Transport Online - Financieel resultaat Havenbedrijf Rotterdam vrijwel gelijk gebleven

Financieel resultaat Havenbedrijf Rotterdam vrijwel gelijk gebleven

Financieel resultaat Havenbedrijf Rotterdam vrijwel gelijk gebleven
19-07-2013 10:09 | Algemeen | auteur de redactie
ROTTERDAM - Het financieel resultaat van het Havenbedrijf Rotterdam bleef vrijwel gelijk. De inkomsten uit zeehavengeld namen vooral af door een gematigd tarievenbeleid en door afname van de overslag. Daar stond een toename van de grondopbrengsten tegenover, met name veroorzaakt door nieuwe uitgiften.

Resultaat
Het resultaat over het eerste halfjaar 2013 bedraagt € 118 miljoen. Ten opzichte van het eerste halfjaar 2012 zijn de huuropbrengsten toegenomen met € 15 miljoen (11%) door nieuwe uitgiftes en prijsherzieningen. Anderzijds is er een afname van opbrengsten zeehavengeld (-2%), veroorzaakt door een gematigd prijsbeleid en een terugval van de overslagvolumes.

Per saldo namen de opbrengsten toe. De operationele lasten zijn op halfjaarbasis licht hoger dan in 2012. Met name het toegenomen niveau van de afschrijvingen en de hogere rentelasten, gedreven door het hoge investeringsniveau van de afgelopen jaren, hebben geleid tot een resultaat dat lager is dan het eerste halfjaar 2012.

Investeringen
In de afgelopen jaren, met name 2010 - 2012, bevonden de investeringen van het Havenbedrijf zich op een zeer hoog niveau door de aanleg van Maasvlakte 2. In 2013 komt het investeringsvolume aanzienlijk lager uit. Naar verwachting lopen de totale investeringen terug van € 626 miljoen in 2012 tot ongeveer € 268 miljoen in 2013. Ambitie van het Havenbedrijf is structureel fors te blijven investeren in het havengebied.

Maasvlakte 2, terugstorting en dividend
De aanleg van Maasvlakte 2 is zover afgerond dat duidelijk is dat deze € 150 miljoen goedkoper uitvalt dan bij aanvang geraamd: € 1,55 miljard in plaats van € 1,7 miljard. Mede daardoor kon het Havenbedrijf met de aandeelhouders afspreken dat het dividend reeds vanaf dit jaar verhoogd wordt met € 18,8 miljoen en dat dit jaar € 290 miljoen van de Rijksbijdrage in de aanleg van Maasvlakte 2 wordt teruggestort.

Kasstromen
Ondanks een lichte stijging van het bedrijfsresultaat is de operationele kasstroom in het eerste halfjaar van 2013 afgenomen met € 21 miljoen ten opzichte van het eerste halfjaar in 2012. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door mutaties in de kortlopende schulden en een toename van de betaalde interest.
De uitgaande netto-investeringskasstroom is fors hoger dan in de eerste helft van 2012. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een gedeeltelijke terugstorting van de ontvangen Rijksbijdrage (€ 290 miljoen) ten behoeve van de aanleg van Maasvlakte 2.

De financieringskasstroom is aanzienlijk toegenomen ten opzichte van eerste helft van 2012. In 2013 is zoals gepland € 450 miljoen aan leningen opgenomen. Daarnaast is in juni € 85,7 miljoen dividend betaald aan de aandeelhouders.Nieuwsbrief

Elke werkdag het laatste nieuws rond lunchtijd
in uw e-mail ontvangen?

Stuur mij de nieuwsbrief

Wilt u zich afmelden klik dan hier

Rijverboden

Actuele Brandstofprijzen
Euro951,665
Diesel1,307

Aangeleverd door UnitedConsumers

Meer brandstofprijzen

Foto's

Stuur uw foto's naar onze redactie, dan plaatsen wij deze voor u.

Truckoccasions