Clicky

 
Transport Online - Programma Beter Benutten: 47.000 spitsmijdingen per dag

Programma Beter Benutten: 47.000 spitsmijdingen per dag

Programma Beter Benutten: 47.000 spitsmijdingen per dag
13-11-2015 16:37 | Weer en Verkeer | auteur Redactie [FE]

DEN HAAG - Het eerste pakket aan maatregelen voor een betere benutting van de bestaande infrastructuur in twaalf regio’s heeft zijn vruchten afgeworpen. Rijk, regio en het bedrijfsleven hebben er met slimme maatregelen op de weg en in het openbaar vervoer voor gezorgd dat er op specifieke trajecten in de drukste gebieden van het land een rem op de omvang van de files is gezet. Sinds 2011 zijn er 47.000 spitsmijdingen per dag.

Dat staat in de brief die minister Schultz van Haegen en staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu vandaag  aan de Tweede Kamer hebben gestuurd over de afspraken met de regio’s over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT).

Minder spitsdrukte

Minister Schultz is in 2011 gestart met het programma Beter Benutten. Met twaalf regio’s en het bedrijfsleven heeft ze in totaal 354 maatregelen genomen om de drukte tijdens de spits op de weg en in het openbaar vervoer te verlichten. De Beter Benutten maatregelen zorgen op drukke corridors voor 19 procent minder vertraging ten opzichte van een situatie zonder Beter Benutten.

Inmiddels werken ruim 2.100 werkgevers en circa 176.000 werknemers actief mee. De genomen maatregelen zijn goed voor de bereikbaarheid van de betrokken regio’s en de doorstroming van het verkeer. De maatregelen uit Beter Benutten programma leiden daarmee op jaarbasis gezamenlijk ook tot een CO2- reductie van ruim 70.000 ton en een afname aan stikstofuitstoot (NOx) van 150 ton per jaar.

Wegen

Tot 2028 wordt er ruim 20 miljard euro in wegen geïnvesteerd. Tijdens de bestuurlijke overleggen over het MIRT heeft de minister met betrokken regio’s afspraken gemaakt voor de aanleg van de verlengde A15 in Gelderland, de verbreding van de A67 en de A58 in Brabant en het vergroten van de capaciteit van de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht. Met de Metropoolregio Amsterdam heeft het Rijk afspraken gemaakt voor de transformatie van Amsterdam Sloterdijk. In het huidige kantorengebied kunnen 10.000 extra woningen worden gebouwd, waardoor het interessanter wordt om er te wonen en te werken.

Spoor

In de periode 2015 tot en met 2028  investeert staatssecretaris Dijksma bijna 11,1 miljard euro in spoor. Daarnaast heeft het ministerie miljarden uitgetrokken voor beheer en onderhoud van het spoor. Voor extra spoorprojecten is - ondanks beperkte financiële ruimte - tot 2028 167 miljoen euro beschikbaar. Zo trekt het ministerie 75 miljoen euro uit om de betrouwbaarheid op de grote spoorknooppunten aan te pakken en in 2018 meer treinen te laten rijden tussen Amsterdam, Utrecht en Eindhoven.

Verder is onder meer 30 miljoen euro voor de verbetering van het goederenvervoer over het spoor naar de Greenport Venlo uitgetrokken. Ook worden volgend jaar onderzoeken gestart om de bereikbaarheid van Schiphol, Rotterdam/Schiedam en Utrecht met het openbaar vervoer te verbeteren. Het ministerie trekt voor deze onderzoeken 1,4 miljoen euro uit. In Noord Nederland en Oost Nederland zijn afspraken gemaakt om de mogelijkheden van het vergroenen van enkele regionale spoorlijnen nader te onderzoeken.

Water

In Oost-Nederland worden twee MIRT-verkenningen gestart naar de hoogwatergeul bij Varik-Heesselt en het Rivierklimaatpark IJsselpoort. De provincie Gelderland reserveert 40 miljoen euro voor beide projecten, het ministerie maximaal 96 miljoen euro. De stichting Natuurmonumenten heeft 6 miljoen euro beschikbaar voor natuurontwikkeling in Rivierklimaatpark IJsselpoort.

In Noord-Nederland starten Rijk en regio een MIRT-onderzoek naar het initiatief ‘Holwerd aan Zee’. Bewoners willen de  relatie van Holwerd met de zee te herstellen. Op die manier zou de economie in Noordoost-Friesland een impuls kunnen krijgen en de bevolkingsdaling worden beperkt.

In Dordrecht start een MIRT-onderzoek om te kijken hoe de stad droge voeten kan houden door niet alleen dijken te versterken, maar ook 'slimme combinaties' toe te passen in de ruimtelijke ordening en de evacuatieplannen op orde te hebben. Samen met het Havenbedrijf Rotterdam gaat het Rijk daarnaast onderzoek doen naar nut en noodzaak van het verdiepen van de Nieuwe Waterweg. Nieuwsbrief

Elke werkdag het laatste nieuws rond lunchtijd
in uw e-mail ontvangen?

Stuur mij de nieuwsbrief

Wilt u zich afmelden klik dan hier

Rijverboden

Actuele Brandstofprijzen
Euro951,921
Diesel1,729

Aangeleverd door UnitedConsumers

Meer brandstofprijzen

Truckoccasions