Clicky

 
Transport Online - Verkeersdrukte neemt licht toe

Verkeersdrukte neemt licht toe

Verkeersdrukte neemt licht toe
15-06-2016 13:06 | Weer en Verkeer | auteur Redactie [FE]

DEN HAAG - In de eerste vier maanden van 2016 is zowel in de Randstad als daarbuiten de drukte op de rijkswegen toegenomen. Het aantal afgelegde kilometers steeg met een procent ten opzichte van eind 2015. Ook de jaarfilezwaarte steeg licht (3 procent).

De openstelling van de A4 tussen Delft en Schiedam heeft een positief effect gehad op de doorstroming. De A13 is uit de filetop-10 verdwenen en er is sprake van een reistijdwinst op de A13 van gemiddeld negen minuten in de spits.

Dit staat in de Publieksrapportage Rijkswegennet mei 2016 die minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

"De positieve effecten van de A4 Delft-Schiedam onderstrepen het belang van de aanleg van nieuwe verbindingen waarmee we het wegennet robuuster maken. Ook met nieuwe wegen als de Blankenburgverbinding, de verlengde A15 en de nieuwe A16 Rotterdam gaan we er voor zorgen dat mensen en goederen sneller op de plek van bestemming zijn. Naast de aanleg van deze ontbrekende schakels is het nodig dat we slimme maatregelen en innovaties inzetten om de bestaande infrastructuur beter te benutten."

Viermaandelijks overzicht

Ten opzichte van 4 maanden geleden is het aantal afgelegde kilometers per jaar met 1 procent toegenomen tot 68,5 miljard voertuigkilometers. De groei van het verkeer vindt plaats zowel in de Randstad als daarbuiten. De gemiddelde filelengte vermenigvuldigd met de duur van de file (de jaarfilezwaarte) is gestegen naar 10,5 miljoen kilometerminuten (+3 procent).

Belangrijkste fileoorzaak blijft reguliere spitsfiles, gevolgd door verkeersongevallen en incidenten, zoals pechgevallen of een lading op de rijbaan. Het reistijdverlies voor alle weggebruikers tezamen, onder andere door files, is gestegen tot 57,6 miljoen uur op jaarbasis (+ 3,6 procent). De hinder door werkzaamheden nam in deze periode af ten aanzien van de vorige periode (3,1 procent) en blijft hiermee onder de norm van 10 procent, zoals afgesproken met de Tweede Kamer.

Doorstroming

In de filetop-10 staan vooral locaties in de Randstad; de A20 tussen Crooswijk en Terbregseplein bij Rotterdam neemt de eerste plaats in. Rijkswaterstaat zet zich volop in om de algehele doorstroming op de auto(snel)wegen te bevorderen. Binnen afzienbare tijd zullen onder andere de nieuwe rijksweg tussen de A13 en A16, de wegverbreding op de corridor Schiphol-Amsterdam-Almere en verbreding van de ring bij Utrecht de doorstroming in de Randstad verbeteren.

Tevredenheid weggebruikers

De tevredenheid van weggebruikers over Rijkswaterstaat als beheerder van het rijkswegennet is hoog, 81 procent van de automobilisten is (zeer) tevreden over Rijkswaterstaat. De weggebruiker is vooral tevreden over de kwaliteit van de infrastructuur: de wegen zijn goed aangelegd, het wegdek is in goede staat en schoon. Ook ervaart men de reis als veilig, 80 procent van de automobilisten is tevreden over de verkeersveiligheid.

De tevredenheid over de doorstroming is dit jaar licht gedaald ten opzichte van vorig jaar, 58 procent van de automobilisten is (zeer) tevreden over de doorstroming op de auto(snel)wegen. Uit gebruikersonderzoek blijkt dat gebruikers vooral behoefte hebben aan informatie over reisalternatieven als er een file staat en informatie tijdens de rit met betrekking tot de vertraging die men zou kunnen oplopen door een file.

Publieksrapportage

De Publieksrapportage Rijkswegennet geeft elke 4 maanden de ontwikkeling weer van de doorstroming op het rijkswegennet. Daarnaast is er aandacht voor verkeershinder door werkzaamheden in Nederland en wat Rijkswaterstaat doet vanuit het streven de prestaties van het rijkswegennet te verbeteren. In de rapportage staan het aantal afgelegde kilometers, de filezwaarte, de filetop-10, inclusief plannen voor het oplossen van de knelpunten, en het reistijdverlies.

Speciale thema’s in deze publieksrapportage zijn onder andere de beleving van de weggebruikers, de winterperiode, verkeersveiligheid, 130 km/h -verhoging snelheidslimiet- en het inhaalverbod vrachtverkeer.

Nieuwsbrief

Elke werkdag het laatste nieuws rond lunchtijd
in uw e-mail ontvangen?

Stuur mij de nieuwsbrief

Wilt u zich afmelden klik dan hier

Foto's

Stuur uw foto's naar onze redactie, dan plaatsen wij deze voor u.

Actuele Brandstofprijzen
Euro951,968
Diesel1,869

Aangeleverd door UnitedConsumers

Meer brandstofprijzen

Truckoccasions

Geen advertenties gevonden

meer truckoccasions
Rijverboden