Transport Online - 5.000 ton chloor per trein naar AkzoNobel

5.000 ton chloor per trein naar AkzoNobel

5.000 ton chloor per trein naar AkzoNobel
09-03-2017 13:25 | Gevaarlijke Stoffen | auteur Redactie [FE]

ROTTERDAM - In de periode maart – april 2017 vervoert AkzoNobel circa 5000 ton chloor per trein naar haar vestiging in de Botlek in Rotterdam. Er zullen ongeveer elf transporten plaatsvinden. Het transport vindt plaats omdat de chloorfabriek van AkzoNobel in de Botlek vanwege gepland onderhoud tijdelijk buiten gebruik is. Het transport vindt plaats via de Betuweroute. Langs die route is er geen interactie met ander verkeer. Informatievoorziening over omvang en data van de transporten is om redenen van veiligheid beperkt tot de veiligheidsmedewerkers van de betrokken partijen.

Chloor wordt onder andere op grote schaal gebruikt in plastics, zoals pvc, in oplosmiddelen, oliën, desinfectiemiddelen, bleekmiddelen en geneesmiddelen. Chloorhoudende stoffen worden ook gebruikt als hulpstof in de (chemische) industrie. Bijvoorbeeld bij de productie van perspex of vloeren in sporthallen (MDI). Chloor is giftig als het ingeademd wordt.

Al in 2006 zijn de structurele chloortransporten beëindigd. De incidentele transporten naar de locatie van Akzo in de Botlek waren toegestaan op grond van het convenant dat de overheid met Akzo heeft afgesloten. Het convenant is per 31 december 2015 beëindigd. Vanuit het ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt samen met AkzoNobel gewerkt aan een akkoord om de chloortransporten definitief te kunnen beëindigen.

Dit houdt in dat er extra productiecapaciteit in de Botlek is om tijdens onderhoud aan de chloorfabriek, de productie te kunnen overnemen. Sinds de vorige transporten (in 2015) is hier aan gewerkt en dit jaar wordt een akkoord hierover verwacht. Uitvoering van dat akkoord zal nog enige tijd vergen. Overeengekomen is tegemoet te blijven komen aan de afspraken in het convenant. De nu te vervoeren hoeveelheid chloor is in overeenstemming met de maximale hoeveelheid die in het convenant werd afgesproken.

Voor het vervoer van chloor zijn zeer strikte internationale regels opgesteld. Daarnaast gelden in Nederland aanvullende voorschriften voor het vervoer van chloor in het chloorregime. Dit is een al langer bestaande Nederlandse toevoeging aan internationale regels voor vervoer van gevaarlijke stoffen over extra maatregelen om het transport zo veilig mogelijk te laten verlopen. Hiervoor wordt bij de afzender van het chloor een bloktrein samengesteld. Dat is een trein die alleen uit spoorketelwagens met chloor bestaat die onderweg niet wordt gerangeerd. Op de eerder gebruikte route reed deze trein rijdt ’s avonds en ’s nachts met een maximum snelheid van 60 km per uur zonder onderbreking naar de afnemer.

Veiligheid

Uit veiligheidsoverwegingen wordt chloor alleen in speciaal daarvoor samengestelde goederentreinen vervoerd. Het vervoer per spoor is de meest veilige manier, er zijn geen alternatieven. Voorwaarden hierbij zijn speciale sterkere types spoorketelwagens, materiaalsoort voor de wand van de ketel, veiligheidsafsluiters, enzovoort. Er is een continu meld- en volgsysteem en het vervoer vindt ononderbroken plaats naar de afnemer.

De gebruikte route loopt door Duitsland en via de Betuweroute vanaf Oberhausen tot Zwijndrecht (emplacement Kijfhoek). Gebruik van de Betuweroute is mogelijk omdat de transporteur een directe trein vanaf de productielocatie inzet. Hierdoor worden in Nederland minder grote bevolkingsconcentraties gepasseerd. De Betuweroute is zeer goed toegerust op het transport van gevaarlijke stoffen.

Op Kijfhoek wordt van locomotief gewisseld en vervolgens gaat het transport verder door Barendrecht en Rotterdam naar de Botlek. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT) is belast met het toezicht op de naleving van de transportregelgeving. Hieronder vallen ook de handelingen op emplacement Kijfhoek voor de wisseling van locomotief.

Het vervoer van gevaarlijke stoffen is nooit zonder risico’s. Hoewel de kans, onder andere dankzij de strikte wet- en regelgeving, op een lekkage zeer klein is, kunnen de effecten van een groot ongeval met chloortransporten reiken tot in bewoond gebied. Daarom worden de hulpdiensten vooraf geïnformeerd over een transport.Nieuwsbrief

Elke werkdag het laatste nieuws rond lunchtijd
in uw e-mail ontvangen?

Stuur mij de nieuwsbrief

Wilt u zich afmelden klik dan hier

Rijverboden

Actuele Brandstofprijzen
Euro951,665
Diesel1,307

Aangeleverd door UnitedConsumers

Meer brandstofprijzen

Foto's

Stuur uw foto's naar onze redactie, dan plaatsen wij deze voor u.

Truckoccasions