Dijksma: klant en klimaat vereisen samenwerking in mobiliteitssector

Dijksma: klant en klimaat vereisen samenwerking in mobiliteitssector
15-01-2016 17:06 | Algemeen | auteur Redactie [FE]

DEN HAAG - Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Sharon Dijksma benadrukte tijdens de nieuwjaarsreceptie van werkgeversorganisatie KNV dat het klimaatakkoord een kantelpunt betekent voor de ontwikkeling van mobiliteit. Dijksma maakte volstrekt duidelijk dat ze samen met de sector snel werk wil maken van de milieudoelstellingen.

De staatssecretaris riep de mobiliteitssector verder op om de onderlinge samenwerking op te zoeken om tot een efficiënt en klantvriendelijk systeem van deur-tot-deur-vervoer te komen: “Laat de eigen belangen van de korte termijn wijken voor het grote gezamenlijke belang van de lange termijn”.

KNV verenigt duurzaam vervoer

Door de taxibranche wordt in sterk toenemende mate elektrisch gereden; een groot deel van het openbaar vervoer rijdt al op elektrische energie en het vervoer van goederen per spoor zal in 2020 volledig CO2-neutraal zijn (op de Betuweroute wordt uitsluitend met groene stroom gereden).

Dijksma onderkende de milieuvriendelijkheid van de bij KNV aangesloten branches en prees in het bijzonder de touringcar voor diens groene prestaties: “Touringcars zijn van groot belang voor het toerisme, de economie én het milieu. De uitstoot van één touringcar staat gelijk aan die van 30 personenauto’s.”

Om de doelstellingen van het klimaatakkoord waar te maken, zouden groene vervoerswijzen volgens Dijksma een nadrukkelijker rol in de mobiliteit moeten vervullen.

Nieuwe samenwerking en innovatie

De staatssecretaris toonde met haar speech een grote gedrevenheid om snel resultaten te boeken in de relatief korte tijd die zij in haar huidige functie nog tot haar beschikking heeft.

Ze hanteert daarbij een vooruitstrevende - en binnen KNV zeer welkome - visie ten aanzien van het openbaar vervoer, waarbinnen een bijzondere rol weggelegd is voor het taxivervoer: “We moeten alle verschillende onderdelen als één geheel zien, als één keten, van deur-tot-deur. Juist het taxivervoer – niet alleen het straattaxivervoer, maar ook het contractvervoer – is bij uitstek geschikt om flexibel in te spelen op de vervoersvraag van de reiziger.”

Door taxiondernemers wordt al volop gebruik gemaakt van digitale middelen om vraag en aanbod bij elkaar te brengen, zo signaleert de staatssecretaris. Maar ze drukte de ondernemers op het hart om de ruimte die hen door de huidige innovatie-stimulerende regelgeving wordt geboden, ook daadwerkelijk op te eisen.

Slimme koppelingen

Waar 2015 vooral in het teken stond van lastige dossiers, is duidelijk dat de mobiliteitswereld zich onder Dijksma’s leiderschap op moet maken voor een sectoroverschrijdende en vooral duurzame koers. KNV is blij met deze slagvaardigheid.

Ook de werkgeversorganisatie wil haast maken. Het nastreven van meer samenwerking bleef Dijksma’s voornaamste boodschap aan de aanwezige vervoersexperts. Alleen door een slimme koppeling van de verschillende vervoersvormen, kunnen de grote uitdagingen van de toekomst het hoofd geboden worden.

Dijksma, die de KNV genodigden herhaaldelijk uitnodigde om op korte termijn input te leveren vanuit de branche, besloot haar toespraak met een gepassioneerde oproep aan de mobiliteitsvertegenwoordigers: “Laten we samen gaan bouwen aan het beste, meest innovatieve en duurzaamste vervoersnetwerk dat maar denkbaar is.”Nieuwsbrief

Elke werkdag het laatste nieuws rond lunchtijd
in uw e-mail ontvangen?

Stuur mij de nieuwsbrief

Wilt u zich afmelden klik dan hier

Actuele Brandstofprijzen
Euro951,769
Diesel1,467

Aangeleverd door UnitedConsumers

Meer brandstofprijzen

Truckoccasions

Rijverboden