Clicky

 
Transport Online - College van B&W tegen uitbreiding goederenvervoer over Twentekanaallijn

College van B&W tegen uitbreiding goederenvervoer over Twentekanaallijn

College van B&W tegen uitbreiding goederenvervoer over Twentekanaallijn
14-06-2013 11:12 | Algemeen | auteur de redactie
Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Hof van Twente is van mening dat de plannen voor de toename van het goederenvervoer over de zogenaamde Twentekanaallijn (langs Goor en Delden) té grote gevolgen heeft voor de leefbaarheid in deze kernen. Vandaar dat het college uitbreiding van goederenvervoer over de Twentekanaallijn onaanvaardbaar acht. Het plan voor de Twentekanaallijn staat opgenomen in het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Goederenroute Oost Nederland (PHS). Een definitieve reactie van het college volgt uiterlijk 7 juli 2013.

Het college van B&W motiveert haar standpunt als volgt:
- In de MER wordt aangegeven dat aan de nieuwe geluidswet zal worden voldaan. Voldoen aan deze wet sluit echter niet uit dat de overlast toch in belangrijke mate toeneemt. Om de Twentekanaallijn geschikt te maken voor het Goederenvervoer in het kader van PHS wil het ministerie in Delden en deels in Goor 4 meter hoge geluidschermen aanbrengen. Dit belemmert het huidige vrije uitzicht van de aanwonenden en beïnvloedt de leefbaarheid zeer negatief;

- Het college twijfelt eraan of het probleem van trillinghinder voldoende verankerd zal worden in wetgeving, waardoor voor vele burgers de leefbaarheid mogelijk toch wordt aangetast en zij veel meer overlast gaan ervaren. De MER geeft aan dat voor 999 gebouwen langs deze lijn de streefwaarde overschreden zal worden.

- Hoe wordt gewaarborgd dat er door de toename aan goederentreinen over een spoortraject geen trillinghinder optreedt voor aanwonenden?

- In de geraamde kosten van deze variant – tussen € 397 en € 526 miljoen – zijn de kosten van maatregelen ten aanzien van trillingen nog niet meegenomen.

- De realisering van de Twentekanaallijn heeft aanzienlijke gevolgen voor de oversteekbaarheid van de spoorwegovergangen in Goor en in Delden.

Wethouder Ben Eshuis: "Gezien de te grote aanslag op de leefbaarheid achten wij een uitbreiding van goederenvervoer over de Twentekanaallijn onaanvaardbaar."

Veiligheid
De gemeente Hof van Twente sluit zich bovendien aan bij de reactie die vanuit de Veiligheidsregio Twente zal worden gegeven. De Veiligheidsregio geeft nadrukkelijk uiting aan haar zorg ten aanzien van de veiligheid op en rond het spoor en aan de bereikbaarheid van het spoor in geval van een calamiteit.

Prognose
De prognoses over het aantal treinen dat over de Twentekanaal gaat rijden, zijn verschillende keren naar beneden bijgesteld. Deze bijstellingen worden voor een belangrijk deel veroorzaakt door de economische crisis van de laatste jaren. Het college maakt zich grote zorgen over de waarde van de naar beneden bijgestelde prognoses die nu zijn gebruikt bij deze MER. Het college vraagt zich af of die prognosecijfers mogelijk binnen enkele jaren niet weer achterhaald zijn, als de economie weer aantrekt en het aantal goederentreinen mogelijk weer hoger gaat worden dan nu verwacht.

Nieuwsbrief

Elke werkdag het laatste nieuws rond lunchtijd
in uw e-mail ontvangen?

Stuur mij de nieuwsbrief

Wilt u zich afmelden klik dan hier

Foto's

Stuur uw foto's naar onze redactie, dan plaatsen wij deze voor u.

Actuele Brandstofprijzen
Euro951,968
Diesel1,869

Aangeleverd door UnitedConsumers

Meer brandstofprijzen

Truckoccasions

Geen advertenties gevonden

meer truckoccasions
Rijverboden