Onderzoek: nauwelijks doorgaand vrachtverkeer in Zeeland

Onderzoek: nauwelijks doorgaand vrachtverkeer in Zeeland
15-07-2017 07:18 | Transport | auteur Redactie [MV]

MIDDELBURG - Er is in Zeeland nauwelijks sprake van ongewenst doorgaand verkeer. De vrachtwagens die door de Provincie rijden, hebben in de meeste gevallen (95 procent) Zeeland als begin- of vertrekpunt. Het verkeer bundelt zich daarbij vooral op de hoofdwegen A58, N62 en N61; de Dammenroute en Zeelandbrug zijn minder in trek. Dat zijn de belangrijkste conclusies van het Verkeersonderzoek Zeeland 2016. Het rapport geeft inzicht in de herkomst, bestemming en routekeuze van motorvoertuigen in Zeeland. Provincie Zeeland liet het onderzoek uitvoeren met Rijkswaterstaat Zee en Delta en NV Westerscheldetunnel.

Uit het onderzoek blijkt dat verkeer zich in toenemende mate concentreert op het hoofdwegennet:  A58, A256, N62 en N61. De verkeersstroom in noord-zuidrichting (over de Oosterschelde en Grevelingen is de afgelopen tien jaar nauwelijks toegenomen; sinds 2012 neemt het verkeer hier zelfs af. Dat weerspreekt de vrees voor dikke stromen (vracht)verkeer op deze route.

De afgelopen vier jaar is flink geïnvesteerd in zogeheten stroomwegen: een type weg dat bestemd is om veilig en vlot van A naar B te rijden. Denk bijvoorbeeld aan de verdubbeling van Sloeweg, aanleg Sluiskiltunnel en opwaardering van de N61. Het blijkt dat dit zijn vruchten afwerpt. Het College blijft daarom investeren in een goede bereikbaarheid van Zeeland en een veilige inrichting van de Zeeuwse wegen. Aanpak van knelpunten op de Midden-Zeelandroute heeft daarbij prioriteit. Ook voorkomen van doorgaand vrachtverkeer blijft van belang, gelet op de kwaliteiten van Zeeland.

Overige opvallende uitkomsten:

Het totale verkeer is gemiddeld 10 procent toegenomen; de stijging zit met name in de laatste jaren.

Per traject zijn er aanzienlijke verschillen in het stijgingspercentage variërend van +48 procent (N257 Sint Philipsland)) tot -2 procent (Zeelandbrug). De aanleg van de A4 in West-Brabant heeft hier ongetwijfeld een bijdrage aan geleverd.

Het aandeel vrachtverkeer in het totaal varieert van 6 procent tot 23 procent. Meer dan 10 procent van het vrachtverkeer zit met name op de A58 en de N62.

Vrachtverkeer zonder herkomst of bestemming in Zeeland is relatief beperkt. Het totale vrachtverkeer bij de grensovergangen in Zeeuws-Vlaanderen en op A58 en N62 is vanaf 2013/2014 wel relatief sterk toegenomen.

Qua nationaliteit bij het vrachtverkeer is het aandeel Oost Europeanen van 2012 tot 2016 toegenomen van 6 procent tot 11 procent.

Westerscheldetunnel

Niet alleen het doorgaand (vracht)verkeer is onder de loep genomen. Ook herkomst en bestemming van het verkeer dat door de Westerscheldetunnel rijdt, is onderzocht. Een belangrijke conclusie is ook dat de Westerscheldetunnel voor personenauto’s vooral het karakter heeft van een regionale verbinding; voor vrachtverkeer heeft de tunnel een meer (inter)nationaal karakter. Wat verder opvalt is de toename van het verkeer door de Westerscheldetunnel met 32 procent op werkdagen (op weekdagen is dit 27 procent).

Ook het verkeer van en naar het Sloegebied is onderzocht. Veel vrachtverkeer van en naar het Sloegebied heeft een sterke relatie met de A58 bij Rilland en de grens bij Westdorpe.

Over de onderzoeksmethode

Van 8 tot en met 14 oktober is het vrachtverkeer in Zeeland 7x24 uur gemeten. Dat gebeurde met behulp van camera’s langs de belangrijkste toegangswegen. Ook op tussenpunten zijn camera’s geplaatst om de routekeuze te kunnen meten. Het (vracht)vrachtverkeer in Zeeland wordt elke vier jaar gemeten. Het laatste onderzoek vond plaats in 2012. De gegevens verschaffen inzicht in de (vracht)verkeersstromen in Zeeland. Dat is nuttige informatie om het verkeersbeleid verder te ontwikkelen.Nieuwsbrief

Elke werkdag het laatste nieuws rond lunchtijd
in uw e-mail ontvangen?

Stuur mij de nieuwsbrief

Wilt u zich afmelden klik dan hier

Truckoccasions

Rijverboden