Clicky


 


Aangepast schutregime sluis Born door werkzaamheden

Aangepast schutregime sluis Born door werkzaamheden
17-10-2016 10:17 | Werkzaamheden | auteur Redactie [FE]

ELSLOO - Op dit moment vinden er werkzaamheden plaats aan het Julianakanaal tussen sluis Born en de bocht van Elsoo. Het gaat om het aanbrengen van bodemmatten om het kanaal waterdicht te maken. Om deze matten goed te kunnen leggen en ze niet te beschadigen is het van groot belang dat de stroming niet te groot is.

Het schutten van de verlengde kolk bij sluis Born blijkt van grote invloed op de stroming. Een aangepast schutregime moet daarom voorkomen dat de matten gaan schuiven zodat de kans op wateroverlast in de omgeving beperkt blijft.

Aannemer De Vries en Van de Wiel Kust- en Oeverwerken verbreedt en verdiept in opdracht van Rijkswaterstaat het Julianakanaal tussen sluis Born en de bocht van Elsloo. Momenteel concentreren de werkzaamheden zich tussen brug Berg a/d Maas en brug Obbicht. Omdat op dit traject het kanaal grotendeels boven maaiveld ligt, is het van belang dat bij de verbreding en verdieping ook een goede waterdichte bodem wordt aangelegd.

Daarom worden in het Julianakanaal zogenaamde bentoniet-matten vanaf een speciaal schip op de bodem gelegd. Bentoniet is een in de natuur voorkomende kleisoort die de grond waterdicht kan maken. Het is van belang dat de matten strak tegen elkaar worden gelegd. Echter als de stroming in het kanaal te groot wordt, kunnen de matten niet goed gelegd worden of beschadigen ze tijdens het plaatsen. Dan verliezen ze hun functie en ontstaat er op termijn mogelijk wateroverlast in de omgeving.

Stroomsnelheid hoger door schutten

Wanneer in sluis Born een kolk omhoog wordt geschut, stroomt water uit het Julianakanaal boven sluis Born de kolk in. Hierdoor wordt de stroomsnelheid in het Julianakanaal hoger. Uit metingen blijkt dat deze stroming bij het bestaande schutregime te hoog is om de matten goed te kunnen leggen. Daarom zijn door Rijkswaterstaat proeven uitgevoerd om te onderzoeken hoe de stroming als gevolg van het schutten met sluis Born beperkt kan worden. Uit de proeven blijkt dat met name het schutten met de verlengde kolk zorgt voor sterke stromingen in het kanaal, omdat deze veel water gebruikt.

Daarnaast heeft het tegelijkertijd of vlak na elkaar opschutten van de verschillende kolken een sterk negatieve invloed op de stroming. Daarom heeft Rijkswaterstaat besloten het schutregime aan te passen door onder andere niet meer alle kolken tegelijk in bedrijf te hebben. En ook is de nivelleertijd van het schutproces verlengd. Het aangepast schutregime blijft in ieder geval in stand tot het einde van alle werkzaamheden aan het Julianakanaal in 2018.

Sinds enkele weken worden er tijdelijk geen matten geplaatst omdat er wateroverlast ontstaan is in de directe omgeving. Als gevolg van deze wateroverlast willen we geen extra risico’s nemen door het oude schutregime weer op te starten. Dus ook als het plaatsen van de matten even stilligt, blijft het aangepaste schutregime van kracht.

Nieuwsbrief

Elke werkdag het laatste nieuws rond lunchtijd
in uw e-mail ontvangen?

Stuur mij de nieuwsbrief

Wilt u zich afmelden klik dan hier

Rijverboden

Actuele Brandstofprijzen
Euro952,263
Diesel2,092

Aangeleverd door UnitedConsumers

Meer brandstofprijzen

Truckoccasions

Logistieke Marktplaats

Geen advertenties gevonden

meer logistieke marktplaats