Minster Van der Hoeven opent Topinstituut voor Logistiek Dinalog

Minster Van der Hoeven opent Topinstituut voor Logistiek Dinalog
08-04-2010 08:39 | Algemeen | auteur de redactie
BREDA - Dinalog, het Topinstituut voor Logistiek en Supply Chains in Breda, is woensdag officieel geopend door minister van Economische Zaken Maria van der Hoeven. In haar toespraak sprak zij de overtuiging uit dat Dinalog een belangrijke bijdrage zal leveren aan het verwezenlijken van de gezamenlijke logistieke ambities die voor 2020 zijn opgesteld.

"In 2020 is Nederland de Europese marktleider als regisseur van transnationale goederenstromen. De winst die gemaakt wordt in de logistieke en supply chain sector zal verdriedubbelen van 3 miljard euro in 2007 naar 10 miljard euro in 2020. En de centrale speler wordt het topinstituut Dinalog."

Supply chains worden steeds omvangrijker. Denk aan de automobielindustrie die onderdelen uit de hele wereld laat komen om ze op één locatie te assembleren. Met de toenemende complexiteit groeit de behoefte aan een sterke regisseur. Daar liggen kansen voor Nederland. Maar hoe verander je een sector die nog voor een flink deel bestaat uit het verplaatsen van producten, naar een sector die de regie voert over de hele keten, van producent tot eindafnemer. En hoe verbreed je dat vervolgens naar meerdere ketens (4C cross chain controll center) en daarna weer verder. Hoe doe je dat duurzaam? Hoe breng je dat in praktijk?

Dat zijn de vragen waar Dinalog zich voor gesteld ziet, zei Dinalog Bestuursvoorzitter Willem van Heeren. 'Dinalog is de plek waar ondernemers, kennisinstellingen en de overheid samen de oplossingen voor deze vraagstukken bedenken, testen en vervolgens implementeren en uitvoeren.'

Via R&D projecten en demonstratieprojecten zoeken de spelers in de markt samen naar innovatieve oplossingen en mogelijkheden om die te implementeren. Daar ligt de kracht van Dinalog, aldus minister Van der Hoeven.'Dinalog zorgt ervoor dat kennis gedeeld wordt, dat er gezamenlijk research wordt gedaan, dat inspirerende voorbeelden beschikbaar zijn voor iedereen, dat innovatie gaat léven, dat de bedrijvigheid toeneemt.'

Een goed voorbeeld van die inspiratie en bedrijvigheid is de oprichting van Dinalog Friends, een vereniging van ruim 200 (met name MKB) bedrijven, die zich sterk maakt voor kennisdeling in en professionalisering van de sector. Voor dat laatste is onderwijs de sleutel. In Breda is een terrein van 14 hectare gereserveerd langs de A16 waar naast het huidige kantorencomplex de Dinalog Campus gebouwd zal worden. Naar het voorbeeld van de campus bij de TU Eindhoven zullen wetenschap en bedrijfsleven elkaar hier ontmoeten en inspireren.

Vooruitlopend hierop meldde Peter van der Velden, Burgemeester van Breda, woensdag dat het Dutch Institute World Class Maintenance bekend heeft gemaakt zich te gaan vestigen op het terrein. Een mooi voorbeeld van de synergie die Dinalog wil bewerkstelligen!

De oprichting van Dinalog (Dutch Institute for Advanced Logistics) is een concrete uitwerking van het Innovatieprogramma Logistiek en Supply Chains van de Commissie Van Laarhoven. De Rijksoverheid heeft 25 miljoen in dit innovatieprogramma geïnvesteerd. Daarnaast heeft Dinalog financiële steun gekregen van provincie en gemeente.

Dinalog financiert en coördineert onderzoek en ontwikkeling op het gebied van innovatieve logistiek. Projecten die bruikbare kennis opleveren voor het bedrijfsleven. Met steun van Dinalog Friends is beschikbaarheid van deze kennis binnen de sector gewaarborgd. Tot slot heeft Dinalog het doel de kennis over ketenregie in de curricula van logistieke opleidingen in te voeren.

In navolging van de Commissie Van Laarhoven heeft Dinalog drie speerpunten voor research & development benoemd:
1. Cross Chain Control Centers - de ontwikkeling van regiecentra van waaruit meerdere supply chains gezamenlijk geregisseerd worden

2. Service Logistiek - de regie van de after-sales service van producten

3. Regie van Knooppunten - regievoering van transportbewegingen en informatiestromen rondom de Nederlandse Mainports en knooppunten in het achterland.

Dit jaar gaan naar verwachting meer dan 25 onderzoeks- en demonstratieprojecten die hierop betrekking hebben van start.Nieuwsbrief

Elke werkdag het laatste nieuws rond lunchtijd
in uw e-mail ontvangen?

Stuur mij de nieuwsbrief

Wilt u zich afmelden klik dan hier

Truckoccasions

Rijverboden