Clicky


 


Uitbreiding Sluis Eefde: samen met gemeente Lochem en Waterschap Rijn en IJssel

Uitbreiding Sluis Eefde: samen met gemeente Lochem en Waterschap Rijn en IJssel
08-04-2016 16:32 | Werkzaamheden | auteur Redactie [FE]

LOCHEM - Rijkswaterstaat, gemeente Lochem en Waterschap Rijn en IJssel hebben donderdag 7 april 2016 een uitvoeringsovereenkomst ondertekend met afspraken over de uitbreiding van Sluis Eefde. De overeenkomst is een nadere invulling van de in 2015 ondertekende samenwerkingsovereenkomsten.

Chris Stoffer, directeur Netwerkmanagement Rijkswaterstaat: "Gemeente Lochem en waterschap Rijn en IJssel zijn belangrijke partners voor Rijkswaterstaat Oost-Nederland, waarmee ik al jarenlang met veel plezier samenwerk. Het verheugt mij dat we ook de komende jaren ons weer samen sterk gaan maken voor deze regio. Twente zet zich met een tweede sluis bij Eefde én met het verruimen van de Twentekanalen nog steviger op de logistieke kaart. Zowel regionaal, nationaal als internationaal."

Aanpassing Kapperallee

In de overeenkomst met gemeente Lochem zijn de afspraken vastgelegd over de aanpassing en herinrichting van de Kapperallee, de doorgaande weg over het sluiscomplex. De nieuwe sluis komt ten noorden van de bestaande sluis. De vaste brug over de nieuwe sluis komt noordelijk van de bestaande brug over de sluis. Daarom moet het hellingspercentage van de Kapperallee licht worden aangepast. Dit percentage wordt zo klein mogelijk door de helling naar het sluizencomplex uit te spreiden over de volledige lengte tot de Schoolstraat.

Herinrichting Kapperallee

Nu de Kapperallee toch moet worden aangepast, heeft gemeente Lochem afspraken met Rijkswaterstaat gemaakt over herinrichting van de weg. Wethouder Bert Groot Wesseldijk: "We hebben deze inrichting in overleg met de aanwonenden en de Dorpsraad Eefde begin 2015 uitgewerkt en tijdens een informatieavond over Sluis Eefde in maart 2015 gepresenteerd. De ‘nieuwe’ Kapperallee zal beter passen bij een weg waar aan wordt gewoond en waarop recreanten kunnen kijken naar het schutten van de schepen."

Uitbreiding Sluis Eefde

De werkzaamheden aan de Kapperallee vinden plaats nadat de tweede sluis gereed is (naar verwachting in 2020). Na oplevering draagt Rijkswaterstaat de Kapperallee weer over aan gemeente Lochem voor beheer en onderhoud.

Verlegging primaire waterkering

Voor een goede aansluiting op de aanvoerroute van de nieuwe sluis moet Rijkswaterstaat de huidige primaire waterkering (de dijk aan de noordwestzijde van de sluis) verplaatsen. De kering, die veiligheid biedt tegen overstroming, wordt naar het noorden opgeschoven. 

Antoinet van Helvoirt, heemraad Waterschap Rijn en IJssel: "Bij de sluis komen meerdere waterfuncties samen: het Twentekanaal voor de scheepvaart, de dijk voor de waterveiligheid en de Eefse beek voor het waterbeheer. Een mooi voorbeeld van hoe water regionale partners verbindt en hoe we samenwerken aan duurzame veiligheid, economische ontwikkeling en recreatieve beleving."

In de overeenkomst met Waterschap Rijn en IJssel zijn afspraken gemaakt over bijvoorbeeld goedkeuring van het ontwerp en de oplevering. Tevens zijn uitgangspunten opgenomen voor het ontwerp en de realisatie van de nieuwe kering. Zo is onder andere vastgelegd dat de kering moet voldoen aan de normering die in 2017 van kracht wordt, robuust en goed onderhoudbaar. 

Rijkswaterstaat laat het werk gelijktijdig met de aanleg van de nieuwe sluis uitvoeren. Daarna wordt de kering weer overgedragen aan het waterschap.

Projectplan Waterwet

Voor de verlegging van de kering is een projectplan Waterwet nodig. De ontwerpprojectplannen worden momenteel voorbereid. Onder andere in deze nieuwsbrief informeren wij u over de terinzagelegging, die naar verwachting nog dit voorjaar start.

Nieuwsbrief

Elke werkdag het laatste nieuws rond lunchtijd
in uw e-mail ontvangen?

Stuur mij de nieuwsbrief

Wilt u zich afmelden klik dan hier

Rijverboden

Actuele Brandstofprijzen
Euro952,291
Diesel2,105

Aangeleverd door UnitedConsumers

Meer brandstofprijzen

Truckoccasions