Clicky

 
Transport Online - Goede cijfers voor Zeeland Seaports

Goede cijfers voor Zeeland Seaports

Goede cijfers voor Zeeland Seaports
18-08-2017 11:33 | Bedrijfsnieuws | auteur Redactie [FE]

VLISSINGEN - Zeeland Seaports behaalde in 2016 een geconsolideerd operationeel resultaat van € 26 miljoen, een verbetering met ruim € 5 miljoen ten opzichte van 2015. Het netto resultaat bedroeg uiteindelijk € 13 miljoen. Eveneens een verbetering met € 5 miljoen. Met circa 84 hectare was de gronduitgifte zeer goed. De zeegebonden overslag toonde, ondanks een grote onderhoudstop in de haven, toch nog een stijging van een half procent. 

Sterke verbetering financiële resultaten

Het geconsolideerde operationeel resultaat (bedrijfsresultaat inclusief resultaat deelnemingen) verbeterde met circa € 5 miljoen en kwam uit op bijna € 26 miljoen. Het nettoresultaat bedroeg na betaling van rente uiteindelijk € 13 miljoen op een omzet van circa € 61 miljoen. Een positieve operationele cashflow maakte een aflossing van de forse leningslast met € 26 miljoen mogelijk.

CFO Jeroen Rasenberg zegt over de mooie financiële cijfers: “Voor het derde opeenvolgende jaar maakt ons bedrijf winst. Ondanks de forse rentelasten van ruim € 13 miljoen wisten we een mooi resultaat te behalen. De sterk positieve cashflow in 2016 creëerde voor Zeeland Seaports een aflossingsruimte van € 26 miljoen die leidt tot een mooie groei van de aandeelhouderswaarde.”

Ruim tien procent groei in natte bulk

Waar in 2015 de zeegebonden overslag bij bedrijven in de haven nog met ruim 5% daalde, was in 2016 een lichte stijging van een half procent zichtbaar tot ruim 33 miljoen ton. Hiermee handhaafde Zeeland Seaports haar positie ten opzichte van de andere belangrijke Europese havens.

Ondanks een onderhoudsstop bij een van de grootste spelers in de haven was een forse stijging zichtbaar in de aan- en afvoer van aardolieproducten en vloeibare gassen (natte bulk). De overslag van kolen is zoals verwacht gedaald, dit onder andere door de sluiting van de EPZ centrale en de slechte steenkolenmarkt in 2016. De overslag van containers steeg stevig met zo’n 150.000 ton. Dit als gevolg van de inspanningen van Zeeland Seaports om nieuwe containerlijndiensten aan de haven te binden.

De tonnagecijfers weerspiegelen overigens niet de sterk toegenomen activiteiten in de offshore/projectlading over de afgelopen jaren. De Sloehaven ontwikkelde zich de afgelopen jaren tot een belangrijke hotspot op het gebied van duurzame offshore wind projecten. Hier zien we een hoge toegevoegde waarde en grote betekenis voor werkgelegenheid, maar de projectladingen kennen slechts een zeer beperkt tonnage.

Mooie uitbreidingen en duurzame ontwikkelingen

Daar waar in de strategie wordt gesproken over een gemiddelde gronduitgifte van 20 ha per jaar zijn de resultaten over 2016 bovengemiddeld: onder markconforme voorwaarden werd 27,5 hectare uitgegeven in erfpacht en 17,5 hectare verkocht. Veelal voor uitbreidingen van bestaande bedrijven maar bijvoorbeeld ook voor de bouw van een biogascentrale en een zonnepanelenpark. Daarbovenop is nog 43 hectare leidingstrook uitgegeven voor een zeer duurzame en unieke ontwikkeling: de bouw van het  Scaldia Solarpark. Al deze gronduitgiften zijn een indicator van toenemende (duurzame) bedrijfsactiviteiten in de haven.

CEO Jan Lagasse toont zich tevreden over de goede resultaten van 2016: ”Voor Zeeland Seaports was 2016 een jaar waarin is voorgesorteerd op een sterke toekomst voor de haven. De eerder ingezette transformatie naar een bedrijfsmatiger en beter performende organisatie toont een duidelijk én aanhoudend effect. Dit leidt enerzijds tot een grotere aandeelhouderswaarde en anderzijds maakt het ons mogelijk om toekomstgerichte investeringen in de haven te kunnen doen die de haven nog aantrekkelijker maakt voor bedrijven.”

Verwachting voor 2017

Het resultaat over 2017 zal door een aantal ontwikkelingen veel lager liggen dan over 2016. De belangrijkste nu al te benoemen lasten zijn een eerder overeengekomen bijdrage van € 6 miljoen aan de Nieuwe Sluis Terneuzen, noodzakelijke onderzoeks- en advieskosten in het kader van de voorgenomen fusie met het Havenbedrijf Gent en de invoering van de vennootschapsbelasting voor zeehavens. 

Nieuwsbrief

Elke werkdag het laatste nieuws rond lunchtijd
in uw e-mail ontvangen?

Stuur mij de nieuwsbrief

Wilt u zich afmelden klik dan hier

Actuele Brandstofprijzen
Euro952,479
Diesel2,314

Aangeleverd door UnitedConsumers

Meer brandstofprijzen

Truckoccasions

Geen advertenties gevonden

meer truckoccasions
Rijverboden
Logistieke Marktplaats

Geen advertenties gevonden

meer logistieke marktplaats