Clicky

 
Transport Online - Overslag haven Rotterdam daalt na recordjaar 2015

Overslag haven Rotterdam daalt na recordjaar 2015

Overslag haven Rotterdam daalt na recordjaar 2015
09-02-2017 10:16 | Haven Nieuws | auteur Redactie [FE]

ROTTERDAM - De goederenoverslag in Rotterdam is in 2016 met 1,1 procent gedaald tot 461,2 miljoen ton. De daling komt grotendeels voor rekening van het droog massagoed, zoals ertsen en kolen. Het nat massagoed wist het hoge niveau van 2015 vast te houden. Toen groeide de sector ruim 10 procent. Er werden het afgelopen jaar 1,2procent meer containers (TEU) overgeslagen.

Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam: “Na de uitzonderlijke groei van 4,9 procent in 2015 moeten we tevreden zijn dat de meeste sectoren het volume in 2016 hebben kunnen evenaren of zelfs iets laten toenemen. Het Rotterdamse haven- en industriecomplex staat voor grote uitdagingen, met name de digitalisering en de energietransitie, en heeft te maken met sterke concurrentie van omliggende havens. Uiteenlopende ontwikkelingen geven vertrouwen dat het complex deze uitdagingen aankan, zoals de grote investeringen in verschillende raffinaderijen, een aantal projecten dat vorm moet geven aan de energietransitie, en de nieuwe vaarschema’s van de containerrederijen die gunstig zijn voor Rotterdam.”

Paul Smits, CFO Havenbedrijf Rotterdam: “Met een vrijwel gelijk blijvende omzet en een door goede kostenbeheersing gestegen winst, was 2016 financieel gezien een goed en stabiel jaar. De investeringen namen 16procent toe en zullen de komende jaren naar verwachting op zijn minst vergelijkbaar zijn met het niveau van 2016. Tegelijkertijd gaat het Havenbedrijf vanaf 2017 vennootschapsbelasting betalen. Dat mag niet ten koste gaan van onze klanten en dus sturen we sterk op onze kosten.”

Nat massagoed

De overslag van ruwe olie daalde 1,2 procent tot 101,9 miljoen ton. De raffinagemarges namen weliswaar iets af, maar bleven gunstig waardoor de aangevoerde hoeveelheid ruwe olie aan de bovenkant van de historische bandbreedte bleef. De aan- en afvoer van olieproducten nam na een stijging van 18,0procent in 2015 dit jaar toe met 0,3 procent tot 88,8 miljoen ton.

Er werd minder stookolie overgeslagen en meer gasolie, diesel, kerosine, benzine en nafta behandeld. De overslag van LNG nam 26,1 procent af tot 1,7 miljoen ton, na een toename van ruim 90 procent in 2015. Oorzaak was dat er in 2016 minder arbitrage in LNG-prijzen op de wereldmarkt was. De categorie overig nat massagoed steeg 1,5 procent tot 31,2 miljoen ton. Dit is een optelsom van verschillende ladingsoorten. Zo werd er meer biodiesel overgeslagen maar minder palmolie. In totaal daalde de hoeveelheid nat massagoed 0,5procent tot 223,5 miljoen ton.

Droog massagoed

De overslag van ertsen en schroot nam 7,8 procent af tot 31,2 miljoen ton. Dumping van Chinees staal was hiervoor de belangrijkste reden. Pluspunt was de toename van de export van schroot naar Turkije, dat anti-dumping maatregelen heeft afgekondigd. De hoeveelheid overgeslagen kolen nam 7,3 procent af tot 28,4 miljoen ton.

Belangrijkste oorzaken zijn de sluiting van kolencentrales in Nederland en de toegenomen opwekking van wind- en zonne-energie. Er zijn meer agrarische producten vanuit Europa aangevoerd en minder overzee, waardoor de overslag van agribulk 3,6 procent daalde tot 10,4 miljoen ton. De hoeveelheid overig droog massagoed nam af met 1,4 procent tot 12,2 miljoen ton doordat iets minder grondstoffen voor de bouw en de industrie werden in gevoerd. Alles bij elkaar daalde het droog massagoed 6,2 procent tot 82,3 miljoen ton.

Containers

De overslag van containers steeg 1,2 procent tot 12,4 miljoen TEU (twenty feet equivalent unit, de eenheidsmaat voor containers) en 0,6 procent in gewicht tot 127,1 miljoen ton.

In het tweede halfjaar werd 4,9 procent meer overgeslagen dan in dezelfde periode het jaar ervoor. Er werd meer lading verscheept van en naar het Verre Oosten en Noord-Amerika, minder naar Zuid-Amerika. Binnen Europa nam het transport, zowel feederverkeer als shortsea, tussen Rotterdam en Groot-Brittannië, Ierland, Spanje en Portugal toe.

Tegelijkertijd liep het containerverkeer met het vaargebied ScanBaltic terug, vooral vanwege de zwakke Russische economie. De twee nieuwe containerterminals op Maasvlakte 2 hebben in het tweede halfjaar een sterke groei doorgemaakt. In het eerste halfjaar behandelden ze samen nog 0,6 miljoen TEU, in het tweede halfjaar 1,1 miljoen TEU. Het marktaandeel van Rotterdam in de Hamburg-Le Havre range bedraagt, net als de afgelopen jaren, ongeveer 30 procent.

In de samenwerkingsverbanden van de grote containerrederijen hebben dit jaar nogal wat verschuivingen plaatsgevonden. Vanaf 1 april hanteren de allianties nieuwe vaarschema’s. Deze zien er voor Rotterdam gunstig uit.

Ondanks de aangekondigde Brexit nam het roll on roll off (roro) verkeer toe. Het betreft niet alleen transport van en naar Groot-Brittannië, maar ook Scandinavië, Spanje en Portugal. Het roro-verkeer groeide 1,7 procent tot 22,4 miljoen ton. De overslag van overig stukgoed nam 3,0 procent toe tot 5,9 miljoen ton, vooral doordat meer staal en non ferro metalen werden overgeslagen. Roro en overig stukgoed vormen samen de categorie breakbulk. Deze nam 2,0 procent toe tot 28,3 miljoen ton.

Offshore

Door de aanhoudend lage olieprijs wordt er relatief weinig geïnvesteerd in olie- en gaswinning en heeft de offshore sector het zeer zwaar. Veel bedrijven in deze voor Rotterdam belangrijke sector hebben medewerkers moeten ontslaan. Tegelijkertijd startte Sif het afgelopen jaar op Maasvlakte 2 de productie van monopiles voor windturbines op zee.

Prognose

Het Havenbedrijf verwacht dat het overslagvolume in 2017 op een vergelijkbaar niveau zal liggen als dat van 2016. De containeroverslag zet naar verwachting de opwaartse trend door, maar het is ongewis of de andere sectoren het resultaat van 2016 zullen evenaren.

Foto's

 • N. van Leeuwen Transport
  N. van Leeuwen Transport
 • J.Roeland
  KLG EUROPE
 • J.Roeland
  VAN BREE
 • J.Roeland
  D.V.M. Transport

Nieuwsbrief

Elke werkdag het laatste nieuws rond lunchtijd
in uw e-mail ontvangen?

Stuur mij de nieuwsbrief

Wilt u zich afmelden klik dan hier

Actuele Brandstofprijzen
Euro952,198
Diesel2,069

Aangeleverd door UnitedConsumers

Meer brandstofprijzen

Rijverboden