Transport Online - 'Nieuwe begroting biedt voldoende kansen voor vervoer over water'

'Nieuwe begroting biedt voldoende kansen voor vervoer over water'

'Nieuwe begroting biedt voldoende kansen voor vervoer over water'
20-09-2017 17:55 | Bedrijfsnieuws | auteur Redactie [FE]

ROTTERDAM - Koninklijke BLN-Schuttevaer constateert dat de door de regering geschetste uitdagingen waar Nederland voor staat op het gebied van bereikbaarheid en het terugdringen van CO2, volop kansen biedt om de rol van vervoer over water te versterken. De verhoging van het budget voor natte infrastructuur past bij de belangrijke rol die de binnenvaart in Nederland speelt. Onderhoud en bediening verdienen echter meer aandacht.

Samen vooruit

In de beleidsagenda van de begroting 2018 stelt de regering dat “onze energie duurzamer moet worden en onze mobiliteit slimmer en groener” “De CO2 uitstoot vraagt grote investeringen en innovatie”.

Koninklijke BLN-Schuttevaer denkt graag mee over de transitiepaden die de regering op het gebied van mobiliteit gaat uitwerken en wijst er op dat nu al vervoerstomen geheel of gedeeltelijk naar het water halen, direct een forse reductie in CO2 oplevert. Toonaangevende verladers hebben daarin samen met de binnenvaart al belangrijke stappen gezet. Meer vervoer, geheel of gedeeltelijk, over water is bij het bereiken van de klimaatdoelstellingen laaghangend fruit. Door producenten en verladers hierin te stimuleren is op korte termijn veel winst te behalen. In het nieuwe regeerakkoord hopen we dat er ruimte wordt gemaakt om de verdere verduurzaming van de binnenvaart samen met de sector actief te stimuleren.

De regering zet in op “slimme en duurzame mobiliteit om de bereikbaarheid op orde te houden, maar om Nederland in beweging te houden zijn nieuwe formules nodig. Welke vervoermiddelen worden ingezet wordt steeds minder van belang, in het goederenvervoer zijn multimodale corridors de denkrichting”.

BLN-Schuttevaer denkt met evofenedex, TLN en het spoor graag na over nieuwe innovatieve vervoersconcepten. BLN-Schuttevaer ziet vanwege het uitgebreide en fijnmazige net waterwegen kansen om met vervoer over water hieraan een essentiële en onmisbare bijdrage te leveren. Een adequaat multimodaal netwerk, voldoende overslagpunten en 24/7 bereikbaarheid zijn noodzakelijke voorwaarden die we, samen met andere partijen en de Minister, graag in concrete plannen vertalen.

BLN-Schuttevaer is blij met de samenhangende aanpak die de regering bij deze uitdagingen voorstaat, en het voornemen van de regering om met bedrijven en branches allianties aan te gaan, om de uitdagingen te vertalen in concrete doelstellingen en maatregelen.

Budget

Het budget voor modernisering en nieuwe natte infrastructuur stijgt voor het komend jaar, van €872 miljoen in 2017 tot €965 miljoen voor 2018. Het budget voor onderhoud is omhoog bijgesteld tot €377 miljoen. BLN-Schuttevaer is met het Centraal Overleg Vaarwegen (COV) van mening dat er gezien de veroudering meer geld voor preventief onderhoud nodig is om uitval aan kunstwerken te voorkomen.

In 2018 wordt €8,5 miljoen besteed aan verkeersmanagement, evenveel als in 2017. De praktijk wijst uit dat dit structureel te laag is. Vervoer over water neemt in belang toe en moet kunnen rekenen op klokronde bediening van bruggen en sluizen en kwalitatief passende verkeersbegeleiding op verkeersposten en met vaartuigen. Ook dat bespreken we graag met de Minister.Nieuwsbrief

Elke werkdag het laatste nieuws rond lunchtijd
in uw e-mail ontvangen?

Stuur mij de nieuwsbrief

Wilt u zich afmelden klik dan hier

Rijverboden

De rijverboden voor deze week: maandag 6 juli t/m zondag 12 juli

Alle Rijverboden

Actuele Brandstofprijzen
Euro951,681
Diesel1,321

Aangeleverd door UnitedConsumers

Meer brandstofprijzen

Truckoccasions