Transport Online - Onderzoek naar conditie beton spuisluizen Afsluitdijk

Onderzoek naar conditie beton spuisluizen Afsluitdijk

Onderzoek naar conditie beton spuisluizen Afsluitdijk
06-07-2016 09:44 | Weer en Verkeer | auteur Redactie [FE]

DEN OEVER - Rijkswaterstaat onderzoekt vanaf donderdag 14 juli 2016 tot het eind van het jaar de conditie van het beton van de sluizen en bruggen van de Afsluitdijk. In eerste instantie vindt er onder water inspectie plaats aan de spuisluizen. Dit vindt plaats tussen 14 juli en 1 september 2016. Weggebruikers kunnen in deze periode een aantal nachten hinder ondervinden door voorbereidingswerkzaamheden voor het onderzoek.

Inspecties betonnen objecten

Het beton van de spui- en schutsluizen en van de vaste en beweegbare  brugdelen wordt geïnspecteerd. Hierna wordt de omvang van schade en slijtage aan het beton vastgesteld en een herstelaanpak opgesteld. Alle inspecties, zowel boven water als onder water, vinden tussen 14 juli en het einde van dit jaar plaats.

Uitzondering hierop zijn de schutsluizen, deze worden vanaf begin volgend jaar geïnspecteerd. Op 14 juli wordt, in verband met het naderende spuiseizoen, begonnen met inspecties onder water van de spuisluiscomplexen. Voor het onder water onderzoek aan de spuisluizen worden de spuikokers drooggezet met behulp van speciale schotten die vanaf het water worden aangevoerd.

Dit onderzoek duurt naar verwachting tot 1 september. Indien nodig wordt tot in september doorgegaan met de onder water inspecties van de spuisluizen. Vervolgens vinden de inspecties van de bruggen en het deel boven water van de schut- en spuisluizen plaats.

Hinder voor het wegverkeer

In het plannen van de werkzaamheden stuurt Rijkswaterstaat aan op een veilige situatie met zo min mogelijk hinder voor weg- en vaarweggebruiker. Tijdens het onderzoek is in de periode van 14 juli tot 1 september ongeveer één keer per week over enkele honderden meters slechts één rijstrook per rijrichting beschikbaar voor het verkeer. De werkzaamheden vinden zoveel mogelijk plaats in de nachtelijke uren, zodat zo min mogelijk weggebruikers hinder ondervinden. Voor de inspecties aan de bruggen wordt het wegverkeer over één brug worden geleid.

Algemene informatie spuisluizen Afsluitdijk

De spuisluizen zorgen ervoor dat overtollig water uit het IJsselmeer in de Waddenzee wordt geloosd en wordt voorkomen dat hoog water van de Waddenzee het IJsselmeer instroomt. Overstromingen worden hierdoor voorkomen. Ook zorgen de spuisluizen voor het peilbeheer van het water op het IJsselmeer en indirect ook op het Markermeer.

In de Afsluitdijk bevinden zich twee spuisluiscomplexen. Het spuisluiscomplex Den Oever bestaat uit drie spuisluizen met elk vijf spuikokers. Het spuisluiscomplex Kornwerderzand bestaat uit twee spuisluizen met eveneens elk vijf spuikokers. Elke spuikoker is 12 meter breed en 4 meter diep en kan worden afgesloten door middel van schuiven.

De Afsluitdijk wordt de komende jaren versterkt. Dit is nodig om ons land ook in de toekomst te beschermen tegen overstromingen. In 2018 starten de uitvoeringswerkzaamheden van het project versterking Afsluitdijk. De huidige werkzaamheden aan de sluiscomplexen vallen onder het regulier onderhoud van de Afsluitdijk. Met deze werkzaamheden kan niet gewacht worden tot 2018. De onderhoudswerkzaamheden zijn noodzakelijk om de veiligheid en het functioneren van bruggen en sluizen te kunnen waarborgen.

Nieuwsbrief

Elke werkdag het laatste nieuws rond lunchtijd
in uw e-mail ontvangen?

Stuur mij de nieuwsbrief

Wilt u zich afmelden klik dan hier

Rijverboden

Actuele Brandstofprijzen
Euro951,902
Diesel1,549

Aangeleverd door UnitedConsumers

Meer brandstofprijzen

Truckoccasions

Geen advertenties gevonden

meer truckoccasions