Hogere brandstofprijzen maken binnenvaart duurder in 2017

Hogere brandstofprijzen maken binnenvaart duurder in 2017
14-02-2017 09:27 | Bedrijfsnieuws | auteur Redactie [FE]

ZOETERMEER - Na vier jaren met kostendalingen in de binnenvaart, zullen de kosten van binnenvaartondernemingen het komende jaar weer stijgen. De belangrijkste oorzaak van deze kostenstijging is de hogere brandstofprijs. Het afgelopen jaar liet juist nog lagere kosten zien, ook dit ingegeven door vooral lage brandstofprijzen.

Hierdoor is er ook een grote variëteit in de kostenontwikkeling te zien: de kosten van schepen met veel vaaruren worden sterker beïnvloed door brandstofprijzen. Deze conclusie volgt uit de kostenrapportages voor de binnenvaart die recent zijn geactualiseerd door Panteia in opdracht van het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart.

Ontwikkelingen in het afgelopen jaar

Bij een gelijkblijvende inzetbaarheid van de schepen, varieert de kostendaling in 2016 tussen de –0,7 procent en –6,0 procent ten opzichte van 2015. In de zand- en grindvaart kon in het afgelopen jaar een kostendaling van –1,9 procent tot –3,8 procent waargenomen worden. De kostendaling is vooral het gevolg van de dalende brandstofprijzen. De achterliggende kostenstructuur bepaalt de mate van de kostendaling. De grootste daling in de kosten is te zien bij kapitaalintensieve schepen (jonge tankers, grote droge lading schepen) en de schepen die relatief veel vaaruren maken (continue-vaart), waarbij het aandeel van brandstofkosten in de totale exploitatiekosten groot is (bijvoorbeeld in de tankvaart en de duwvaart).
 
Daar waar kostencomponenten als rentelasten1 (–11,4 procent) en brandstofprijzen (–13,3 procent) daalden, stegen andere kostencomponenten beperkt. De toenemende bedrijvigheid in de binnenvaart zorgde er voor dat de reparatie- en onderhoudskosten met 2,0 procent stegen. Ook werd de factor arbeid duurder in 2016: deze kostencomponent steeg met 1,5 procent. De waarde van de schepen bleef gelijk, en bij een gelijkblijvende verzekeringspremie resulteerde dit in een stabilisatie van de verzekeringskosten.
 
Vooruitblik naar 2017

In 2017 wordt een stijging verwacht van de exploitatiekosten: de kostenindex varieert tussen de +2,6 procent en +7,1 procent, afhankelijk van het type reis en schip. In de zand- en grindvaart wordt voor het komende jaar een kostenstijging verwacht variërend tussen de +3,1 procent en +5,1 procent. Schepen met veel vaaruren kennen de grootste stijging door het grote aandeel van brandstofkosten in de totale exploitatiekosten. Daar komt nog bij dat de arbeids- en onderhoudskosten zullen stijgen. Enkel de kapitaalkosten zullen dalen als gevolg van de opnieuw lagere rentes die verwacht worden (–3,6 procent). Wanneer de brandstofkosten buiten beschouwing worden gelaten, dan wordt een kostenontwikkeling verwacht van +0,9 procent tot +1,8 procent.
 
De werkelijke ontwikkeling van de gasolieprijs zal dus scherp gevolgd moeten worden. Op basis van de raming van het Centraal Planbureau (CPB) wordt in 2017 een daling van 14,8 procent verwacht ten opzichte van 2016. Echter, de component ‘brandstofkosten’ is behoorlijk onvoorspelbaar en is sterk afhankelijk van de omstandigheden die de wereldwijde oliemarkt bepalen. De huidige brandstofprijzen liggen zelfs al hoger dan het gemiddelde dat voor dit jaar voorzien wordt.

Nieuwbouwperspectieven

In het rapport “Kostenstructuur zand- en grindvaart 2016 en raming 2017” analyseert Panteia ook het kostenniveau van nieuwbouw-(beun)schepen in vergelijking tot bestaande schepen.
 
Voor 2016 en 2017 wordt geconstateerd dat nieuwbouwschepen nog altijd een hogere exploitatiekosten laten zien dan de bestaande schepen. In 2017 liggen de exploitatiekosten voor een nieuwbouwschip van 80 à 86 meter 5,8 procent hoger dan bestaande schepen2, bij een continue exploitatie van het nieuwbouwschip. Bij schepen van circa 70 meter liggen de exploitatiekosten circa 7,3 procent hoger. Bij Kempenaars (55 meter schepen) liggen de exploitatiekosten van nieuwbouwschepen maar liefst 38,3 procent hoger dan de bestaande schepen. Nieuwbouw in deze klasse lijkt dan ook niet direct opportuun uit kostenoogpunt.NIEUWSBRIEF GEMIST?

Heeft u de nieuwsbrief van vandaag gemist?

KLIK HIER
Nieuwsbrief

Elke werkdag het laatste nieuws rond lunchtijd
in uw e-mail ontvangen?

Stuur mij de nieuwsbrief

Wilt u zich afmelden klik dan hier

Actuele Brandstofprijzen
Euro951,786
Diesel1,476

Aangeleverd door UnitedConsumers

Meer brandstofprijzen

Foto's

Stuur uw foto's naar onze redactie, dan plaatsen wij deze voor u.

Truckoccasions

Rijverboden