VIL: Restafval nog te vaak over de weg vervoerd

VIL: Restafval nog te vaak over de weg vervoerd

BRUSSEL - Heel wat afvalstromen worden vandaag de dag hoofdzakelijk via de weg vervoerd terwijl ook de binnenvaart potentieel biedt. Binnen een pilotproject onderzocht het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) of het praktisch en financieel haalbaar is om een afvalstroom tussen IOK en Stora Enso over te hevelen van de weg naar het water. Het transport over de weg is goedkoper, maar het verschil is niet groot. Met kleine optimalisaties kan het verschil misschien weggewerkt worden. Ligt hierin een rol voor de overheid?

Slechts zeven procent van binnenvaart is afvalgerelateerd

Afval, en in het bijzonder restafval, leent zich op het eerste zicht perfect om op een andere manier dan over de weg vervoerd te worden. Het heeft geen tijdkritisch karakter en ook korte doorlooptijden zijn geen vereiste. De volumes restafval die door Vlaanderen getransporteerd worden voor verwerking zijn bovendien meer dan groot genoeg om te kunnen profiteren van de schaalvoordelen die alternatieve modi als spoor en binnenvaart te bieden hebben. Toch is afval in binnenvaart niet sterk vertegenwoordigd. Slechts zeven procent van de jaarlijkse tonnages van binnenvaart zijn afvalgerelateerd.

Haalbaarheid binnenvaart

In het kader van zijn project ‘ILSE’ selecteerde het VIL een stroom die als voorbeeld voor andere stromen kan dienen om de praktische en financiële haalbaarheid van een overheveling naar de binnenvaart te onderzoeken. Zowel de verlader van het afval (de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK)) als de ontvanger (Stora Enso) zijn gelegen langs een waterweg.

IOK – Stora Enso

Op het terrein van IOK wordt het restafval van de ruime regio aangeleverd. In 2014 was dit ongeveer 100.000 ton. Van dit huisvuil wordt RDF (Refuse Derived Fuel) gemaakt, een materiaal dat op de grens zit tussen afval en brandstof. Met jaarlijks 35.000 ton is de papierfabriek van Stora Enso uit Langerbrugge (Gent) de grootste afnemer. Dit stemt overeen met 1.350 vrachtwagens die pendelen tussen Laakdal en Gent, of zes vrachtwagens die per werkdag twee maal over de Antwerpse Ring rijden, een traject van 105 km enkel. Nochtans heeft het terrein van IOK een kaai van circa 200 meter lang langs het Albertkanaal en is ook de site van Stora Enso gelegen aan het water, het paalt zowel aan het Kanaal Gent, Terneuzen als aan de Ringvaart.

Alle kaarten lijken in handen voor een positieve business case. Toch zorgen enkele obstakels dat binnenvaart in deze case neerkomt op een beperkte meerkost van ongeveer 1 eurocent extra per afvalzak. Doordat de twee sites niet ingericht zijn op transport via de binnenvaart, is er voor- en natransport van en naar het water nodig die de kostprijs de hoogte in jagen.

Ludo Sys, project officer VIL: “De berekeningen die het VIL gemaakt heeft tonen aan dat de binnenvaart niet noodzakelijk moet afgeschreven worden op basis van kostprijs. Er zijn opportuniteiten om te starten en gaandeweg door kostenoptimalisaties het prijsnadeel ten opzichte van de weg dicht te rijden.”

Maatschappelijk verhaal

Vanuit maatschappelijk standpunt stelt zich de vraag of dergelijke afvaltrafieken wel over de weg getransporteerd moeten worden indien er een alternatief voorhanden is. Bedrijven die zich langs de waterweg vestigen zouden bij de inrichting van hun terrein meer rekening moeten houden met het (toekomstige)gebruik van de binnenvaart. Onnodige handelingen en voor- en natransport op de eigen site kunnen het verschil maken in de financiële business case. De vraag rijst of er ook geen rol voor de overheid is weggelegd om laagwaardige volumineuze afvalstromen van de weg te halen?


Binnenvaartbranche gaat niet mee met wijze waarop deel C van CDNI wordt ingevuld

missing-image Per 1 november 2013 gaat de Minister van I&M het abonnementensysteem voor "overig scheepsbedrijfsafval" invoeren en zal er voor de inzameling van niet-oliehoudend KGA, huisvuil en grof afval bij inzamelpunten vanuit ...

Abonnementensysteem 'overig scheepsbedrijfsafval' per 1 november in werking

missing-image Vanaf 1 november gaan binnenvaartschippers zelf de kosten dragen voor de afgifte van overig scheepsbedrijfsafval, waaronder huisvuil en niet-oliehoudend klein gevaarlijk afval (KGA). Schippers kunnen dan langs de rijksvaarwegen al...

Volkeraksluizen tijdelijk gestremd voor hoge scheepvaart

missing-image WILLEMSTAD - Vanwege spoedwerkzaamheden aan de taatspennen is de oostkolk van de Volkeraksluizen van 8 tot en met 30 maart 2018 volledig gestremd. Gedurende deze periode kan de hoge vaart vanaf 13,90 m boven NAP geen gebruik maken...

Stijging kosten binnenvaart zet door in 2018

missing-image ZOETERMEER - Ook komend jaar zullen de kosten van het vervoer per binnenvaartschip weer stijgen. De belangrijkste oorzaak van deze kostenstijging is de hogere brandstofprijs die ook voor het komende jaar wordt voorzien. Deze ...

Hester Duursema stopt als algemeen directeur van Koninklijke BLN-Schuttevaer

missing-image ROTTERDAM - Hester Duursema stopt als algemeen directeur van Koninklijke BLN-Schuttevaer. Duursema vindt dat het tijd is om het stokje over te dragen. Met een stip op de horizon en een professionele organisatie heeft Hester Duurse...

Transportrisico

Nieuwsbrief

Elke werkdag het laatste nieuws rond lunchtijd
in uw e-mail ontvangen?

Wilt u zich afmelden klik dan hier

(Truck)Fotoalbum
Laatste toegevoegde foto's

Stuur uw foto's naar onze redactie, dan plaatsen wij ze voor u!

Naar fotoalbum

Rijverboden

Uitgelichte Video

Voordelig Adverteren op Transport Online

Realtime Scheepsinfo

Weten welke schepen worden verwacht, hoelaat, uit welk land? U kunt het checken op onze speciale pagina met Realtime Scheepsinformatie

Meer realtime scheepsinformatie

Tip de redactie
Tip de redactie!