of bodembedreigende stoffen;
- de opslag van accu’s;
- ruimtes waar reparaties plaatsvinden aan motorvoertuigen of onderdelen van motorvoertuigen;
- de aanwezigheid van een wasplaats met bijbehorende slibvangput en olie-afscheider en het tijdig legen en reinigen ervan;
- het afgeven van (gevaarlijk) afval aan een erkende inzamelaar en het bewaren van de afgiftebewijzen;
- afleverpompen en opslagvoorzieningen voor motorbrandstoffen voor eigen gebruik.

Bouw- en Woningtoezicht:
- het bouwen volgens aangevraagde vergunning;
- brandveiligheid.

Waterschap:
- lozen van huishoudelijk en/of bedrijfsafvalwater;
- grondwater, koelwater en hemelwater;
- overige (afval)waterstromen.

Na een bezoek van de gemeente zal de afdeling Bouwen en Milieu een brief versturen waarin de bevindingen staan vermeld.
Nieuwsbrief

Elke werkdag het laatste nieuws rond lunchtijd
in uw e-mail ontvangen?

Stuur mij de nieuwsbrief

Wilt u zich afmelden klik dan hier

Truckoccasions

Rijverboden