Transport Online - Afleiding oorzaak van veel vrachtwagenongevallen

Afleiding oorzaak van veel vrachtwagenongevallen

Afleiding oorzaak van veel vrachtwagenongevallen
07-08-2008 09:42 | Ongevallen | auteur de redactie
SOESTERBERG - Bij negen van de tien vrachtwagenongelukken waarbij de bestuurder van de vrachtwagen (mede) veroorzaker is, speelt het gedrag van de vrachtwagenchauffeur een belangrijke rol. Te weinig afstand houden, te hard rijden en rijstrookwisselingen zijn de belangrijkste oorzaken voor ongelukken met vrachtwagens. Ongeveer een kwart van de ongelukken is alleen maar te verklaren door mogelijke afleiding, vermoeidheid en/of onoplettendheid van de truckchauffeur.

Dat blijkt uit een uniek dossieronderzoek, dat het Bureau Verkeershandhaving van het Openbaar Ministerie (BVOM) dit voorjaar heeft gehouden naar 351 verkeersongelukken in de jaren 2006 en 2007, waarbij vrachtwagens waren betrokken. Het is voor het eerst dat ongevaldossiers op zo’n grote schaal minutieus zijn onderzocht, compleet met de verklaringen van betrokkenen, politiemensen en ongevalsanalisten. Daarmee komt voor het eerst een gedetailleerd beeld beschikbaar van de ongevalsoorzaken.

De meeste ongelukken op de snelweg zijn van het type kop-staartbotsing (44 procent), of doen zich voor bij rijstrookwisseling (41 procent). Binnen de bebouwde kom gebeuren veel dodehoek ongevallen (34%).

Verkeersonveilig
De landelijk dalende trend van het aantal verkeersdoden geldt helaas niet voor ongelukken met vrachtwagens. In totaal zijn vorig jaar 115 doden gevallen bij ongevallen waarbij een vrachtwagen betrokken was. Buiten de vrachtwagen vielen daarbij percentueel drie keer zoveel doden als onder de vrachtwagenchauffeurs. Met name op snelwegen blijken juist de vrachtwagenchauffeurs zelf zeer kwetsbaar. Ongevallen met vrachtwagens veroorzaken vaak niet alleen ernstig letsel maar ook files.

Pilot met extra controles
Politie en openbaar ministerie willen het aantal vrachtwagenongevallen omlaag brengen. De (onopvallende) controles op onder meer bumperkleven, snelheid en de rij- en rusttijden worden voortgezet. Daarnaast wordt in samenwerking tussen het BVOM en de politie gekeken naar de mogelijkheid om een pilot met specifieke controles op de snelweg te doen.

Reactie Werkgeversorganisaties
"Vrachtauto's zijn betrokken bij 10% van alle verkeersdoden in Nederland. Dus in 90% van de gevallen is er geen vrachtauto betrokken. Als een vrachtauto betrokken is, blijkt dat de chauffeur en de andere weggebruiker even vaak schuldig zijn. Met het ministerie van V&W en andere partijen zijn TLN, EVO en KNV bezig om oorzaken van ongevallen aan te pakken, zoals met het grootste onderzoek naar nieuwe veiligheidssystemen van Europa en het verzorgen van betere en frequentere opleidingen voor chauffeurs. Ook geeft het bedrijfsleven voorlichting aan kinderen en ouderen over het voorkomen van ongelukken door de dode hoek. Deze aanpak moet tot een verdere afname van het aantal ongevallen leiden. Overigens blijkt uit de meest recente gegevens van VenW dat Nederland na Malta qua verkeersveiligheid het meest veilige land in Europa is. Ondanks een stijging van het verkeer de afgelopen jaren.

In tegenstelling tot dat wat het BVOM beweert, is er wel degelijk sprake van een dalende trend met betrekking tot het aantal verkeersdoden en gewonden waarbij een vrachtauto betrokken is. Dit blijkt uit officiële cijfers van het ministerie van VenW, gepresenteerd op 10 juni jl. door minister Eurlings. Over de langere termijn (ten opzichte van 1996) gezien, is er sprake van een halvering van het aantal doden. Het aantal gewonden is ongeveer met 12% afgenomen.

TLN, EVO en KNV vinden dat het OM een eenzijdig beeld schetst:

1. Door alleen te focussen op ongelukken veroorzaakt door vrachtverkeer.
2. Door alleen naar 2007 te kijken en niet de ontwikkeling door de jaren heen mee te nemen in het onderzoek.
3. Door bij de dode hoek ongevallen juist weer alleen tot 2006 te kijken, terwijl er in 2007 juist een daling was.
4. Door aannames te doen over de gedragingen van de chauffeurs. Het onderzoek spreekt letterlijk van 'vermoedelijke oorzaken'.

TLN, EVO en KNV willen daarom met het BVOM om tafel om te bespreken hoe het aantal ongevallen nog verder kan worden teruggebracht. Bijvoorbeeld door het BVOM te laten participeren in de voorlichtingstrajecten en die de organisaties hebben opgezet om de verkeersveiligheid te verbeteren."Nieuwsbrief

Elke werkdag het laatste nieuws rond lunchtijd
in uw e-mail ontvangen?

Stuur mij de nieuwsbrief

Wilt u zich afmelden klik dan hier

Rijverboden

De rijverboden voor deze week: maandag 1 juni t/m zondag 7 juni

Alle Rijverboden

Actuele Brandstofprijzen
Euro951,621
Diesel1,290

Aangeleverd door UnitedConsumers

Meer brandstofprijzen

Foto's

Stuur uw foto's naar onze redactie, dan plaatsen wij deze voor u.

Truckoccasions