Clicky

 
Transport Online - Ganzenbeheerplan omgeving Schiphol van Faunabeheereenheid goedgekeurd

Ganzenbeheerplan omgeving Schiphol van Faunabeheereenheid goedgekeurd

Ganzenbeheerplan omgeving Schiphol van Faunabeheereenheid goedgekeurd
03-04-2013 17:45 | Algemeen | auteur de redactie
Gedeputeerde Staten hebben het Ganzenbeheerplan omgeving Schiphol van de Faunabeheereenheid Noord-Holland (FBE) goedgekeurd.

In dit plan geeft de Faunabeheereenheid aan hoe zij de populatie ganzen binnen een straal van 20 kilometer rond Schiphol wil terugbrengen om zo het risico van aanvaringen tussen ganzen en vliegentuigen te reduceren.

Het Faunabeheerplan vloeit voort uit het Convenant ‘Reduceren Risico Vogelaanvaringen Schiphol’, dat verschillende partijen in 2012 onder leiding van het Rijk sloten. Sinds 2005 is het aantal ganzen in de 20 km zone rondom Schiphol vertienvoudigd tot 50.000. Dit is een bedreiging voor de luchtvaartveiligheid. Het convenant bevat vier sporen, waarvan het terugbrengen van de populatie er één van is. Het Faunabeheerplan is een uitwerking van dit specifieke spoor.

Het plan, dat vijf jaar geldig is, dient als onderbouwing voor de ontheffingsaanvragen op de Flora- en faunawet die de FBE bij de provincie moet indienen voor de in het plan opgenomen maatregelen. Het biedt onder andere inzicht in de aantallen en soorten ganzen, hun vluchtbewegingen en een evaluatie van de hiervoor genomen maatregelen.


De Flora- en faunawet vereist dat de provincie faunabeheerplannen goedkeurt. Gedeputeerde Staten hebben bij de vaststelling van dit plan enkele aanvullende voorwaarden gesteld, die onder andere betrekking hebben op de tussentijdse evaluatie en de toekomstige ontheffingsaanvagen.

Andere sporen
Naast het terugbrengen van de populatie, worden door diverse partijen ook andere maatregelen genomen om het risico op aanvaringen tussen vogels en vliegtuigen te reduceren, zoals het inzetten van een vogelradar op Schiphol, het verbouwen van gewassen die niet aantrekkelijk zijn voor ganzen, het versneld omploegen van landbouwgrond om ganzen te weren en het verruimen van de zone waarin geen ruimtelijke plannen ontwikkeld mogen worden die ganzen aantrekken. Aanpak op verschillende sporen is nodig omdat afzonderlijke maatregelen onvoldoende effect of draagvlak hebben als op het andere spoor geen voortgang wordt geboekt. Daarnaast is met losse maatregelen de afgelopen jaren niet het gewenste resultaat bereikt.

Nieuwsbrief

Elke werkdag het laatste nieuws rond lunchtijd
in uw e-mail ontvangen?

Stuur mij de nieuwsbrief

Wilt u zich afmelden klik dan hier

Rijverboden

Actuele Brandstofprijzen
Euro951,944
Diesel1,572

Aangeleverd door UnitedConsumers

Meer brandstofprijzen

Truckoccasions

Geen advertenties gevonden

meer truckoccasions