Transport Online - Vervoer over spoor blijft een van de veiligste vormen van transport

Vervoer over spoor blijft een van de veiligste vormen van transport

Vervoer over spoor blijft een van de veiligste vormen van transport
08-11-2016 09:53 | Algemeen | auteur Redactie [FE]

DEN HAAG - Ondanks een stijging van het aantal significante ongevallen in 2015 blijft Nederland in de top van best presterende Europese lidstaten staan. In 2015 blijft de ontwikkeling van de veiligheid op het spoor, in vergelijking met voorgaande jaren, stabiel. Dat blijkt uit het Jaarverslag Spoorveiligheid 2015 die de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) vandaag heeft gepubliceerd. Het verslag geeft een analyse van de trendmatige ontwikkeling van de veiligheid op het spoor, (bijna) ongevallen, letsels en Stoptonend Sein passages.

In 2015 waren er 31 significante ongevallen tegen 19 in 2014 blijkt uit het Jaarverslag. Het hogere aantal in 2015 is deels het gevolg van een andere registratie. Zo zijn nu ongevallen met bovenleidingen meegerekend. Daarnaast week het aantal ongevallen in 2014 in positieve zin af. Over de periode 2010 tot en met 2013 vonden jaarlijks gemiddeld 28 significante ongevallen plaats.

In 2015 komen in totaal achttien personen om het leven van wie dertien op overwegen. Het gaat hierbij vooral om fietsers en bestuurders van voertuigen. Een groot deel van die ongevallen (70 procent) vindt plaats op overwegen.

In 2015 daalt het aantal STS-passages (waarbij machinisten een rood sein passeren) naar 100 van 110 in 2014. Daarmee wordt de dalende trend sinds 2009 voortgezet. Hierbij daalt ook het aantal STS-passages met een ernstig risico. Dit komt door de beveiliging van seinen met ATBvv.

In 2015 zijn er 22 ontsporingen waarvan 19 op een emplacement. De handelingen door de machinist/begeleider en de staat van de infrastructuur spelen hierin een rol. De inspectie gaat bij reguliere inspecties meer aandacht schenken aan de wijze waarop ondernemingen na incidenten de veiligheid borgen.

De afgelopen paar jaar zijn diverse initiatieven genomen ter verbetering van de veiligheid op het hoofdspoor. Effecten van maatregelen zoals uit o.a. het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen en Routelint zullen naar verwachting in de komende jaren zichtbaar worden.

Risico’s veiligheidsdoelstellingen

De spoorwegsector is verantwoordelijk voor een veilig spoorvervoer. Uit de veiligheidjaarverslagen van de spoorwegondernemingen blijkt dat hun veiligheidsdoelstellingen niet altijd duidelijk en daardoor moeilijk verifieerbaar zijn. Ook behoeft volgens de inspectie de registratie van met name bijna-ongevallen en de onderlinge informatie-uitwisseling verbetering.

Daarnaast signaleert de ILT dat spoorwegondernemingen steeds meer taken waaronder taken die een sterke relatie hebben met de veiligheid van een onderneming, uitbesteden. Deze ontwikkeling kan er toe leiden dat ondernemingen kwetsbaarder worden voor incidenten. De ILT zal dit betrekken in haar toezicht in 2017.

Nieuwsbrief

Elke werkdag het laatste nieuws rond lunchtijd
in uw e-mail ontvangen?

Stuur mij de nieuwsbrief

Wilt u zich afmelden klik dan hier

Rijverboden

Actuele Brandstofprijzen
Euro951,917
Diesel1,563

Aangeleverd door UnitedConsumers

Meer brandstofprijzen