Transport Online - Verkeersdrukte op rijkswegen neemt toe

Verkeersdrukte op rijkswegen neemt toe

Verkeersdrukte op rijkswegen neemt toe
23-10-2015 09:20 | Weer en Verkeer | auteur Redactie [FE]

DEN HAAG - Ten opzichte van vier maanden geleden is de drukte op de rijkswegen toegenomen. Landelijk neemt het totaal aantal afgelegde kilometers op het rijkswegennet op jaarbasis licht toe. Ook de filezwaarte en de extra reistijd voor alle snelweggebruikers tezamen zijn gestegen. Dat staat in de Publieksrapportage Rijkswegennet die minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
 
Minister Schultz van Haegen: "Het is voor de weggebruiker en voor onze economie belangrijk dat we investeren in infrastructuur en bereikbaarheid, dat is ook een voorwaarde voor economische groei. De toenemende drukte op de wegen onderstreept de noodzaak om zowel in als buiten de Randstad voluit door te gaan met de aanleg van wegen die voor verlichting gaan zorgen. Voorbeelden zijn de grootscheepse werkzaamheden in de corridor Schiphol-Amsterdam-Almere en de aanleg van extra rijstroken op de A12 tussen Utrecht en Arnhem."

Meer verkeer in hele land

Het totaal aantal afgelegde voertuigkilometers op jaarbasis is sinds mei met 0,9 procent gestegen tot 67 miljard. Sinds eind 2014 is weer een stijging te zien van de filezwaarte. De jaarfilezwaarte - de gemiddelde filelengte vermenigvuldigd met de duur van de file - is tussen mei en augustus gestegen met 3,1%, tot 9,3 miljoen kilometerminuten. Deze stijging komt doordat er zowel in de randstad als daarbuiten meer verkeer is. Vooral in de spits is de verkeersintensiteit hoog. Ook nam het aantal files door incidenten en ongevallen licht toe. De hinder door werkzaamheden is lager dan in de voorgaande periode (4,1%) en ruim onder de norm van 10%.
 
Het aantal uren dat alle weggebruikers gezamenlijk extra hebben moeten reizen, onder andere door files, steeg met 3,8 % naar 51,2 miljoen uur op jaarbasis. In de filetop-10 staan met name snelwegen in de Randstad. De A20 bij Rotterdam staat opnieuw op de eerste plaats.
 
Wegen geopend

Rijkswaterstaat zet zich volop in om de doorstroming op de auto(snel)wegen te bevorderen door aanleg van nieuwe wegen, verkeersmanagement en het beter benutten van infrastructuur. De afgelopen vier maanden zijn vier nieuwe weggedeelten geopend: een spitstrook op de A15, de  nieuwe Botlekbrug in oostelijke richting, de verlengde aansluiting A67 tussen Eindhoven en Venlo en de combiplantunnel Nijverdal (A35).

Daarnaast wordt nog volop gewerkt aan onder meer de ondertunneling van de A2 bij Maastricht, de A4 tussen Delft en Schiedam, de corridor Schiphol-Amsterdam-Almere en de A15 tussen Vaanplein en de Maasvlakte.

Publieksrapportage

De Publieksrapportage Rijkswegennet gaat elke vier maanden in op de ontwikkeling van de doorstroming en verkeershinder op de rijkswegen. Ook wordt aangegeven wat Rijkswaterstaat doet om de prestaties van het rijkswegennet te verbeteren. In de rapportage staan het aantal afgelegde kilometers, de filedruk en filetop-10, inclusief opgeleverde en lopende projecten. De openstelling van nieuwe wegen en de bijdrage aan betere doorstroming zijn in beeld gebracht, als ook (geplande) wegwerkzaamheden en de hinder die de weggebruiker daarvan ondervindt. Specifieke thema’s in deze publieksrapportage zijn verkeersmanagement en vrachtverkeer.

Mobiliteitsbeeld

De minister heeft vandaag tevens het Mobiliteitsbeeld 2015 van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) naar de Tweede Kamer gestuurd. Het KiM geeft hierin de stand van zaken van de mobiliteit in Nederland weer. Uit het Mobiliteitsbeeld blijkt onder meer dat in de jaren 2004-2014 het reistijdverlies op het hoofdwegennet is gedaald met 15%. Aanleg van extra rijstroken heeft voor vijftig procent bijgedragen aan deze afname van het reistijdverlies, terwijl de economische crisis er voor 16% aan heeft bijgedragen. Volgens het KiM zal onder invloed van een aantrekkende economie en een lagere brandstofprijs het reistijdverlies tot 2020 naar verwachting weer met 45 procent toenemen ten opzichte van het niveau in 2014.

Nieuwsbrief

Elke werkdag het laatste nieuws rond lunchtijd
in uw e-mail ontvangen?

Stuur mij de nieuwsbrief

Wilt u zich afmelden klik dan hier

Rijverboden

Actuele Brandstofprijzen
Euro951,902
Diesel1,549

Aangeleverd door UnitedConsumers

Meer brandstofprijzen

Truckoccasions

Geen advertenties gevonden

meer truckoccasions